Dohoda o mlčenlivosti NDA | Dostupný advokát

Dohoda o mlčenlivosti uzavřená se zaměstnancem

Obrázek k článku Dohoda o mlčenlivosti uzavřená se zaměstnancem

16. 1. 2018 / autor: Ondřej Preuss

Při výkonu práce mají zaměstnanci často přístup k informacím, které zaměstnavatel považuje za důvěrné či dokonce za své obchodní tajemství. Chrání je proto před zveřejňováním. Utajení takových informací je proto vhodné ošetřit dohodou o mlčenlivosti uzavřenou mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, neboť jejich vyzrazením by mohly být narušeny zájmy zaměstnavatele nebo by mu dokonce mohla vzniknout značná škoda.

Je třeba uzavírat dohodu o mlčenlivosti?

Obecně platí, že povinnost zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se zaměstnanec dozví při výkonu práce, se vztahuje pouze na zaměstnance ve veřejném sektoru. Typicky se jedná o státní úředníky, policisty, zaměstnance obecních či krajských úřadů a podobně. Pokud však chce soukromý zaměstnavatel zavázat svého zaměstnance k mlčenlivosti, pak s ním musí uzavřít smlouvu, resp. dohodu o mlčenlivosti. Zaměstnavatel totiž nemůže jednostranně uložit zaměstnancům povinnost mlčenlivosti pouze vnitřním předpisem a při porušení takového vnitřního předpisu by nebylo možné zaměstnance jakkoli postihnout. Zaměstnavatel by vnitřním předpisem mohl pouze již sjednanou povinnost mlčenlivosti upřesnit, nikoliv ji však jednostranně založit. Samotná dohoda o mlčenlivosti může být obsažena v pracovní smlouvě, případně může být uzavřena samostatná smlouva o mlčenlivosti. Ta by řešila pouze otázky spojené s povinností zaměstnance zachovávat mlčenlivost o přesně daných informacích.

Co by měla dohoda o mlčenlivosti obsahovat

Smlouva o mlčenlivost by především měla obsahovat vymezení informací, které mají být chráněny a utajovány, resp. které nesmějí být zaměstnancem vyzrazeny třetí osobě. Bude se jednat například o obchodní tajemství zaměstnavatele, jeho know-how, cenovou politiku či jiné informace, které nejsou veřejně přístupné a na jejichž utajení má zaměstnavatel oprávněný zájem. Naopak příliš obecná specifikace zahrnující veškeré informace, které se zaměstnanec dozví při výkonu práce, by mohlo být považováno za příliš neurčité a nevymahatelné. V dohodě je rovněž vhodné definovat případy, kdy nebude zaměstnanec povinností mlčenlivosti vázán, a to zejména v případech, kdy se jedná o veřejně dostupné informace nebo pokud bude zaměstnanec takové informace povinen sdělit na výzvu soudu. Nedoporučujeme proto využívat vzory dohody o mlčenlivosti ke stažení zdarma, jelikož nikdy nemohou obsahovat precizní vymezení důležitých okruhů, které by v dohodě měly být obsaženy. Využitím vzoru smlouvy o mlčenlivosti se vystavujete riziku, že by mohla být neplatná, případně nebude zajišťovat dostatečnou ochranu všech informací, které chcete při svém podnikání chránit.

Martin je podnikatel s několika zaměstnanci, kteří znají jeho know-how i údaje o jeho klientech. Martin proto se zaměstnanci vedle pracovní smlouvy uzavírá vždy také dohodu o mlčenlivosti, na základě které se zaměstnanci zavazují zachovávat mlčenlivost o těchto informacích.

