V čem spočívá předvolání k podání vysvětlení?

Dostat výzvu k podání vysvětlení od policie či správního úřadu může leckoho vyděsit. Ne vždy jste si totiž vědomi, že jste například byli přítomni trestnému činu nebo dokonce něco spáchali. Čeho všeho se takové předvolání může týkat a jaká jsou v této souvislosti vaše práva a povinnosti?

podání vysvětlení na policii
6 minut čtení

Kapitoly článku

Policie si vás může pozvat k podání vysvětlení, pokud tím můžete přispět k

  • odhalení trestného činu či přestupku a jeho pachatele,
  • vypátrání hledané nebo pohřešované osoby či věcí.

Stejně tak vás může předvolat k vysvětlení městský úřad, respektive jeho komise pro projednávání přestupků.

Právní úpravu najdete hned v několika právních předpisech, hlavním zdrojem je zákon o policii, zákon o obecní policii, trestní řád a správní řád.

Byli jste povoláni k podání vysvětlení a řešíte právní problém?

Popište nám jej online, naši advokáti navrhnou řešení vašeho problému  a vypracují vám písemné stanovisko. To vše do dvou pracovních dnů.

To, že jste vyzváni k podání vysvětlení, ještě nemusí nutně znamenat, že vás někdo z něčeho podezírá. Policie či správní orgán si takto mohou předvolat kohokoliv, kdo jim o dané věci může sdělit nějaké bližší okolnosti. Může se jednat například o krádeže ve sklepě vašeho domu. Navíc slovní spojení „podání vysvětlení“ svědčí o tom, že policie má zatím pouhé podezření, že se nějaký trestný čin či přestupek mohl stát, jsou tu jisté okolnosti, které tomu nasvědčují, ale je třeba je dále prověřit. Pokud by již bylo zahájeno trestní či přestupkové řízení, pak policie předvolává přímo svědky události či obviněného.

Předmět vysvětlení byste měli odhalit ze samotného předvolání, kde bývá uveden. Nejčastěji se podání vysvětlení týká běžných dopravních přestupků, jako je překročení povolené rychlosti či nesprávné parkování.

Předvolání byste měli dostat písemně a do vlastních rukou. Jestliže má vysvětlení podat dítě či nesvéprávná osoba, pak je třeba doručit předvolání i jejímu právnímu zástupci (opatrovníkovi).

Odmítnutí podání vysvětlení

Obecně je každý povinen se k podání vysvětlení dostavit. Odepření vysvětlení je možné pouze v případě, že byste jím mohli způsobit sobě, svému rodiči, prarodiči, dítěti či vnukovi, případně sourozenci, manželu nebo druhovi anebo jiným osobám blízkým nebezpečí trestního stíhání nebo nebezpečí postihu za přestupek.

Tip: Blíže jsme se vymezení pojmu osoby blízké a jejími právními aspekty zabývali v našem článku.

Policie musí rovněž respektovat povinnost mlčenlivosti, kterou mají například lékaři, advokáti, kněží a mnoho jiných povolání. V takovém případě lze vysvětlení požadovat pouze, pokud je osoba, v jejímž zájmu tuto povinnost mají (pacient, klient, zpovídající se apod.) mlčenlivosti zprostil, případně kdyby byli zproštění příslušným orgánem. Policie vás o obou případech možnosti odepřít vysvětlení musí poučit.

Samozřejmě, že pokud máte závažné důvody, proč se nedostavit, například máte druhý den termín operace či neodkladnou služební cestu, můžete předem zavolat na policii či městský úřad a domluvit si jiný termín. Pokud byste ale výzvu i omluvu z podání vysvětlení ignorovali, může vás policie nechat předvést, případně podle správního či trestního řádu udělit pořádkovou pokutu až do výše 50 000 korun.

Tip: Policie či městský úřad může v předvolání k vysvětlení buď určit konkrétní termín (tj. středa 11. května v 15 hod), nebo vymezí jen časové rozmezí (například dostavte se nejpozději do pěti dnů od doručení tohoto předvolání). To vám může poskytnout dostatečný prostor na to, abyste našli vyhovující termín.

Na co mám právo při podání vysvětlení?

