Výpůjčka a zápůjčka

Pojmy výpůjčka a zápůjčka se často zaměňují, jedná se ale o dvě docela rozdílné věci. Půjčil vám soused sekačku? Pak se jedná o výpůjčku. Pokud vám ale půjčil plato vajec, bude se jednat o zápůjčku. Na to, v čem přesně se oba instituty liší a kdy se s nimi můžete setkat, se podíváme v tomto článku.

7 minut čtení

Kapitoly článku

Smlouva o výpůjčce

V případě smlouvy o výpůjčce se jedná o bezplatné dočasné vypůjčení nezuživatelné věci. Neuživatelností se v tomto myslí věc, kterou nelze použít, pouze užívat. V tomto případě se tedy vypůjčitel nestává vlastníkem věci, má ji pouze vypůjčenou. Může se tak jednat např. o nemovitost nebo nějaký stroj. Důležité je také to, že za výpůjčku nemůže chtít půjčitel úplatu, ať už ve formě peněz nebo třeba nějaké protislužby.

Ve smlouvě o výpůjčce může být stanovena doba její platnosti. Může se přitom jednat o konkrétní datum nebo třeba událost, která má v budoucnosti nastat. Příkladem může být situace, kdy se vám rozbije auto a vy od autoservisu dostanete náhradní. Smlouva o výpůjčce pak trvá do doby, než bude vaše auto opět v provozu.

Tip: Prodal vám někdo auto, které má vady, o nichž jste nevěděli, případně nemá požadované vlastnosti? Pomůžeme vám s jeho reklamací. Váš případ posoudíme a do 24 hodin vypracujeme návrh právních služeb vedoucích k zjednání nápravy.

Smlouva o výpůjčce ale datum trvání vůbec obsahovat nemusí, v tomto případě je ale třeba do smlouvy zakomponovat účel výpůjčky. Jakmile pak dojde k naplnění tohoto účelu, končí tím i výpůjčka a mělo by co nejdříve dojít k vrácení vypůjčené věci. V tomto případě se může jednat třeba o výpůjčku míchačky od souseda za účelem postavení zdi. Jakmile je zeď hotová, mělo by dojít k ukončení výpůjčky a vrácení míchačky.

Na straně vypůjčitele i půjčitele existují určité povinnosti:

Povinnosti půjčitele

Půjčitel musí přenechat půjčiteli věc ve stavu, který umožňuje její řádné užívání. V případě, že by věc měla vadu, o které si vypůjčitel nebyl předem vědom, musí půjčitel nahradit vzniklou škodu. Kromě toho musí půjčitel také seznámit vypůjčitele s tím, jak s vypůjčenou věcí zacházet a jak ji užívat.

Povinnosti vypůjčitele

Vypůjčitel musí užívat vypůjčenou věc způsobem, který je stanoven ve smlouvě. Pokud však způsob užívání stanovený není, pak musí vypůjčitel užívat věc přiměřeným způsobem tak, aby nedošlo ke zbytečnému opotřebování či poškození. Kromě toho má vypůjčitel povinnost sám hradit náklady na užívání vypůjčené věci (tedy např. benzín pro provoz automobilu). Výjimku tvoří pouze mimořádné náklady (tedy např. náklady za opravu poruchy na automobilu). V neposlední řadě pak nesmí věc bez souhlasu půjčitele přenechat k užívání třetí osobě.

Potřebujete pomoct?

Potřebujete sepsat nebo zkontrolovat smlouvu o výpůjčce či zápůjčce nebo jakoukoliv jinou smlouvu? Jsme tu pro vás. Vaše smlouvy vyřídíme rychle, spolehlivě a zcela online.

Smlouva o zápůjčce

Zápůjčka se na rozdíl od výpůjčky týká zuživatelné věci. Smlouva o zápůjčce proto spočívá v půjčení zuživatelné věci s tím, že se po jejím ukončení nevrací ta stejná věc, ale věc stejného druhu. Kvůli charakteru zapůjčené věci se proto vydlužitel stává vlastníkem této věci. Zuživatelná věc je v tomto smyslu věc, kterou lze použít a tím i spotřebovat. Jedná se tedy např. o peníze, stavební materiál nebo potraviny. Následně se tedy nedá vrátit ta stejná věc, protože peníze se utratí, ze stavebního materiálu se postaví dům a potraviny se snědí. Vrací se proto jiná věc stejného druhu.

