Konkurenční doložka: Jak ochránit firemní postupy?

Výrobní postupy, o které se zajímá konkurence, adresy klientů, tajné receptury. Můžete mít mnoho důvodů, proč chtít svůj byznys chránit. Riziko přitom zpravidla nepředstavují průmysloví špióni, ale vaši vlastní zaměstnanci…pokud tedy přejdou ke konkurenci. Jaké možnosti ochrany v tomto směru představuje konkurenční doložka? A jaká jsou pravidla jejího použití?

ochrana firemních dat, konkurenční doložka
6 minut čtení

Kapitoly článku

Co je podstatou konkurenční doložky?

Konkurenční doložka představuje dohodu mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, na jejímž základě zaměstnanec slíbí, že po skončení pracovního poměru nepůjde po určitou dobu pracovat ke konkurenci a zaměstnavatel mu za to bude po stejnou dobu vyplácet určitou kompenzaci.

Pokud tedy váš zaměstnanec takovou dohodu podepíše, bude se muset zdržet výkonu jakékoliv výdělečné činnosti, která by byla shodná s předmětem vaší činnosti nebo která by měla vůči němu soutěžní povahu. Vy budete povinni na oplátku platit svému bývalému zaměstnanci přiměřené peněžité vyrovnání, a to nejméně ve výši jedné poloviny průměrné měsíční mzdy.

Zajímáte se o konkurenční doložku?

Máte zájem nechat si konkurenční doložku sepsat, nebo se chcete jen poradit o tom, zda je pro vaši situaci konkurenční doložka vhodná, zda je výše smluvní pokuty přiměřená či chcete posoudit, zda je již uzavřená konkurenční doložka vůbec platná, neváhejte se na nás obrátit.

Pouze pro klíčové specialisty a vrcholové manažery

Zákoník práce výslovně uvádí, že konkurenční doložku můžete se zaměstnancem sjednat jen tehdy, pokud je to možné po něm spravedlivě požadovat s ohledem na povahu informací, poznatků, znalostí pracovních a technologických postupů, které u vás v zaměstnání získal a jejichž využití u konkurence by vás mohlo závažně poškodit. Co to přesně znamená? Zákon nám takto dává najevo, že konkurenční doložku lze sjednat jen s takovými zaměstnanci, kteří mají určité know-how, znají speciální výrobní postupy, mají unikátní kontakty a pokud by toto brzy předali konkurenci, vy byste utrpěli citelnou újmu. V praxi se vždy posuzuje případ od případu podle oboru, ve kterém podnikáte. Obecně ale lze říct, že nemá smysl a ani není není možné sjednávat konkurenční doložku s řadovými pracovníky a zaměstnanci vykonávajícím jednoduché či pomocné práce.

Tip: zákoníkem práce a jeho nejvýznamějšími částmi z pohledu zaměstnance jsme se zabývali v našem článkku.

Jak a s kým lze konkurenční doložku sjednat?

Pamatujte, že konkurenční doložka musí být sjednána vždy písemně, ať už přímo v pracovní smlouvě, nebo jako samostatný dokument. Maximální doba, na kterou je možné konkurenční doložku se zaměstnancem sjednat (tedy doba, po kterou má zapovězeno pracovat pro konkurenci), je jeden rok. Po uplynutí jednoho roku už není možné po bývalém zaměstnanci požadovat, aby nešel ke konkurenci pracovat.

České soudy se již mnohokrát zabývaly spory o konkurenční doložku, a pokud není situace zcela jasná, často se automaticky přikloní na stranu zaměstnance jako slabší smluvní strany. Proto rozhodně doporučujeme, abyste znění konkurenční doložky nepodcenili a svůj postup jste v případném sporu u soudu obhájili. Z tohoto důvodu se nevyplatí stahovat vzor konkurenční doložky připravený pro jiný typ podnikání a z jiných důvodů, než jsou ty vaše. V pochybnostech neváhejte obrátit se s dotazy či požadavky na zpracování doložky na advokáta.