Pokud podáváte vysvětlení, máte nárok na náhradu nutných výdajů, cestovného a na náhradu ušlého výdělku. Výjimku tvoří ti, kdo se dostavili pouze ve vlastním zájmu, nebo kvůli svému protiprávnímu jednání. S uplatněním nároku ale dlouho neváhejte, pokud se nepřihlásíte do sedmi dnů od podání vysvětlení, pak zaniká.

Podává-li vysvětlení osoba mladší patnácti let, pak je třeba, aby byl přítomen její rodič (či jiný zákonný zástupce nebo opatrovník). V naléhavých případech lze tuto podmínku legálně “obejít” i přítomností pracovníka orgánu sociálně-právní ochrany dětí.

Při samotném podání vysvětlení budete tázáni na veškeré okolnosti, které souvisí s vyšetřovanou věcí. Řekněme, že jste nahlásili krádež vlastního jízdního kola. Policie se vás tedy bude ptát na značku a typ kola, jakým způsobem bylo zabezpečeno, kdo k němu měl přístup, jaká byla jeho hodnota, kdy jste se o krádeži dozvěděli a podobně. Pokud tedy tušíte, na co budete tázáni, můžete si připravit i potřebné informace předem (záruční list s typem výrobku, doklad o zaplacení s výší ceny apod.).

Chcete-li mít při podání vysvětlení u sebe advokáta, jeho účast by se měla omezit pouze na právní pomoc. Nevystupuje tam tedy v tuto chvíli jako obhájce a nesmí do průběhu podávání vysvětlení vstupovat například kladením dotazů či požadováním účasti na dalších úkonech, kterých se jakožto osoba podávající vysvětlení neúčastníte. Účast advokáta není třeba, pokud například jdete podat vysvětlení, protože jste byli přítomni trestnému činu či přestupku. Hrozí-li vám ale obvinění ze (závažnějšího) trestného činu, pak je skutečně velmi vhodné zvážit, zda jej nepřizvat. Můžete se s ním v průběhu podání vysvětlení poradit a on sám může také na základě svých zkušeností navrhovat provedení dalších důkazů apod.

Při podávání vysvětlení jste povinni vypovídat pravdu a nic nezamlčovat (nejste-li podezřelým). Případnou sankcí je postih za přestupek křivého vysvětlení, za nějž vám hrozí rovněž pokuta až ve výši 50 000 korun.

Policista či přítomný úředník sepisuje o podání vysvětlení úřední záznam, který vám dá nasledně přečíst a podepsat. Nebojte se nechat upravit některé informace, které nebyly zaznamenány zcela přesně. Mohou být významné pro případné zahájení trestního řízení. V případě, kdy úřední záznam je vámi podepsán, máte právo na vydání kopie protokolu.

Výslech svědka namísto podání vysvětlení

Jak jsme již naznačili výše, podání vysvětlení a výslech svědka mohou být sice obsahově velmi obdobné úkony, liší se ale tím, v jaké fázi se nachází trestní či přestupkové řízení. Není tedy vyloučeno, že budete k jedné a téže věci předvoláni i víckrát. Zákon totiž výslovně vylučuje, aby byl záznam o obsahu vysvětlení použit v řízení před soudem jako důkaz. Záznam tedy nemůže být čten v hlavním líčení nebo s ním nemůže být konfrontován obviněný.

Existuje zde ale jedna výjimka, kdy zákon připouští, že má výpověď dané osoby “povahu neodkladného nebo neopakovatelného úkonu” a může být tedy i před zahájením trestního řízení vyslechnuta jako svědek. Vždy se to týká osob mladších osmnácti let a osob, u nichž existují s ohledem na jejich psychický stav pochybnosti o schopnosti správně a úplně vnímat. Zákon připouští i další situace, kdy lze takto rovnou vyslýchat osoby jako svědky. V takovém případě musí být prováděn takový úkon rovněž za přítomnosti soudce.

Tip: Neodkladné a neopakovatelné úkony v trestním řízení se nemusí týkat pouze podání vysvětlení. Může jimi být například provádění odposlechů, pitva a exhumace mrtvoly, odběr krve apod. Z povahy těchto věcí je zřejmé, že čekat s nimi několik týdnů na zahájení trestního řízení by lidově řečeno znamenalo přijít s křížkem po funuse. V kontextu výslechu osob může jít (kromě uvedených skupin osob, u nichž je takový postup vždy předepsán) například o vážně či smrtelně nemocnou osobu, osobu, která odjíždí na dlouhou dobu do zahraničí, či osobu ve velmi vysokém věku.

