Kdo může být osoba blízká a jaký je její právní význam?

Osoba blízká je pojem, se kterým se setkáváme v mnoha oblastech práva. Jeho definice a rozsah se ovšem může v jednotlivých případech lišit. V jakých situacích lze využít institut osoby blízké a jak vám mohou být vaši příbuzní a přátelé ku prospěchu?

otec a syn na zahradě, osoba blízká
4 minuty čtení

Osobou blízkou v právu občanském se rozumí příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel, nebo partner dle zákona o registrovaném partnerství. Dále jsou označovány za osoby sobě navzájem blízké ty osoby v rodinném či podobném poměru, které by újmu jedné z nich pociťovaly jako újmu vlastní. Platí i domněnka, že osoby blízké jsou osoby sešvagřené a ty, které spolu trvale žijí.

Ústavní soud navíc v jednom ze svých nálezů dovodil, že za osobu blízkou je možné považovat nejen příbuzné, ale i blízké přátele, pokud mezi nimi existuje intenzivní citový vztah. Ten je třeba posuzovat individuálně a zkoumat, jestli o takový blízký vztah skutečně jde. Nestačí jen běžná lidská blízkost. Soudy by tedy měly velmi pečlivě a individuálně posuzovat případy, ve kterých se objeví osoba blízká, aniž by šlo o rodinného příslušníka.

Nevíte si rady s právní situací?

Pokud hledáte odpověď na konkrétní právní otázku, popište nám ji a my vám do 48 hodin připravíme odpověď.  Vypracujeme písemné stanovisko s návrhem řešení.

Které jsou typické oblasti, v nichž můžete využít institut osoby blízké?

Ochrana jména a neoprávněný zásah do něj

Pokud někdo zasáhne do vašeho práva na jméno a příjmení, k čemuž může dojít například jeho neoprávněným užitím, můžete se ochrany domáhat nejenom vy sami, ale také váš manžel (manželka) či jiná osoba blízká.

Svěření dítěte do péče jiné osoby

Nemůže-li o nezletilé dítě pečovat žádný z rodičů či poručník, pak se koná opatrovnický soud a hledá se další možný okruh pečujících osob. Zákon uvádí, že ujala-li se osobní péče o dítě osoba příbuzná nebo dítěti blízká, dá jí soud přednost před jinou osobou, ledaže to není v souladu se zájmem dítěte.

Trestní řízení

Osoby blízké mají v trestním řízení některá zvláštní práva. Nejčastěji je určitě využívané právo odepřít výpověď, pokud by takovou výpovědí bylo možné způsobit nebezpečí trestního stíhání dalším osobám blízkým. Nutno podotknout, že trestní zákoník pojem osoby blízké upravuje o něco úžeji než občanský zákoník. Rozumí se jí příbuzný v pokolení přímém, osvojitel, osvojenec, sourozenec, manžel a partner. Může se jednat i o jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném kdyby újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní.

Dopravní přestupky

Obdobně jako v trestním řízení, také u přestupků existuje možnost odepřít výpověď z důvodu neobviňování svých blízkých. V případě dopravních přestupků neuplatníte toto právo při zastavení na silnici, ale spíše u pokut za rychlost, které vám přijdou později poštou. Naopak ale dřívější praxe vymlouvání se na osobu blízkou, aby se majitelé aut vyhnul stíhání za dopravní přestupek skončila před lety, když zákonodárci učinili odpovědné za špatné parkování či překročení rychlosti přímo majitele aut, pokud se nepodařilo řidiče prokazatelně zjistit.

Blízká osoba a daně

Blízké osoby mohou mít velký vliv i na vaši daňovou povinnost. Například při bezúplatném darování nepodléhají dani příjmy

  • od příbuzného v přímé linii, případně od sourozence, strýce, tety, synovce nebo neteře, manžela, manžela dítěte, dítěte manžela, rodiče manžela nebo manžela rodičů,
  • od osoby, se kterou daňový poplatník žil ve společné domácnosti nejméně po dobu jednoho roku bezprostředně před získáním bezúplatného příjmu.

Dědictví

V rámci dědického řízení najdeme v jednotlivých dědických skupinách stanovených zákonem typicky osoby blízké. Mimo potomků, manžela a dalších blízkých příbuzných se zde můžeme setkat s pojmem spolužijící osoba. Ta dědí ze zákona v druhé dědické třídě společně s rodiči zůstavitele a pozůstalým manželem či manželkou stejným dílem.

Tip: Podrobnosti o dědických skupinách i celém dědickém řízení jsme rozebrali v našem článku.

