Méně časté smlouvy k nemovitostem

O koupi, prodeji či pronájmu nemovitostí už se popsaly tisíce stran a napsalo mnoho článků či knih. S nemovitostmi se dá ale nakládat také mnoha jinými způsoby, o kterých se píše méně. Možná jste se setkali s výpůjčkou nemovitosti, ale taková směna pozemků už je záležitostí spíše raritní. Obě transakce si rozebereme detailněji a přidáme také dohodu o užívání pozemku a smlouvu o rozdělení pozemku.

pozemky určené pro výměnu
7 minut čtení

Kapitoly článku

Směna nemovitosti

Se směnnou smlouvou na pozemky či jiné nemovitosti setkáváme ve chvíli, kdy se smluvní strany navzájem zavazují převést na sebe vlastnické právo k věcem určeným ve smlouvě. Kromě pozemků se také někdy setkáváme se směnou bytů.

Praktické využití v případě bytů si lze představit například, když se domluví na výměnu starší pár sousedů, kteří žijí ve velkém třípokojovém bytě s jinými sousedy, kteří čekají rodinu a žijí v 1+1. Zamýšlená směna by byla provázena velmi pravděpodobně i úplatou. Teoreticky lze domluvit i směnu více než dvou bytů, ale pak ji spíše označujeme jako Kulový blesk.

V případě směny pozemků může jít například o situaci, kdy potřebujeme nutně získat určitý pozemek (např. sousedící s naším, s nímž máme další plány) a jeho současný majitel chce třeba zase scelit svoje pozemky a hodí se mu k tomu účelu ten náš.

Řešíte právní problém v souvislosti se svou nemovitostí?

Napište nám a my pro vás sestavíme řešení na míru. Návrh a kalkulaci vám naši odborníci zašlou do 24 hodin. Pokud využijete k řešení svého problému našich služeb vrátíme vám poplatek zpět.

Jak bylo naznačeno, v případě směňování dvou nestejně velkých bytů či pozemků se automaticky nabízí myšlenka doplacení části hodnoty. Nemusí to být ale pravidlem. Hodnota bytu jednak nevychází výhradně z rozlohy, roli může hrát také úroveň rekonstrukce bytu a na druhé straně opotřebování bytu. Důležitým momentem může být i subjektivní vztah k dané věci. Například ve zmíněném případě scelování pozemků lze využít situace, kdy jeden z vlastníků potřebuje naléhavě pro svůj účel konkrétní pozemek a ten má tak pro něj speciální subjektivní hodnotu. Proto může být ochoten jej směnit i za pozemek mnohem větší a objektivně hodnotnější.

Tip: Další ne tak častou variantou nakládání s nemovitostí je její darování. To jsme detailně rozebrali v našem článku.

Co by měla smlouva o směně pozemku či bytu obsahovat?

Směnná smlouva je svým způsobem obdobná smlouvě kupní. Protihodnotu obchodu ovšem nepředstavují peníze, ale jiná věc. V našem případě nemovitost. Nenajdeme zde ani prodejce a kupce, protože obě strany současně poskytují i přijímají určitou věc. Jak bylo výše naznačeno, k úplatě zde také dojít může, a to za situace, kdy hodnota obou věcí není shodná.

Směnná smlouva by měla samozřejmě řádně identifikovat jak smluvní strany, tak také směňované věci. Strany pak musí vyjádřit svou vůli převést k těmto věcem vlastnické právo. Samotné vlastnické právo nabývají obě strany v okamžiku zápisu do katastru nemovitostí. K tomuto datu je také vhodné počkat se vzájemným reálným převzetím a užíváním nemovitosti.

Pokud byste byli nedočkaví a chtěli se dohodnout na dřívějším předání, je vhodné také ve smlouvě upravit závazky z toho plynoucí (vypořádání plateb spojených s bytem, případně možnost užívání pozemku včetně plodů a užitků z něj plynoucích – např. posekání trávy pro zvířata.)

Pro směnu nemovitostí je nezbytná písemná forma. Tak jako v případě jiných smluv týkajících se nemovitostí se ani zde nedoporučuje využívat vzory z internetu, které často nemyslí na všechny detaily, nebo jsou dokonce chybné. K chybám může dokonce dojít i na katastru nemovitostí. Právník či advokát, který je v podobných transakcích zběhlý a přemýšlí i “za roh”, jsou v těchto případech více než užiteční.

Tip: Pomůžeme vám se sepsáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí tak, aby vše bylo v pořádku hned napoprvé a vy jste nezmeškali důležité lhůty nebo nepřišli o peníze.

Smlouva o užívání pozemku či bytu

Nemovitost, kterou nevyužíváme, samozřejmě nemusíme hned prodávat či směňovat. Chceme-li umožnit její využívání, můžeme zvolit některý z vícero typů smluv o užívání nemovitostí.