Neodpověděl vám článek na váš problém? Zeptejte se umělé inteligence


Řešíte obdobný problém?

Tým online právníků Dostupný advokát vám jej vyřeší.

Právní pomoc při podání vysvětlení

Přišlo vám předvolání k vysvětlení na policii? Nevíte přesně, čeho se týká a domníváte se, že si při výslechu nějak přitížíte? Neponechejte nic náhodě a vše předem zkonzultujte s advokátem.

Předem dané ceny
Od začátku víte, kolik a za co platíte.
Vše zvládneme online
Takže ušetříte čas i peníze za dopravu.
Pracujeme rychle
90 % požadavků vyřešíme do druhého dne.
Zkušený tým
Pro každý právní obor máme specialistu.

Pomohl vám tento obsah? Přidejte mu hodnocení

průměrné hodnocení: 3.6
hodnoceno: 7 krát

…nebo jej sdílejte

Autor článku

JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.

Ondřej je ten člověk, v jehož hlavě uzrál nápad poskytovat advokátní služby online. Právním službám se věnuje již déle než 10 let a rád klientům pomáhá, když si nevědí rady s právními problémy.

Vzdělání
  • Právo, doktorské studium (Ph.D), Pf UK v Praze
  • Právo, L’université Nancy-II, Nancy
  • Právo, magisterské studium (Mgr.), Pf UK v Praze
  • Mezinárodní teritoriální studia (Bc.), FSV UK v Praze

Reference služby Dostupný advokát

Recenze služby

Luboš Zeman

před 7 měsíců

Obrátil jsem se o právní poradu – moje žádost byla vyřízena velmi rychle, kvalitně a hlavně kvalifikovaně. Všichni byli milí a ochotní. Mohu jen doporučit!

Recenze služby

Tomáš Václavík

před 9 měsíců

Všem vřele doporučuji. Profesionalita, ochota.

Recenze služby

Ing. Peter Čunderlík

před 9 měsíců

Není to poprvé, co spolupracuji s touto právní kanceláří. Má zadání jsou od jednoduchých výpovědí ke složitějším uzavíráním smluv, zejména ve skutečnostech, na které zákon nepamatuje. Ani toto není problémem pro tuto právní kancelář. Pokud klient akceptuje to, že i záporná odpověď – ve smyslu dál do toho nepůjdeme – je vlastně řešením. A tady (zobrazit více) Není to poprvé, co spolupracuji s touto právní kanceláří. Má zadání jsou od jednoduchých výpovědí ke složitějším uzavíráním smluv, zejména ve skutečnostech, na které zákon nepamatuje. Ani toto není problémem pro tuto právní kancelář. Pokud klient akceptuje to, že i záporná odpověď – ve smyslu dál do toho nepůjdeme – je vlastně řešením. A tady jako klient pociťuji sílu právní kanceláře, že je věc konzultována z různých úhlů a pozor, peníze zde nejsou na prvním místě. Zastupitelnost kvality kvalitou doplněním z jiné oblasti- já říkám za rohem, co se přirozeně hned nevidí – může být rada od právníka pro klienta nesrozumitelnou, ale pokud klient věnuje maximální péči konzultaci a skutečně odevzdává pravdivé a snaží se i úplné informace, nemůže být negativní odpověď – ve smyslu dál do toho nepůjdeme – negativní, ale konstruktivní. A proto souhlasím s názorem že pravdivé informování kanceláře již od počátku (člověk sám bez vzdělání a právnické praxe není neomylný) zjednodušuje další postup a řešení vznikají takříkajíc současně, ve spolupráci. Zastupitelnost, ochota pomoci, rychlost, dozeptání se bez obavy z navýšení ceny vytváří prostor 50% na 50%. Obě strany jsou stejně zainteresované na výsledku. Proto si i příště vyberu toto právní kancelář.

Zobrazit všechny reference

Mohlo by vás také zajímat

Znáte nás z médií
Logo Česká advokátní komora Apek Logo Advokátní kancelář roku 2023 a 2024
Sledujte novinky
Facebook Dostupný advokát Twitter / X Dostupný advokát
Dostupný advokát © 2013-2024