Co vám zaručí zaručená mzda?

Zaměstnavatelé jsou povinni vyplácet svým zaměstnancům nejen minimální mzdu, ale i zaručenou mzdu. Vysvětlíme vám, co to znamená, a jak si snadno zkontrolujete nepodkročitelnou úroveň své mzdy.

žena počítající příjmy a výdaje, zaručená mzda
4 minuty čtení

Kapitoly článku

Co je to zaručená mzda?

Zaručená mzda je jednoduše řečeno státem garantovaná odměna za určitý druh práce. V právnické terminologii se používá konkrétnější pojem „nejnižší úroveň zaručené mzdy“, který říká, že konkrétní profese mají legislativně upravenou nejnižší možnou částku mzdy (či platu), a tu je zaměstnavatel povinen vyplatit.

V praxi se setkáte s osmi úrovněmi zaručené mzdy, které jsou dle nařízení vlády adekvátně odstupňovány na základě složitosti, míry odpovědnosti a namáhavosti jednotlivých profesí do osmi pracovních skupin.

Tip: Rozdíl mezi zaručenou mzdou a minimální mzdou jsme popsali v samostatném článku.

Rozdělení pracovních skupin

Do které skupiny spadá právě vaše profese a jaká vám náleží zaručená mzda, to najdete v příloze nařízení vlády o minimální mzdě. Obsahuje detailní popis jednotlivých pracovních skupin včetně typologie zaměstnání a sazbu nejnižší zaručené mzdy pro aktuální rok. Jednoduše si tam ověříte, jestli od svého zaměstnavatele dostáváte minimálně takovou odměnu, na jakou máte nárok podle zákoníku práce.

Obecně můžeme konstatovat, že do první skupiny spadají především nekvalifikované manuální práce (např. pomocná síla v kuchyni), do druhé skupiny patří jednoduché manuální odborné práce práce (např. obsluha čerpací stanice), třetí skupinu představují odborné manuální práce (např. zedník), čtvrtou skupinu tvoří odborné specializované práce (např. krejčí v zakázkové výrobě), v páté skupině najdeme systémové práce (např. řidič autobusu), v šesté skupině jsou systémové specializované práce (např. obchodní referent), do sedmé skupiny jsou zařazeny tvůrčí systémové práce (např. programátor) a osmé skupině dominují tvůrčí systémové práce zásadního významu (např. špičkový vědecký pracovník).

Koho se zaručená mzda týká?

Zaručená mzda se týká všech zaměstnanců, kteří podepsali se svým zaměstnavatelem pracovní smlouvu (nikoli jen dohodu) na plný úvazek (tedy klasickou 40hodinovou týdenní pracovní dobou), včetně těch, kteří mají zákonem zkrácenou pracovní dobu, ovšem bez odborů a bez kolektivní smlouvy o mzdách.

Od roku 2017 dosáhnou na rovnoprávnou zaručenou mzdu také zaměstnanci s omezeným pracovním uplatněním (poživatelé invalidního důchodu), pro které dříve platila snížená sazba.

Zaručená mzda za zkrácenou pracovní dobu

Zákonem zkrácená pracovní doba se týká zaměstnanců pracujících v podzemí při těžbě uhlí, rud, nerudných surovin, v důlní výstavbě a na báňských pracovištích geologického průzkumu, a také těch, kteří pracují ve dvousměnném, vícesměnném nebo nepřetržitém pracovním režimu. Jejich týdenní pracovní doba je zákonem zkrácena na 38,75 hodin nebo 37,5 hodin při dodržení státem garantované minimální zaručené mzdy.

Výjimky v zaručené mzdě

Koho se minimální zaručená mzda netýká? Pokud máte v zaměstnání mzdu vyjednanou odborovou organizací a uvedenou v kolektivní smlouvě, nemáte nejnižší úroveň zaručené mzdy garantovanou a nemůžete ji ani vymáhat. Může se tedy stát, že vaše základní mzda bude nižší, než je legislativně stanoveno, ale zaměstnavatelé toto obvykle kompenzují interním systémem odměn a benefitů.

Může se také stát, že ze závažných (např. zdravotních) důvodů neodpracujete v měsíci stanovenou pracovní dobu. V takovém případě bude vaše měsíční zaručená mzda snížena úměrně odpracované době a na výplatní pásce uvidíte částku nižší než je dáno zákonem.

Skupiny pro stanovení zaručené mzdy

Kolik nejméně si můžete vydělat? Čím náročnější profesi máte, tím vyšší je vaše minimální zaručená mzda. Nejnižší úroveň zaručené mzdy mají zaměstnanci v první skupině a je rovna minimální mzdě. Nejlépe ohodnoceni jsou zaměstnanci osmé skupiny, kteří mají zaručenou minimální mzdu rovnou dvojnásobku minimální mzdy.

Pracujete-li jako státní zaměstnanec (tedy např. jako úředník/ce, lékař/ka, učitel/ka atp.), náleží vám za vykonanou práci plat (nikoli mzda) a jeho minimální zaručená výše je dána zařazením do jedné ze 16ti platových tříd, které kopírují rozdělení do osmi pracovních skupin.

Tip: Věděli jste, že nedodržení zaručené mzdy patří mezi jedno z nejčastějších pochybení zaměstnavatelů? Kontrolujte si svůj mzdový výměr a pokud by vaše průměrná mzda za každé čtvrtletí neodpovídala minimální a zaručené mzdě, můžete u svého zaměstnavatele požadovat doplatek – a to až tři roky zpětně. S dořešením vám můžeme pomoci. Budeme hájit vaše práva a vymůžeme vám, na co máte nárok.