Nejprve bychom si měli zvážit, zda budeme za užívání věci požadovat nějaké peníze, či ne. Pro úplatné smlouvy se zpravidla volí smlouva nájemní. V případě, že chceme poskytnout nemovitost k užívání bezplatně, můžeme zvolit smlouvu o výpůjčce.

Speciální smlouvou o užívání nemovitosti je pak pachtovní smlouva. Ta na rozdíl od nájmu umožňuje nájemci věc nejenom užívat, ale také požívat a brát si z ní tak plody. Typicky se uplatní uvedený typ smlouvy pro využívání zemědělských a lesních pozemků, kde tak lze sklízet úrodu.

Tip: zvažujete-li pronájem své nemovitosti, inspirujte se naším podrobným rozborem a postupem, který najdete na našem blogu

Mladá žena půjčuje své příbuzné byt

Smlouva o výpůjčce nemovitosti

Smlouvou o výpůjčce bytu nebo pozemku přenecháváte vypůjčiteli danou nemovitost bezúplatně a dočasně. Ze zákona sice není nezbytná její písemná forma, ale tak jako u čehokoliv, co se týká nemovitostí, bychom ji i zde doporučili. Pro volbu správné formy se stačí řídit běžným selským rozumem. Jistě není běžné ani příliš praktické uzavírat smlouvu třeba s vlastní sestrou, pokud jí přenecháte na víkend byt a odjedete na chalupu. Odjíždíte-li ale do zahraničí a byt necháváte známému na půl roku, je určitě lepší si pár věcí na papír společně sepsat.

Dočasnost smlouvy může být stanovena například konkrétním datem, nebo určitou událostí, která nastane, ale neví se přesně kdy (do mého návratu z Anglie). Ve smlouvě by měl být dále vymezen účel výpůjčky.

Základním právem vypůjčitele je užívání věci. Měl by jí ale užívat tak, jak bylo sjednáno, a například ji bez vašeho souhlasu neposkytovat dále jiné osobě. Dále by měl hradit náklady spojené s užíváním nemovitosti a byt či pozemek po uplynutí sjednané lhůty (případně po splnění sjednaného účelu) vrátit .

Půjčitel by měl vypůjčitele poučit o užívání nemovitosti a následně mu ji poskytnout k užívání. Nesmí ji přitom požadovat zpět dříve. Z takto nevýhodné pozice se lze samozřejmě dostat právě sjednáním různých výjimek (např. pokud se plánovaná cesta do zahraničí ukončí dříve z důvodů stanovených ve smlouvě).

Tip: Pojmy výpůjčka a zápůjčka se často zaměňují, jedná se ale o dvě docela rozdílné věci. Půjčil vám soused sekačku? Pak se jedná o výpůjčku. Pokud vám ale půjčil plato vajec, bude se jednat o zápůjčku. V čem přesně se oba instituty liší a kdy se s nimi můžete setkat, se dozvíte v našem dalším článku.

Smlouva o rozdělení pozemku

K rozdělení pozemku na menší části vede majitele většinou záměr využívat nově vzniklé pozemky například jako stavební parcelu. Máme-li s vlastním pozemkem obdobné záměry, nejprve bychom si měli ověřit, zda je jeho určení sjednocené, protože pouze pak jej lze rozdělit.

Není také od věci si zjistit, jaké další plány má obec v lokalitě daného pozemku. Zda lze předpokládat, že se zde počítá s další výstavbou. Jde samozřejmě pouze o indicii, nikoliv záruku budoucího úspěchu s vlastní výstavbou.

Žádost o vydání rozhodnutí

Proces rozdělení pozemků zahájíte podáním žádosti o vydání rozhodnutí o dělení pozemků, který se podává příslušnému stavebnímu úřadu. Uvedete v ní informace týkající se pozemku a osoby majitele. Součástí je také stručný popis plánovaného rozdělení, výměry nově vzniklých pozemků i vaše důvody pro rozdělení. V případě spoluvlastnictví pozemku s dalšími osobami je pak nezbytný jejich souhlas.

Tip: Zdědili jste podíl na domě či chatě? Vlastníte část pozemku společně se zbytkem rodiny? Nebo jste výhodně podíl na nemovitosti koupili v dražbě a přemýšlíte o vypořádání spoluvlastnictví? Připravíme pro vás rychlé a efektivní vypořádání spoluvlastnictví tak, aby to bylo pro všechny zúčastněné, a především pro vás, co nejvýhodnější.

Územní rozhodnutí

Na základě podané žádosti může stavební úřad vydat územní rozhodnutí. V něm se vymezí podmínky pro nové rozdělení pozemku a graficky znázorní nové hranice a přístupy z veřejné komunikace.

Nestanoví-li stavební úřad žádné podmínky pro rozdělení pozemku, oznámí tuto skutečnost pouze sdělením, kterým navrhovaný záměr schválí.

Na základě rozhodnutí či sdělení si můžete nechat vyhotovit geometrický plán. K tomu je zapotřebí zaměření geodetem a zpracování odborně způsobilou osobou. Finální schválení geometrického plánu pak závisí na katastrálním úřadě, který současně přiřadí parcelní čísla nově vzniklým pozemkům.

