Dohoda o mlčenlivosti NDA | Dostupný advokát

Dohoda o mlčenlivosti uzavřená se zaměstnancem

Při výkonu práce mají zaměstnanci často přístup k informacím, které zaměstnavatel považuje za důvěrné či dokonce za své obchodní tajemství. Chrání je proto před zveřejňováním.
Obrázek k článku Dohoda o mlčenlivosti uzavřená se zaměstnancem
4 minut čtení
16. 1. 2018

Utajení takových informací je proto vhodné ošetřit dohodou o mlčenlivosti uzavřenou mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, neboť jejich vyzrazením by mohly být narušeny zájmy zaměstnavatele nebo by mu dokonce mohla vzniknout značná škoda.

Je třeba uzavírat dohodu o mlčenlivosti?

Obecně platí, že povinnost zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se zaměstnanec dozví při výkonu práce, se vztahuje pouze na zaměstnance ve veřejném sektoru. Typicky se jedná o státní úředníky, policisty, zaměstnance obecních či krajských úřadů a podobně. Pokud však chce soukromý zaměstnavatel zavázat svého zaměstnance k mlčenlivosti, pak s ním musí uzavřít smlouvu, resp. dohodu o mlčenlivosti. Zaměstnavatel totiž nemůže jednostranně uložit zaměstnancům povinnost mlčenlivosti pouze vnitřním předpisem a při porušení takového vnitřního předpisu by nebylo možné zaměstnance jakkoli postihnout. Zaměstnavatel by vnitřním předpisem mohl pouze již sjednanou povinnost mlčenlivosti upřesnit, nikoliv ji však jednostranně založit. Samotná dohoda o mlčenlivosti může být obsažena v pracovní smlouvě, případně může být uzavřena samostatná smlouva o mlčenlivosti. Ta by řešila pouze otázky spojené s povinností zaměstnance zachovávat mlčenlivost o přesně daných informacích.

Co by měla dohoda o mlčenlivosti obsahovat

Smlouva o mlčenlivost by především měla obsahovat vymezení informací, které mají být chráněny a utajovány, resp. které nesmějí být zaměstnancem vyzrazeny třetí osobě. Bude se jednat například o obchodní tajemství zaměstnavatele, jeho know-how, cenovou politiku či jiné informace, které nejsou veřejně přístupné a na jejichž utajení má zaměstnavatel oprávněný zájem. Naopak příliš obecná specifikace zahrnující veškeré informace, které se zaměstnanec dozví při výkonu práce, by mohlo být považováno za příliš neurčité a nevymahatelné. V dohodě je rovněž vhodné definovat případy, kdy nebude zaměstnanec povinností mlčenlivosti vázán, a to zejména v případech, kdy se jedná o veřejně dostupné informace nebo pokud bude zaměstnanec takové informace povinen sdělit na výzvu soudu. Nedoporučujeme proto využívat vzory dohody o mlčenlivosti ke stažení zdarma, jelikož nikdy nemohou obsahovat precizní vymezení důležitých okruhů, které by v dohodě měly být obsaženy. Využitím vzoru smlouvy o mlčenlivosti se vystavujete riziku, že by mohla být neplatná, případně nebude zajišťovat dostatečnou ochranu všech informací, které chcete při svém podnikání chránit.

Dohoda o mlčenlivosti tzv. NDA

Vytvoříme pro vás dohodu o mlčenlivosti, případně zkontrolujeme již existující NDA. S námi máte jistotu, že vaše obchodní tajemství a know-how zůstanou v bezpečí. Vše běžně vyřizujeme do dvou dnů, vždy za předem danou cenu. Zaplatit můžete až po poskytnutí služby.