Odpovědnost zaměstnance

Jaké následky může zaměstnanec nést při porušení povinnosti mlčenlivosti? Primárně bude zaměstnanec povinen zaměstnavateli nahradit škodu, kterou mu porušením této povinnosti způsobí. Může přitom jít mimo jiné o ušlý zisk. Je však třeba upozornit, že může být poměrně obtížné výši škody vyčíslit. Porušení povinnosti mlčenlivosti zaměstnance může být rovněž důvodem pro výpověď ze strany zaměstnavatele. Zde však bude nutné v konkrétním případě posoudit význam vyzrazených skutečností, postavení zaměstnance i okruh osob, kterým byly údaje sděleny a případně další relevantní okolnosti, zda je možné přistoupit přímo k výpovědi. Pro případ porušení mlčenlivosti zaměstnancem ovšem není možné sjednat smluvní pokutu, kterou obecně zákoník práce zakazuje. Za porušení povinnosti mlčenlivosti tedy není možné zaměstnanci ukládat jakékoli pokuty či peněžité sankce.

Dohoda o mlčenlivosti po skončení pracovního poměru

Závazek zaměstnance dodržovat mlčenlivost o určitých skutečnostech může platit jak po dobu pracovního poměru, tak také po jeho skončení. Zde bude záviset pouze na ujednání mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, jakou dobu trvání závazku dodržovat mlčenlivost po skončení pracovního poměru sjednají. I v případě porušení povinnost mlčenlivosti po skončení pracovního poměru bude bývalý zaměstnanec odpovídat za škodu, kterou by zaměstnavateli vyzrazením informací způsobil.

Pokud chcete sepsat nebo zkontrolovat dohodu o mlčenlivosti, samozřejmě v souladu s novým občanským zákoníkem (NOZ), seznamte se s naší nabídkou.


Zajistíme, aby obchodní tajemství a know-how zůstalo po právní stránce v bezpečí a bez nejasností a kliček. Běžně už do dvou dnů!

Vše proběhne jednoduše, on-line, na míru tomu, co potřebujete, a za předem danou cenu. Většinu případů vyřídíme do dvou pracovních dnů. Se sepisováním i kontrolou smluv o mlčenlivosti máme bohaté zkušenosti.

Ať jste ten, kdo si své tajemství a znalosti chrání, nebo na druhé straně, díky nám máte jistotu, že se cenné poznatky nedostanou do nepovolaných rukou.

Anonymní vzor dohody o mlčenlivosti (NDA) ke stažení vás účinně neochrání, byť si jej u nás můžete také stáhnout. Smlouva vytvořená na míru od odborníků vás ochrání spolehlivě. Předcházejte problémům s únikem či vyzrazením vašich znalostí, zkušeností, postupů nebo know-how. Garantujeme správnost všech smluv podle nového občanského zákoníku (NOZ).

Co pro vás uděláme:

Varianty naší nabídky Vzor NDA Premium
Vzor obecné dohody o mlčenlivoti (tzv. NDA)
Sepíšeme dohodu o mlčenlivosti na míru vašemu případu
Zkontrolujeme existující dohodu o mlčenlivosti na míru vašemu případu
Konzultace s advokátem - zhodnocení rizik a dalšího postupu30 minut
Jak rychle vše zpracujeme a najdeme pro vás řešení? do 48 hodin
Konečná cena včetně DPHzdarma = 029002396,56 Kč bez DPH

Rychlé představení služby

S čím jsme už klientům pomohli?

Smlouvy o obchodní spolupráci nejčastěji sepisujeme nebo kontrolujeme pro podnikatele a živnostníky, ale také pro:

  • vynálezce užitného vzoru,
  • podnikatele, který předával část svého obchodního tajemství marketingovému poradci,
  • společnost, která chtěla prodat svou dceřinou společnost na Slovensku, nebo
  • startu-up, který udělil přístup do google analytics svého e-shopu zájemci o jeho koupi.

Co říkají lidé, kteří využili našich služeb?

Michal Vrátný (podnikatel): „Děkuji za rychlou a precizní dohodu o mlčenlivosti. Musím se přiznat, že jsem byl původně k přínosu advokáta skeptický. Nakonec jsem však rád, že jsem do toho šel. Navíc mám jasno v tom, kam se příště pohodlně obrátit.“
Další reference našich zákazníků naleznete v záložce Reference.

Radíme vám i v médiích:


Ohodnoťte tento článek:

Mohlo by vás také zajímat: