Ondřej Preuss
Konzultace s advokátem
Máme 1 variantu řešení vašeho problému
Zobrazit

Kdo může být osoba blízká a jaký je její právní význam?

Osoba blízká je pojem, se kterým se setkáváme v mnoha oblastech práva. Jeho definice a rozsah se ovšem může v jednotlivých případech lišit. V jakých situacích lze využít institut osoby blízké a jak vám mohou být vaši příbuzní a přátelé ku prospěchu?

otec a syn na zahradě, osoba blízká
4 minuty čtení
24. 3. 2022

Osobou blízkou v právu občanském se rozumí příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel, nebo partner dle zákona o registrovaném partnerství. Dále jsou označovány za osoby sobě navzájem blízké ty osoby v rodinném či podobném poměru, které by újmu jedné z nich pociťovaly jako újmu vlastní. Platí i domněnka, že osoby blízké jsou osoby sešvagřené a ty, které spolu trvale žijí.

Ústavní soud navíc v jednom ze svých nálezů dovodil, že za osobu blízkou je možné považovat nejen příbuzné, ale i blízké přátele, pokud mezi nimi existuje intenzivní citový vztah. Ten je třeba posuzovat individuálně a zkoumat, jestli o takový blízký vztah skutečně jde. Nestačí jen běžná lidská blízkost. Soudy by tedy měly velmi pečlivě a individuálně posuzovat případy, ve kterých se objeví osoba blízká, aniž by šlo o rodinného příslušníka.

Nevíte si rady s právní situací?

Pokud hledáte odpověď na konkrétní právní otázku, popište nám ji a my vám do 48 hodin připravíme odpověď.  Vypracujeme písemné stanovisko s návrhem řešení.

Chci právní radu

Které jsou typické oblasti, v nichž můžete využít institut osoby blízké?

Ochrana jména a neoprávněný zásah do něj

Pokud někdo zasáhne do vašeho práva na jméno a příjmení, k čemuž může dojít například jeho neoprávněným užitím, můžete se ochrany domáhat nejenom vy sami, ale také váš manžel (manželka) či jiná osoba blízká.

Svěření dítěte do péče jiné osoby

Nemůže-li o nezletilé dítě pečovat žádný z rodičů či poručník, pak se koná opatrovnický soud a hledá se další možný okruh pečujících osob. Zákon uvádí, že ujala-li se osobní péče o dítě osoba příbuzná nebo dítěti blízká, dá jí soud přednost před jinou osobou, ledaže to není v souladu se zájmem dítěte.

Trestní řízení

Osoby blízké mají v trestním řízení některá zvláštní práva. Nejčastěji je určitě využívané právo odepřít výpověď, pokud by takovou výpovědí bylo možné způsobit nebezpečí trestního stíhání dalším osobám blízkým. Nutno podotknout, že trestní zákoník pojem osoby blízké upravuje o něco úžeji než občanský zákoník. Rozumí se jí příbuzný v pokolení přímém, osvojitel, osvojenec, sourozenec, manžel a partner. Může se jednat i o jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném kdyby újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní.

Dopravní přestupky

Obdobně jako v trestním řízení, také u přestupků existuje možnost odepřít výpověď z důvodu neobviňování svých blízkých. V případě dopravních přestupků neuplatníte toto právo při zastavení na silnici, ale spíše u pokut za rychlost, které vám přijdou později poštou. Naopak ale dřívější praxe vymlouvání se na osobu blízkou, aby se majitelé aut vyhnul stíhání za dopravní přestupek skončila před lety, když zákonodárci učinili odpovědné za špatné parkování či překročení rychlosti přímo majitele aut, pokud se nepodařilo řidiče prokazatelně zjistit.

Blízká osoba a daně

Blízké osoby mohou mít velký vliv i na vaši daňovou povinnost. Například při bezúplatném darování nepodléhají dani příjmy

  • od příbuzného v přímé linii, případně od sourozence, strýce, tety, synovce nebo neteře, manžela, manžela dítěte, dítěte manžela, rodiče manžela nebo manžela rodičů,
  • od osoby, se kterou daňový poplatník žil ve společné domácnosti nejméně po dobu jednoho roku bezprostředně před získáním bezúplatného příjmu.

Dědictví

V rámci dědického řízení najdeme v jednotlivých dědických skupinách stanovených zákonem typicky osoby blízké. Mimo potomků, manžela a dalších blízkých příbuzných se zde můžeme setkat s pojmem spolužijící osoba. Ta dědí ze zákona v druhé dědické třídě společně s rodiči zůstavitele a pozůstalým manželem či manželkou stejným dílem.

Tip: Podrobnosti o dědických skupinách i celém dědickém řízení jsme rozebrali v našem článku.

Péče o blízké

Dalšího významu nabývá tento pojem, pokud o někoho pečujete a potřebujete například získat volno od zaměstnavatele, či zvažujete příspěvek od státu.
Ošetřovné můžete získat typicky na nezletilé dítě, ale vztahuje se i na dospělé osoby, se kterými sdílíte jednu domácnost, případně pro ošetřování manžela (manželky), registrovaného partnera či partnerky, rodičů manžela či manželky.