Odpovědnost zaměstnance

Jaké následky může zaměstnanec nést při porušení povinnosti mlčenlivosti? Primárně bude zaměstnanec povinen zaměstnavateli nahradit škodu, kterou mu porušením této povinnosti způsobí. Může přitom jít mimo jiné o ušlý zisk. Je však třeba upozornit, že může být poměrně obtížné výši škody vyčíslit. Porušení povinnosti mlčenlivosti zaměstnance může být rovněž důvodem pro výpověď ze strany zaměstnavatele. Zde však bude nutné v konkrétním případě posoudit význam vyzrazených skutečností, postavení zaměstnance i okruh osob, kterým byly údaje sděleny a případně další relevantní okolnosti, zda je možné přistoupit přímo k výpovědi. Pro případ porušení mlčenlivosti zaměstnancem ovšem není možné sjednat smluvní pokutu, kterou obecně zákoník práce zakazuje. Za porušení povinnosti mlčenlivosti tedy není možné zaměstnanci ukládat jakékoli pokuty či peněžité sankce.

Dohoda o mlčenlivosti po skončení pracovního poměru

Závazek zaměstnance dodržovat mlčenlivost o určitých skutečnostech může platit jak po dobu pracovního poměru, tak také po jeho skončení. Zde bude záviset pouze na ujednání mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, jakou dobu trvání závazku dodržovat mlčenlivost po skončení pracovního poměru sjednají. I v případě porušení povinnost mlčenlivosti po skončení pracovního poměru bude bývalý zaměstnanec odpovídat za škodu, kterou by zaměstnavateli vyzrazením informací způsobil.

Pokud chcete sepsat nebo zkontrolovat dohodu o mlčenlivosti, samozřejmě v souladu s novým občanským zákoníkem (NOZ), seznamte se s naší nabídkou.

Řešíte obdobný problém?

Tým online právníků Dostupný advokát vám jej vyřeší.

Dohoda o mlčenlivosti tzv. NDA

Vytvoříme pro vás dohodu o mlčenlivosti, případně zkontrolujeme již existující NDA. S námi máte jistotu, že vaše obchodní tajemství a know-how zůstanou v bezpečí. Vše běžně vyřizujeme do dvou dnů, vždy za předem danou cenu. Zaplatit můžete až po poskytnutí služby.

od 2900 Kč
Chci pomoct
Předem dané ceny
Od začátku víte, kolik a za co platíte.
Vše zvládneme online
Takže ušetříte čas i peníze za dopravu.
Pracujeme rychle
90 % požadavků vyřešíme do druhého dne.
Zkušený tým
Pro každý právní obor máme specialistu.

Líbil se vám článek?
Sdílejte ho s přáteli

Mohlo by vás také zajímat

Obrázek k článku Hmotná odpovědnost - za co ručím?

Hmotná odpovědnost - za co ručím?

Zaměstnanec odpovídá za škodu způsobenou zaměstnavateli pouze omezeně. Jaká jsou omezení této odpovědnosti? Jak je to se škodou způsobenou úmyslně či po zahnání žízně chmelovým nápojem během pracovní doby?...

25. 11. 2016
Ondřej Preuss
Jak se bránit výpovědi na hodinu

Jak se bránit výpovědi na hodinu

Takzvaná výpověď na hodinu představuje okamžité zrušení pracovního poměru. Zaměstnavatel k němu může přistoupit pouze při splnění přísných podmínek, které stanoví zákoník práce. Jaké jsou důvody pro okamžité zrušení pracovního...

6. 3. 2018
Ondřej Preuss
Obrázek k článku Kdy může zaměstnavatel „vyhodit“ zaměstnance?

Kdy může zaměstnavatel „vyhodit“ zaměstnance?

Možná vám jako drobnému podnikateli pije krev věčné dohadování s líným zaměstnancem. Nebo řešíte nelehké vyhlídky vašeho obchodu a musíte se bohužel s někým rozloučit, aby vůbec vaše podnikání přežilo....

6. 6. 2016
Ondřej Preuss

Jsme členy

ČAK logo

Znáte nás z médií

Dostupný advokát © 2013-2019