Zároveň je důležité uvést, že zápůjčka může být zpoplatněná, ale nemusí. V případě, že je zpoplatněná, vrací se zapůjčené peníze i s úrokem nebo v případě materiálních věcí se vrací daná věc ve větším množstvím nebo vyšší kvalitě odpovídající úroku.

Dobu trvání zápůjčky je možné stanovit ve smlouvě, ale není to nutné. V případě, že doba stanovena není, dochází k jejímu ukončení s vypovězením smlouvy. Výpovědní lhůta je přitom nastavena na 6 týdnů. Ve smlouvě je však možné nastavit si výpovědní lhůtu dle potřeb obou stran.

Tip: Půjčujete někomu peníze? Sepište o tom smlouvu. Poradíme vám, co by taková smlouva měla rozhodně obsahovat, abyste o své peníze nepřišli.

Kde se můžete s výpůjčkou a zápůjčkou setkat

Jak už jsme uvedli, výpůjčka se týká nezužitkovatelných věcí. Můžete se s ní proto setkat v situacích, kdy si vypůjčíte nějaké nástroje nebo nemovitosti. Často se bude výpůjčka týkat automobilů nebo pozemků.

Smlouva o výpůjčce automobilu

Se smlouvou o výpůjčce automobilu se můžete setkat např. v případě náhradního vozidla. To vám může poskytnou autoservis po dobu, kdy probíhá oprava auta nebo vaše pojišťovna v případě dopravní nehody. Vy sami pak můžete chtít sepsat smlouvu o výpůjčce třeba v případě, kdy chcete známému půjčit svou dodávku na stěhování. Možná si myslíte, že na něco takového není smlouva potřeba, ale vždy je lepší se zbytečně chránit než pak litovat.

Smlouva o vypůjčení automobilu by měla obsahovat několik základních informací:

 1. Identifikační údaje vypůjčitele a půjčitele: Konkrétně jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu.
 2. Přesnou specifikaci automobilu: Model, rok výroby, barvu, číslo SPZ a identifikační číslo vozidla.
 3. Specifikace účelu a doby výpůjčky: Ve smlouvě by mělo být uvedeno, za jakým účelem automobil půjčujete a na jakou dobu. Např. pro účely stěhování z adresy X do adresy Y po dobu 20. až 22. 2. 2024.
 4. Další pravidla: Ve smlouvě by měla být uvedena jakákoliv další pravidla.
 5. Popis stavu: Ve smlouvě by měl být popsán také stav automobilu a případné vady.
 6. Místo a čas vrácení: Ve smlouvě je dobré specifikovat termín vrácení a místo, kde má vrácení proběhnout.
 7. Sankce: Ty nemusí být ve smlouvě nutně zahrnuty, ale je dobré je zde mít pro případ, že by nastaly problémy. Sankce přitom mohou být stanoveny např. pro případ pozdního vrácení nebo vrácení ve automobilu ve špatném stavu.

Tip: Plánujete si pořídit auto? Zajistíme pro vás koupi nebo prodej automobilu po právní stránce bez nejasností a kliček. Podepisovat můžete už za 3 dny.

Smlouva o výpůjčce pozemku

Se smlouvou o výpůjčce pozemku se můžete setkat zejména v případě veřejných pozemků nebo pozemků ve vlastnictví obcí. Obvykle se tyto pozemky vypůjčují pro využívání ze strany různých spolku nebo i soukromníků za účelem zlepšení tohoto pozemku nebo prospěšného využití nepoužívaného pozemku.

I smlouva o výpůjčce pozemku by měla obsahovat několik základních informací:

 1. Identifikační údaje obou stran
 2. Předmět výpůjčky: V případě pozemku je potřeba uvést parcelní čísla a katastrální území. Pokud se výpůjčka týká jen části pozemku, je potřeba přesně specifikovat tuto část např. za pomoci nákresu pozemku.
 3. Účel a doba trvání: Pozemek se vypůjčuje za specifickým účelem, které by měl být popsaný ve smlouvě. Může se jednat například o účel využití pozemku k provozu komunální zahrady. Doba trvání stanovená být nemusí, ale může.
 4. Další pravidla: Součástí smlouvy mohou být i další pravidla, které musí obě strany dodržovat. Např. zákaz provádění určitých zásahů do pozemku nebo právo kontroly půjčitele nad probíhajícími pracemi na pozemku.
 5. Podmínky ukončení smlouvy: Součástí smlouvy by měla být také pravidla pro její ukončení a specifikace výpovědní lhůty.
 6. Sankce: I v případě smlouvy o výpůjčce pozemku lze stanovit sankce za nedodržování pravidel. Např. sankce za nepovolené úpravy pozemku.