Ve chvíli, kdy získáte souhlas stavebního úřadu a katastrální úřad vám schválí geometrický plán, můžete zažádat o vyznačení nově vzniklých pozemků v katastru nemovitostí.

Neodpověděl vám článek na váš problém? Zeptejte se umělé inteligence


Řešíte obdobný problém?

Tým online právníků Dostupný advokát vám jej vyřeší.

Řešení právního problému na míru

Vyřešte libovolný právní problém s týmem Dostupného advokáta! Do 24 hodin vám navrhneme řešení vaší situace a spočítáme, kolik vás to bude stát. Cena za vypracování návrhu je 390 Kč. Když si u nás navržené služby objednáte, máte vypracování návrhu zdarma.

Předem dané ceny
Od začátku víte, kolik a za co platíte.
Vše zvládneme online
Takže ušetříte čas i peníze za dopravu.
Pracujeme rychle
90 % požadavků vyřešíme do druhého dne.
Zkušený tým
Pro každý právní obor máme specialistu.

Pomohl vám tento obsah? Přidejte mu hodnocení

průměrné hodnocení: 1
hodnoceno: 1 krát

…nebo jej sdílejte

Témata článku:

Autor článku

JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.

Ondřej je ten člověk, v jehož hlavě uzrál nápad poskytovat advokátní služby online. Právním službám se věnuje již déle než 10 let a rád klientům pomáhá, když si nevědí rady s právními problémy.

Vzdělání
  • Právo, doktorské studium (Ph.D), Pf UK v Praze
  • Právo, L’université Nancy-II, Nancy
  • Právo, magisterské studium (Mgr.), Pf UK v Praze
  • Mezinárodní teritoriální studia (Bc.), FSV UK v Praze

Reference služby Dostupný advokát

Recenze služby

Zdeněk Chalupa

před 8 měsíců

Využil jsem službu k sepsání darovací smlouvy na nemovitost a návrhu na vklad do katastru nemovitostí. Vyhotovení proběhlo rychle a dokumenty byly v pořádku.

Recenze služby

Anna Marková

před 3 roky

Já osobně jsem člověk, který neví o smlouvách a „právnických“ věcech zhola nic. Naštěstí pro mě je tu služba Dostupný advokát! Potřebovala jsem vypracovat darovací a podnájemní smlouvu na družstevní byt. V DA vše vyřídili bezproblémově, rychle a k tomu si za práci řekli rozumnou cenu. Pokud jste neznalec jako já a chcete mít smlouvy (zobrazit více) v pořádku, doporučuji Vám se na Dostupného advokáta obrátit.

Recenze služby

Ing. Peter Čunderlík

před 8 měsíců

Není to poprvé, co spolupracuji s touto právní kanceláří. Má zadání jsou od jednoduchých výpovědí ke složitějším uzavíráním smluv, zejména ve skutečnostech, na které zákon nepamatuje. Ani toto není problémem pro tuto právní kancelář. Pokud klient akceptuje to, že i záporná odpověď – ve smyslu dál do toho nepůjdeme – je vlastně řešením. A tady (zobrazit více) Není to poprvé, co spolupracuji s touto právní kanceláří. Má zadání jsou od jednoduchých výpovědí ke složitějším uzavíráním smluv, zejména ve skutečnostech, na které zákon nepamatuje. Ani toto není problémem pro tuto právní kancelář. Pokud klient akceptuje to, že i záporná odpověď – ve smyslu dál do toho nepůjdeme – je vlastně řešením. A tady jako klient pociťuji sílu právní kanceláře, že je věc konzultována z různých úhlů a pozor, peníze zde nejsou na prvním místě. Zastupitelnost kvality kvalitou doplněním z jiné oblasti- já říkám za rohem, co se přirozeně hned nevidí – může být rada od právníka pro klienta nesrozumitelnou, ale pokud klient věnuje maximální péči konzultaci a skutečně odevzdává pravdivé a snaží se i úplné informace, nemůže být negativní odpověď – ve smyslu dál do toho nepůjdeme – negativní, ale konstruktivní. A proto souhlasím s názorem že pravdivé informování kanceláře již od počátku (člověk sám bez vzdělání a právnické praxe není neomylný) zjednodušuje další postup a řešení vznikají takříkajíc současně, ve spolupráci. Zastupitelnost, ochota pomoci, rychlost, dozeptání se bez obavy z navýšení ceny vytváří prostor 50% na 50%. Obě strany jsou stejně zainteresované na výsledku. Proto si i příště vyberu toto právní kancelář.

Zobrazit všechny reference

Mohlo by vás také zajímat

Znáte nás z médií
Logo Česká advokátní komora Apek Logo Advokátní kancelář roku 2023
Sledujte novinky
Facebook Dostupný advokát Twitter / X Dostupný advokát
Dostupný advokát © 2013-2024