Situace, kdy člověk není kvůli špatnému zdravotnímu stavu schopen samostatně vykonávat základní životní potřeby, vyžaduje péči druhých osob, která může být spojena s příspěvkem na péči. Ten ovšem náleží osobě, o kterou je pečováno. Z poskytnutého příspěvku se naopak hradí pomoc, kterou postiženému zajišťuje buď osoba blízká,, případně asistenční služba či speciální zařízení.

Tip: Detailně jsme nároky při péči o vaše blízké rozebrali v našem článku.

Předkupní právo

Osoba blízká může být také zvýhodněna před spoluvlastníky určité věci v případě, kdy spoluvlastnictví vzniklo například dědictvím (tedy nějakou skutečností, kdy spoluvlastníci nemohou svá vzájemná práva předem ovlivnit). Převádí-li se spoluvlastnický podíl v následujících šesti měsících od jeho nabytí, mají ostatní spoluvlastníci předkupní právo. To ovšem může prolomit právě osoba blízká, v tomto případě manžel, sourozenec či příbuzný v přímé řadě, které lze před spoluvlastníkem upřednostnit.

Pracovní právo

Kromě již zmíněné péče o blízké a případného čerpání volna či příspěvků má blízká osoba, konkrétně manžel význam i v rámci zaměstnávání. Platí totiž, že pracovně-právní vztah nemůže být mezi manžely. Zákoník práce přitom nezakazuje zaměstnávání manželů na jednom pracovišti třetí osobou, třeba i v postavení nadřízeného a podřízeného. Jiná omezující a přísnější pravidla však stanoví zákon o státní službě pro státní úředníky, ta už dopadají i na jiné osoby blízké než manžele.

blogRightBoxTop

Nechte si poradit od právníků online

  • Vše zvládneme on-line
  • Požadavky řešíme do druhého dne
  • Předem víte, kolik zaplatíte
  • Zkušený tým 6 specialistů

Váš případ posoudíme a navrhneme, jak ho vyřešit za 390 Kč.

Zbývá 500 znaků

Řešíte obdobný problém?

Tým online právníků Dostupný advokát vám jej vyřeší.

Konzultace s advokátem

Hledáte odpověď na konkrétní právní otázku? Napište nám ji a do 48 hodin budete mít k dispozici odpověď od některého z našich advokátů. Máme specialisty na všechny oblasti práva a garantujeme tak vysokou odbornost.

Předem dané ceny
Od začátku víte, kolik a za co platíte.
Vše zvládneme online
Takže ušetříte čas i peníze za dopravu.
Pracujeme rychle
90 % požadavků vyřešíme do druhého dne.
Zkušený tým
Pro každý právní obor máme specialistu.

Pomohl vám tento obsah?
Sdílejte ho s přáteli…

…nebo mu přidejte hodnocení

Zatím nehodnoceno

Autor článku

medailonek-preuss

JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.

Ondřej je ten člověk, v jehož hlavě uzrál nápad poskytovat advokátní služby online. Právním službám se věnuje již déle než 10 let. Rád klientům pomáhá, když si nevědí rady s pracovními problémy, řeší za ně převod nemovitosti nebo poradí s autorskou licencí.

Vzdělání

  • Právo, doktorské studium (Ph.D), Pf UK v Praze
  • Právo, L’université Nancy-II, Nancy
  • Právo, magisterské studium (Mgr.), Pf UK v Praze
  • Mezinárodní teritoriální studia (Bc.), FSV UK v Praze

Recenze služby Dostupný advokát

Filip Rufer, Praha

před 2 roky

Dostupný advokát aktualizoval smluvní podmínky našeho webového portálu studentino.cz, aby byly plně v souladu GDPR. Všechnu komunikaci jsme zvládli online a za rozumnou cenu.

Tomáš Rufer

před 2 roky

Kvalitu právní služby posoudit neumím, ale co umím posoudit, jsou její výsledky. Tato firma se mi už dost vyplatila. Mám pocit, že při spolupráci jde o to, abych řešenou situaci vždy pochopil a ne jen dostal suchou zprávu v právnickém jazyce. Řekl bych, že teamu jde o mou spokojenost.

Barbora Lindauer

před 1 rokem

Výborné právní služby on-line a skvělá a rychlá komunikace. Byla jsem spokojená a využiji i příště.


Zobrazit všechny reference

Mohlo by vás také zajímat

Rodina ve smutečním se loučí s pozůstalým a řeší dědictví

Jak projít dědickým řízením bez obav

Rozloučení se zesnulým je emočně velmi náročná situace. A starosti tím bohužel nekončí, protože musí proběhnout dědické řízení, během něhož se dělí majetek zůstavitele mezi dědice. Poradíme vám, jak tuto…

21. 9. 2021
žena v černém držící růži a řešící dědickou smlouvu

Odmítnutí dědictví

Kontaktoval vás notář ohledně dědického řízení, ale místo nabytého jmění očekáváte problémy s dluhy? Poradíme vám, jak v takové situaci postupovat a zda je nejvhodnějším řešením dědictví úplně odmítnout.

3. 2. 2021
nemocný muž si vyhledává možnosti nemocenské

Nemocenské a ošetřovné u OSVČ

Pracujete na volné noze, klidně i dvanáct hodin denně, ale když onemocníte vy nebo vaše dítě, jste na tom o poznání hůře než  kamarádi s pracovní smlouvou a osmihodinovou pracovní…

1. 11. 2021

Jsme členy

Logo Česká advokátní komora logo-apek-male

Znáte nás z médií

Dostupný advokát © 2013-2022