Tip: Přečtete si více o výpůjčce pozemku a dalších méně častých smlouvách k nemovitostem v našem dalším článku.

Zápůjčka od nebankovní společnosti

Se zápůjčkou se můžete setkat zejména v mezilidských vztazích. Jedná se třeba o situaci, kdy si od rodinného příslušníka půjčíte peníze nebo vám soused půjčí chybějící mouku na koláč. Se zápůjčkou se ale můžete setkat i v případě nebankovních společností.

Spusta nebankovních společností má licenci od ČNB k poskytování spotřebitelského úvěru a jsou tedy pod její regulací. Díky tomu patří tyto společnosti mezi ty spolehlivější a méně rizikové. Na druhou stranu existují ale i nebankovní společnosti, které tuto licenci nemají, a proto půjčují peníze prostřednictvím zápůjčky. Od těchto společností vám radíme dát ruce pryč. Mohou vás totiž velmi nemile překvapit nejasné podmínky smlouvy, skryté poplatky, extrémní úroky a vysoké sankce za nesplácení.

Tip: Některé půjčky od nebankovních společností odpovídají lichvě. Ta je ale nezákonná a vy proto můžete na společnost podat trestní oznámení. Dostupný advokát je tu aby chránil vaše práva. Vyhodnocením vašeho případu i následnou přípravou zastupování se bude zabývat advokát s více než 10 lety zkušeností v oblasti trestního práva.

Neodpověděl vám článek na váš problém? Zeptejte se umělé inteligence


Řešíte obdobný problém?

Tým online právníků Dostupný advokát vám jej vyřeší.

Řešení právního problému na míru

Vyřešte libovolný právní problém s týmem Dostupného advokáta! Do 24 hodin vám navrhneme řešení vaší situace a spočítáme, kolik vás to bude stát. Cena za vypracování návrhu je 390 Kč. Když si u nás navržené služby objednáte, máte vypracování návrhu zdarma.

Předem dané ceny
Od začátku víte, kolik a za co platíte.
Vše zvládneme online
Takže ušetříte čas i peníze za dopravu.
Pracujeme rychle
90 % požadavků vyřešíme do druhého dne.
Zkušený tým
Pro každý právní obor máme specialistu.

Pomohl vám tento obsah? Přidejte mu hodnocení

Zatím nehodnoceno

…nebo jej sdílejte

Autor článku

JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.

Ondřej je ten člověk, v jehož hlavě uzrál nápad poskytovat advokátní služby online. Právním službám se věnuje již déle než 10 let a rád klientům pomáhá, když si nevědí rady s právními problémy.

Vzdělání
 • Právo, doktorské studium (Ph.D), Pf UK v Praze
 • Právo, L’université Nancy-II, Nancy
 • Právo, magisterské studium (Mgr.), Pf UK v Praze
 • Mezinárodní teritoriální studia (Bc.), FSV UK v Praze

Reference služby Dostupný advokát

Recenze služby

Tomáš Dastych

před 10 měsíců

Službu jsem opakovaně využil s maximální spokojeností. Mohu doporučit.

Recenze služby

Adéla Bobková Humlová

před 2 roky

S Dostupným advokátem jsem řešila několik otázek. Zařídili mé firmě ochrannou známku, poradili mi v oblasti pracovního práva a v neposlední řadě jsem s nimi konzultovala otázky zakládání nové společnosti. Jsem maximálně spokojená, protože vždy jsem dostala rychlou a komplexní službu se skvělým poměrem cena/výkon.

Recenze služby

Michal D.

před 8 měsíců

Rychla odpoved (telefonicky kontakt s pravnikem). Navrhli nekolik variant reseni, serazeno dle pomeru vykon / cena. Rozumne vysvetleno, nic netlacili.

Zobrazit všechny reference

Mohlo by vás také zajímat

Znáte nás z médií
Logo Česká advokátní komora Apek Logo Advokátní kancelář roku 2023 a 2024
Sledujte novinky
Facebook Dostupný advokát Twitter / X Dostupný advokát
Dostupný advokát © 2013-2024