Vývoj zaručené mzdy

Zaručená mzda se zpravidla zvyšuje začátkem roku společně s navyšováním minimální mzdy. Následující tabulka srovnává vývoj zaručené minimální mzdy v letech 2017 až 2019, kdy každoročně probíhalo navýšení pro každou pracovní skupinu. V roce 2023 se na základě rozhodnutí vlády navýšily sazby oproti předešlému roku jen u první a osmé skupiny.

Výše minimální zaručené mzdy se uvádí jako hrubá. Čistá zaručená mzda je nižší o sražené sociální pojištění, zdravotní zabezpečení a zálohu na dani z příjmu.

Skupina prací
 
Zaručená mzda 2017
(Kč/měs)
Zaručená mzda 2018
(Kč/měs)
Zaručená mzda 2019
(Kč/měs)
1. 11 000 12 200 13 350
2. 12 200 13 500 14 740
3. 13 400 14 900 16 280
4. 14 800 16 400 17 970
5. 16 400 18 100 19 850 
6. 18 100 20 000 21 900
7. 19 900 22 100 24 180
8. 22 000 24 400 26 700

Zaručená mzda 2023

Zaručená mzda podle skupin se v roce 2023 pohybuje v rozpětí od 17 300 Kč do 34 600 Kč za měsíc. Pracujete-li tedy jako uklízeč/ka zařazený/á do první skupiny, měla by být vaše práce aktuálně ohodnocena mzdou nejméně 17 300 Kč (při dodržení všech výše zmíněných podmínek). Pracujete-li jako makléř na finančních trzích zařazený do osmé skupiny, náleží vám aktuálně mzda nejméně 34 600 Kč.

Skupina prací
 
Platová třída
 
Zaručená mzda 2023
(Kč/hod)
Zaručená mzda 2023
(Kč/měs)
1. 1. a 2. 103,80 17 300
2. 3. a 4. 106,50 17 900
3. 5. a 6. 117,50 19 700
4. 7. a 8. 129,80 21 800
5. 9. a 10. 143,30 24 100
6. 11. a 12. 158,20 26 600
7. 13. a 14. 174,70 29 400
8. 15. a 16. 207,60 34 600

Tip: V roce 2024 je plánován nárůst zaručené mzdy, alespoň tedy pro určité případy. Vláda v prosinci 2023 rozhodla o tom, že se zaručená mzda od 1. 1. 2024 zvýší u prací, které jsou zařazené do kategorie 1, 2 a 3, a to o 1 600 Kč. U prací zařazených do kategorie 8 dojde k navýšení o 3 200 Kč. Pro ostatní pracovní skupiny (4, 5, 6 a 7) zůstane v roce 2024 výše zaručené mzdy stejná jako v roce předchozím.

Pro rok 2024 je naplánováno také navýšení minimální mzdy na 18 900 Kč. Zvýšení minimální mzdy je platné už od 1. 1. 2024.

Neodpověděl vám článek na váš problém? Zeptejte se umělé inteligence


Řešíte obdobný problém?

Tým online právníků Dostupný advokát vám jej vyřeší.

Konzultace s advokátem

Hledáte odpověď na konkrétní právní otázku? Napište nám ji a do 48 hodin budete mít k dispozici odpověď od některého z našich advokátů. Máme specialisty na všechny oblasti práva a garantujeme tak vysokou odbornost našich advokátů.

Předem dané ceny
Od začátku víte, kolik a za co platíte.
Vše zvládneme online
Takže ušetříte čas i peníze za dopravu.
Pracujeme rychle
90 % požadavků vyřešíme do druhého dne.
Zkušený tým
Pro každý právní obor máme specialistu.

Pomohl vám tento obsah? Přidejte mu hodnocení

Zatím nehodnoceno

…nebo jej sdílejte

Autor článku

JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.

Ondřej je ten člověk, v jehož hlavě uzrál nápad poskytovat advokátní služby online. Právním službám se věnuje již déle než 10 let a rád klientům pomáhá, když si nevědí rady s právními problémy.

Vzdělání
  • Právo, doktorské studium (Ph.D), Pf UK v Praze
  • Právo, L’université Nancy-II, Nancy
  • Právo, magisterské studium (Mgr.), Pf UK v Praze
  • Mezinárodní teritoriální studia (Bc.), FSV UK v Praze

Reference služby Dostupný advokát

Recenze služby

Martin Bartoš

před 1 rokem

Ověřil jsem si, jak postupovat při ukončení pracovního poměru uzavřeného na dobu určitou.

Recenze služby

Jakub Jedlinský

před 5 měsíců

Spokojenost s přístupem advokátů, s jejich trpělivostí i naceněním.

Recenze služby

Luboš Zeman

před 6 měsíců

Obrátil jsem se o právní poradu – moje žádost byla vyřízena velmi rychle, kvalitně a hlavně kvalifikovaně. Všichni byli milí a ochotní. Mohu jen doporučit!

Zobrazit všechny reference

Mohlo by vás také zajímat

Znáte nás z médií
Logo Česká advokátní komora Apek Logo Advokátní kancelář roku 2023
Sledujte novinky
Facebook Dostupný advokát Twitter / X Dostupný advokát
Dostupný advokát © 2013-2024