Zákoník práce vyjímá z možnosti sjednat konkurenční doložku výše zmíněné řadové pracovníky. Zda bylo či nebylo pravidlo porušeno se ovšem posuzuje individuálně. Závisí na charakteru práce, který zaměstnanec či zaměstnankyně vykonává, okruh informací a postupů, k nimž má přístup. Typově si ale nelze představit sjednat konkurenční doložku třeba pro asistentku, průvodce v muzeu či pracovníka u pásu. Další výjimku stanoví právní předpisy také pro pedagogické pracovníky, jimž nelze zákaz přejít ke konkurenci uložit.

Jak konkurenční doložku zrušit?

Pro zaměstnavatele v zásadě platí, že sám doložku může zrušit pouze za trvání pracovního poměru a to jen v tom případě, pokud si předem se zaměstnancem vymezí důvody pro odstoupení.

Zaměstnanec může konkurenční doložku vypovědět také, a to tehdy, pokud byste mu včas nezaplatili smluvenou odměnu, přesněji pokud byste nevyplatili peněžité vyrovnání nebo jeho část do 15 dnů po jeho splatnosti. Konkurenční doložka pak může zaniknout samozřejmě i tak, že se na tom se zaměstnancem navzájem písemně dohodnete. Další způsob, jak konkurenční doložka může zaniknout, je zaplacení smluvní pokuty ze strany zaměstnance (více se dočtete níže).

Smluvní pokuta

Další možností, jak zaměstnance přimět, aby ke konkurenci pracovat nešel, je sjednání smluvní pokuty jako součást konkurenční doložky. Pokud se na smluvní pokutě domluvíte, zaměstnanec, který konkurenční doložku poruší a ve stanovené době začne pro konkurenci pracovat, vám bude muset pokutu zaplatit. V praxi bývá často oříškem, jak vysokou smluvní pokutu nastavit. Zákoník práce požaduje, aby pokuta byla přiměřená. Musí tedy odpovídat pozici daného zaměstnance, jeho know-how, době, po kterou nesmí jít pracovat ke konkurenci. Na druhou stranu je nutné myslet na to, že zaplacením smluvní pokuty celá doložka končí a zaměstnanec může jít pracovat, kam chce. Pokuta by tedy měla být pro bývalého zaměstnance a vaši konkurenci dostatečně „demotivující“.

Kompenzace pro zaměstnance

Omezení práv zaměstnance hledat si zaměstnání dle svého volného uvážení musí být vykompenzováno z druhé stran závazkem zaměstnavatele poskytnout po celou dobu její platnosti zaměstnanci přiměřené peněžité plnění, minimálně však ve výši jedné poloviny průměrného měsíčního výdělku zaměstnance za každý měsíc plnění závazku.

Tip: Pokud zvažujete podání výpovědi, přečtěte si našich pět tipů, které se vám při jejím podání budou hodit.

Konkurenční doložka bez kompenzace

Obrátila se na nás paní Linda, která pracovala jako vrcholná manažerka v reklamní agentuře. Podpis pracovní smlouvy brala spíš jako formalitu a nevšimla ustanovení, jímž se zavazuje po dobu jednoho roku od opuštění dané agentury pracovat pro vyjmenované agentury konkurenční. Smlouva ovšem neobsahovala žádnou kompenzaci takového zákazu a zaměstnavatel jí tvrdil, že kompenzaci dostává v rámci svého platu, který byl nestandardně vysoký. Paní Linda vznesla dotaz, zda je třeba se závazkem řídit. Tímto způsobem ovšem nelze zaměstnance jednostranně zavazovat a neposkytnout mu náležitou kompenzaci. Za tu se rozhodně nepovažuje ani vysoký plat. Paní Lindě jsme tedy doporučili najít si jakékoliv zaměstnání, o něž bude stát a v případě snahy bývalého zaměstnavatele o právní spory se na nás obrátit.

