Jak na BOZP - kdy, jak často a koho školit? | Dostupný advokát

Jak na BOZP - kdy, jak často a koho školit?

Jak na BOZP - kdy, jak často a koho školit?

27. 11. 2018 / autor: Ondřej Preuss

Pod pojmem „Bezpečnost a ochrana zdraví při práci“ (BOZP) se skrývá celá řada problematik a pravidel, od hodnocení rizik, ochranné pomůcky, řešení pracovních úrazů po školení zaměstnanců. Mnozí zaměstnavatelé i zaměstnanci tyto oblasti vnímají spíše jako nutné zlo a jakousi formalitu. To se obvykle změní v případě závažného úrazu, kontroly inspektorátu práce či pracovněprávního sporu. Jak se tedy připravit, aby vás jako zaměstnavatele tyto události nezaskočily?


Zaměstnavatel musí zajistit bezpečnost nejen pro své zaměstnance

Zákoník práce stanoví, že zaměstnavatel je povinen zajistit pro své zaměstnance bezpečnost a ochranu zdraví. Ochrana života a zdraví je však natolik podstatná, že se nevztahuje jen na vlastní zaměstnance zaměstnavatele. Pokud se na pracovišti zaměstnavatele s jeho vědomím zdržují i jiní lidé, i jim je povinen zajistit bezpečnost. V případě, že jsou na jednom pracovišti zaměstnanci více zaměstnavatelů, jsou tito zaměstnavatelé povinni spolupracovat, vzájemně se informovat o hrozících rizicích a o přijatých opatřeních. Za tím účelem by spolu měli i uzavřít písemnou dohodu.

Jak BOZP v praxi zajistit?

Právní předpisy nám mnohdy přesně neříkají, jak konkrétně bezpečnost osob na pracovišti zajistit. Není to ani možné, protože každé pracoviště má svá specifika a svá hrozící rizika. Zjednodušeně lze říct, že každý zaměstnavatel by měl na svém pracovišti identifikovat možná nebezpečí a následně přijmout taková opatření, aby minimalizoval vznik úrazů a nemocí z povolání. Je potřeba pamatovat na všechny oblasti, v nichž zaměstnavatel podniká a vyhledat rizika ve vztahu ke každé jednotlivé pracovní pozici. Je žádoucí vytvořit si v podstatě vlastní manuál, na co se z pohledu bezpečnosti zaměřovat, co pravidelně kontrolovat, kdy, jak a koho školit apod.

Potřebuji „bezpečáka“?

Preventivní činnost v podobě vyhledávání rizik a stanovení strategie, jak zabránit nebezpečí může zaměstnavatel za určitých podmínek provádět sám (a to pokud má maximálně 25 zaměstnanců a sám má k tomu potřebné znalosti), anebo si může najmout tzv. odborně způsobilou osobu neboli bezpečnostního technika. Bezpečnostní technik může být zaměstnancem zaměstnavatele, nebo to může být i externí poradce.

Informování a školení zaměstnanců

Jak název napovídá, v tomto článku se zejména zaměříme na školení jako jednu z forem, jak bezpečnost zajistit. Podle zákoníku práce je zaměstnavatel povinen zajistit svým zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP. O jaké předpisy se jedná? Školení by se měla týkat hlavně předpisů hygienických, technických, stavebních, dopravních, o požární ochraně. Každý zaměstnanec pak musí být proškolen ohledně nebezpečí, která se vztahují k jím vykonávané práci a s kterými může právě na svém pracovišti přijít do styku.

Jakou formou školit?

Školení může probíhat osobní formou, přes externího školitele či třeba formou e-learningu. Důležité je, že školení proběhlo a že o tom má zaměstnavatel záznam.

Kdy musím zaměstnance školit?