Péče o blízké

Dalšího významu nabývá tento pojem, pokud o někoho pečujete a potřebujete například získat volno od zaměstnavatele, či zvažujete příspěvek od státu.
Ošetřovné můžete získat typicky na nezletilé dítě, ale vztahuje se i na dospělé osoby, se kterými sdílíte jednu domácnost, případně pro ošetřování manžela (manželky), registrovaného partnera či partnerky, rodičů manžela či manželky.

Situace, kdy člověk není kvůli špatnému zdravotnímu stavu schopen samostatně vykonávat základní životní potřeby, vyžaduje péči druhých osob, která může být spojena s příspěvkem na péči. Ten ovšem náleží osobě, o kterou je pečováno. Z poskytnutého příspěvku se naopak hradí pomoc, kterou postiženému zajišťuje buď osoba blízká,, případně asistenční služba či speciální zařízení.

Tip: Detailně jsme nároky při péči o vaše blízké rozebrali v našem článku.

Předkupní právo

Osoba blízká může být také zvýhodněna před spoluvlastníky určité věci v případě, kdy spoluvlastnictví vzniklo například dědictvím (tedy nějakou skutečností, kdy spoluvlastníci nemohou svá vzájemná práva předem ovlivnit). Převádí-li se spoluvlastnický podíl v následujících šesti měsících od jeho nabytí, mají ostatní spoluvlastníci předkupní právo. To ovšem může prolomit právě osoba blízká, v tomto případě manžel, sourozenec či příbuzný v přímé řadě, které lze před spoluvlastníkem upřednostnit.

Pracovní právo

Kromě již zmíněné péče o blízké a případného čerpání volna či příspěvků má blízká osoba, konkrétně manžel význam i v rámci zaměstnávání. Platí totiž, že pracovně-právní vztah nemůže být mezi manžely. Zákoník práce přitom nezakazuje zaměstnávání manželů na jednom pracovišti třetí osobou, třeba i v postavení nadřízeného a podřízeného. Jiná omezující a přísnější pravidla však stanoví zákon o státní službě pro státní úředníky, ta už dopadají i na jiné osoby blízké než manžele.

Neodpověděl vám článek na váš problém? Zeptejte se umělé inteligence


Řešíte obdobný problém?

Tým online právníků Dostupný advokát vám jej vyřeší.

Konzultace s advokátem

Hledáte odpověď na konkrétní právní otázku? Napište nám ji a do 48 hodin budete mít k dispozici odpověď od některého z našich advokátů. Máme specialisty na všechny oblasti práva a garantujeme tak vysokou odbornost našich advokátů.

Předem dané ceny
Od začátku víte, kolik a za co platíte.
Vše zvládneme online
Takže ušetříte čas i peníze za dopravu.
Pracujeme rychle
90 % požadavků vyřešíme do druhého dne.
Zkušený tým
Pro každý právní obor máme specialistu.

Pomohl vám tento obsah? Přidejte mu hodnocení

průměrné hodnocení: 5
hodnoceno: 2 krát

…nebo jej sdílejte

Autor článku

JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.

Ondřej je ten člověk, v jehož hlavě uzrál nápad poskytovat advokátní služby online. Právním službám se věnuje již déle než 10 let a rád klientům pomáhá, když si nevědí rady s právními problémy.

Vzdělání
  • Právo, doktorské studium (Ph.D), Pf UK v Praze
  • Právo, L’université Nancy-II, Nancy
  • Právo, magisterské studium (Mgr.), Pf UK v Praze
  • Mezinárodní teritoriální studia (Bc.), FSV UK v Praze

Reference služby Dostupný advokát

Recenze služby

Jakub Jedlinský

před 7 měsíců

Spokojenost s přístupem advokátů, s jejich trpělivostí i naceněním.

Recenze služby

Michal D.

před 7 měsíců

Rychla odpoved (telefonicky kontakt s pravnikem). Navrhli nekolik variant reseni, serazeno dle pomeru vykon / cena. Rozumne vysvetleno, nic netlacili.

Recenze služby

Luboš Zeman

před 7 měsíců

Obrátil jsem se o právní poradu – moje žádost byla vyřízena velmi rychle, kvalitně a hlavně kvalifikovaně. Všichni byli milí a ochotní. Mohu jen doporučit!

Zobrazit všechny reference

Mohlo by vás také zajímat

Znáte nás z médií
Logo Česká advokátní komora Apek Logo Advokátní kancelář roku 2023 a 2024
Sledujte novinky
Facebook Dostupný advokát Twitter / X Dostupný advokát
Dostupný advokát © 2013-2024