Zakázat zaměstnanci pracovat u konkurence, nicméně neposkytnout mu za to žádnou kompenzaci nelze. Jak je výše uvedeno, ze zákona je dána i minimální výše této kompenzace, která může být v praxi samozřejmě i vyšší.

Konkurenční doložka mezi podnikateli

Pokud pro vaši společnost pracují OSVČ(tedy lidově řečeno “ičaři”), můžete vztáhnout konkurenční doložku i na ně. V tomto případě nepůjde ovšem o doložku dle pracovního práva, ale o zákaz soutěžní (konkurenční) činnosti. Konkurenční doložka by měla obsahovat území a okruh osob, vůči kterým se uplatní. Maximální doba jejího trvání je v tomto případě pět let.
V tomto případě ovšem nejsou OSVČ chráněny poskytnutím kompenzace. Platí pouze obecný princip, podle něhož by neměl být freelancer omezen více, než vyžaduje potřebná ochrana objednatele. Byla-li by doložka zjevně nepřiměřená, může jí soud v případě sporu omezit, zrušit či dokonce prohlásit za neplatnou.

Řešíte obdobný problém?

Tým online právníků Dostupný advokát vám jej vyřeší.

Řešení právního problému na míru

Vyřešte libovolný právní problém s týmem Dostupného advokáta! Do 24 hodin vám navrhneme řešení vaší situace a spočítáme, kolik vás to bude stát. Cena za vypracování návrhu je 390 Kč. Když si u nás navržené služby objednáte, máte vypracování návrhu zdarma.

Předem dané ceny
Od začátku víte, kolik a za co platíte.
Vše zvládneme online
Takže ušetříte čas i peníze za dopravu.
Pracujeme rychle
90 % požadavků vyřešíme do druhého dne.
Zkušený tým
Pro každý právní obor máme specialistu.

Pomohl vám tento obsah? Přidejte mu hodnocení

Zatím nehodnoceno

…nebo jej sdílejte

Témata článku:

Autor článku

JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.

Ondřej je ten člověk, v jehož hlavě uzrál nápad poskytovat advokátní služby online. Právním službám se věnuje již déle než 10 let a rád klientům pomáhá, když si nevědí rady s právními problémy.

Vzdělání
  • Právo, doktorské studium (Ph.D), Pf UK v Praze
  • Právo, L’université Nancy-II, Nancy
  • Právo, magisterské studium (Mgr.), Pf UK v Praze
  • Mezinárodní teritoriální studia (Bc.), FSV UK v Praze

Reference služby Dostupný advokát

Filip Rufer, Praha

před 3 roky

Dostupný advokát aktualizoval smluvní podmínky našeho webového portálu studentino.cz, aby byly plně v souladu GDPR. Všechnu komunikaci jsme zvládli online a za rozumnou cenu.

Zuzana Marková, Praha

před 3 roky

Nechali jsme si pro naši tělocvičnu sepsat obchodní podmínky a jsme za to moc rádi. Jasné vztahy dělají přátele, v businessu to platí desetinásob.

Štěpán Mičunek, okres Vsetín

před 3 roky

Na Dostupného advokáta jsem se obrátil s prosbou o pomoc s neplatičem. Dostupný advokát mi poradil, jak dále postupovat. Náš spor se dostal až před soudy, kde mne Dostupný advokát zastupoval. Soudy jsem vyhrál, služby tohoto webu mohu vřele doporučit.

Zobrazit všechny reference

Mohlo by vás také zajímat

Znáte nás z médií
ct-inverse
hn-inverse
idnes-inverse
prima-inverse
ihned-inverse
cro-inverse
Logo Česká advokátní komora logo-apek-male Logo Advokátní kancelář roku 2023
Sledujte novinky
Dostupný advokát © 2013-2023