 • při nástupu do práce
 • při změně pracovního zařazení nebo druhu práce
 • při zavedení nové technologie, výrobních a pracovních prostředků nebo nových pracovních postupů,
 • v případech, které mají nebo mohou mít podstatný vliv na bezpečnost a ochranu zdraví při práci (např. po závažném pracovním úrazu, havárii).
 • Kromě výše uvedeného by se školení měla pravidelně opakovat. Zákoník práce opět nestanoví, jak často, ale vyžaduje po zaměstnavateli, aby sám s ohledem na možná rizika stanovil, kdy a u jakých pozic se budou školení opakovat.

  Vše poctivě dokumentujte

  Abyste jako zaměstnavatel mohli při případné kontrole prokázat, že jste své zaměstnance opravdu proškolili, je nutné vést si svědomitě záznamy. Ideální je mít sepsán název školení, stručnou osnovu, čeho se školení týkalo, kdy proběhlo, jak dlouho trvalo a kdo se ho zúčastnil (včetně podpisů zaměstnanců).

  Zaměstnanec by měl školení skutečně porozumět

  Častým nešvarem je situace, kdy školení probíhá jen formálně. Není žádoucí, aby zaměstnanec přišel, ve spěchu podepsal pár papírů, aniž by si je přečetl a vrhal se do práce. Právě v případě sporů se inspektorát práce či soud zaměřují na to, zda školení probíhá tak, jak má, zda jsou předpisy zaměstnancům vysvětlovány, zda mají čas na to si vše prostudovat a pochopit. A je odpovědností zaměstnavatele, aby to vše zajistil, nebo alespoň prokázal. Další povinností zaměstnavatele je také soustavné kontrolování, že jsou předpisy dodržovány. Zaměstnavatel by měl provádět prověrky podle svého manuálu o BOZP a vést dokumentaci o tom, jak kontroly probíhají.

  Máte k BOZP dotazy? Nejste si jisti, zda postupujete správně, či se právě potýkáte s kontrolou nebo pracovněprávním sporem? Rádi vám poradíme, zkontrolujeme podklady a v případném sporu vás zastoupíme.


  Rychlá konzultace s právníkem – specialistou na problém, který potřebujete vyřešit

  Úvodní konzultace je nejúčinnější způsob řešení jakékoli právní záležitosti. Během 30-60 minut pro vás najdeme vhodný právní postup a navrhneme vám řešení. Podklady nám pošlete jednoduše elektronickou cestou, a do druhého dne se s vámi spojíme a celou věc probereme.

  Rychlou úvodní konzultací vám dokážeme poradit s 90 % toho, s čím se jako běžný občan nebo firma setkáte. Nejčastěji to bývají tyto případy:

  • obrana práva z uzavřené smlouvy (včetně uplatnění smluvních pokut),
  • dohody a spory ohledně koupě nemovitostí a nájmů bytů (včetně zápisu do katastru nemovitostí),
  • rozvody a výživné,
  • spory ohledně náhrady škody,
  • neoprávněné exekuce a zastupování v insolvenčním řízení,
  • neoprávněná výpověď ze zaměstnání, včetně nároku na odstupné,
  • reklamace vad a záruky za provedené práce,
  • ochrana osobnosti,
  • pokuty uložené za provoz automobilu,
  • převody automobilů a motocyklů.

  Vše s námi můžete vyřídit telefonicky, e-mailem nebo přes Skype, ať už bydlíte kdekoliv. Jednoduše a skutečně účinně. Bez zbytečného chození do advokátní kanceláře. Radíme běžně i přes 8 časových pásem klientům, kteří právě surfují na Bali.

  Každý měsíc poradíme na dálku nejméně 200 lidem. Osobně nebo při soudním řízení pak další stovce.

  Co pro vás uděláme:

  Varianty naší nabídky Rychlá konzultace Prémiová konzultace
  Délka konzultace s advokátem30 minut
  Konzultace proběhnetelefonicky, Skypetelefonicky,
  Skype, e-mail
  Jak rychle konzultace proběhnedo 24 hodindle vaší potřeby
  Konečná cena včetně DPH690570,22 Kč bez DPH13001074,32 Kč bez DPH

  Jako advokáti samozřejmě zachováváme soukromí a mlčenlivost. Cokoli si řekneme nebo napíšeme, zůstane pouze mezi námi. I proto máme zabezpečený systém, přes který nám posíláte citlivé podklady. Vše je tak bezpečnější než přes e-mail.

  Rychlé představení služby

  Děkujeme klientům, kteří nám dovolili sepsat své příběhy, a sdílet tak s dalšími z vás své zkušenosti:

  Ing. Lucie Proroková, Ostrava (překladatelka): „S jednorázovou konzultací jsem byla velice spokojena. Získala jsem zpětnou vazbu ke smlouvě a navíc jsem z celé konzultace získala zápis. A to vše v krátkém termínu - do druhého dne od objednání.“
  Michal Vrátný, Praha (podnikatel): „Děkuji za rychlou a precizní radu. Musím se přiznat, že jsem byl původně k přínosu advokáta skeptický. Nakonec jsem však rád, že jsem do toho šel. Navíc mám jasno v tom, kam se příště ohledně právního poradenství pohodlně obrátit.“
  MDDr. Pavla Kramolišová, Nový Jičín (zubařka): „Oceňuji, jak rychle a pro mě jako laika srozumitelně pracujete. Ušetřilo mi to čas, nervy a obavy s neznámého. Už nikdy do bezplatné právní poradny.“
  Lukáš Řezníček, Praha (řízení letového provozu): „Web i odvedenou službu hodnotím rozhodně pozitivně. Advokátní kancelář Dostupný advokát odhalila v mé smlouvě o převodu bytu „nenápadné“ riziko, které by mě stálo hodně peněz.“
  Štěpán Mičunek, Rožnov p. R. (podnikatel): „Na Dostupného advokáta jsem se obrátil s prosbou o pomoc s neplatičem. Advokáti mi poradili, jak dále postupovat. Náš spor se dostal až před soudy, kde byl Dostupný advokát můj právní zástupce. Soudy jsem vyhrál, služby tohoto webu mohu vřele doporučit.“
  Tomáš Hrdlička, Nové Strašecí (servisní technik): „Jít osobně za právníkem mně přišlo dost nepříjemné. Zde jsem ale všechno vyřídil bez toho, abych se s ním musel setkat a hledat ho v seznamu advokátů. Koupil jsem u něj právní konzultaci, protože mě zaměstnavatel vyslal na dlouhodobou pracovní cestu a já jsem ani nevěděl, na co mám nárok. S právníkem jsem mluvil online přes skype, byl příjemný, služba rychlá, můžu jen doporučit.“
  Pavel Kasal, Praha (provozovatel webu): „Při předčasném odstoupení od operativního leasingu mi byla vyúčtována nesmyslně vysoká částka za to, že se vůz údajně prodal za nižší cenu, než byla jeho tržní hodnota. To se mi nezdálo, a tak jsem se obrátil na online právní poradnu Dostupného advokáta, který se velice rychle seznámil s celým případem a následně mi doporučil možné varianty, jak se bránit. Samozřejmě mi pomohli připravit potřebné podklady. Díky nim jsem musel uhradit pouze zlomek původní částky a tím ušetřil desetitisíce korun.“
  Mgr. Vojtěška Kupcová, Otrokovice: „Chci poděkovat za výborné služby, které jste mi poskytli. Jsem důchodkyně a nesplacená směnka ve výši 100.000 Kč pro mne představovala ztrátu finanční rezervy, kterou v mém věku považuji za důležitou. Ztrácela jsem naději. "Dostupný advokát" kvalifikovaně záležitost vyřešil bez toho, abych někam musela chodit či se dokonce účastnit soudních jednání! Mnohokrát děkuji, vaší práce si velice vážím a přeji hodně úspěšných řízení.“
  Další reference našich zákazníků naleznete v záložce Reference.

  Napsali o naší službě:


  Ohodnoťte tento článek:

  Mohlo by vás také zajímat: