Pronájem domu v zahraničí část 2.

Přinášíme vám druhý a poslední díl série o pronájmu v zahraničí. V tomto díle se podíváme na to, jaká pravidla platí v dalších třech zemích – v Chorvatsku, ve Francii a v Thajsku. Na závěr série vám také poradíme, co si zjistit před tím, než si pronajmete dům v zahraničí.

7 minut čtení

Kapitoly článku

Přečtěte si také první díl série na téma pronájem domu v zahraničí. V tomto díle jsme se zaměřili na Itálii, Řecko a Španělsko. Kromě toho vám také poradíme, jak vlastně takový pronájem domu v zahraničí hledat.

Pronájem domu v Chorvatsku

Při hledání vám přijdou vhod mnohé facebookové skupiny, které mají za cíl pomáhat cizincům najít si v Chorvatsku bydlení. Kromě toho je dobrý nápad využít také místní portály sdružující nabídky nemovitostí – mezi nejpopulárnější volby patří Njuškalo, Crozilla a Realitica.

Podmínky a pravidla pronájmu

Součástí uzavření nájemní smlouvy je obvykle povinnost zaplatit kauci ve výši 1-2 nájmů. Je třeba také počítat s tím, že ceny za energie a služby nejsou ve většině případů součástí nájmu.

V Chorvatsku existují dva základní druhy nájemních smluv:

 1. Dlouhodobé smlouvy – Doba trvání je neurčitá bez specifikovaného data ukončení.
 2. Krátkodobé smlouvy – Doba trvání je jasně definována s datem začátku a konce.

V případě, že se rozhodnete nájemní smlouvu předčasně vypovědět, je třeba tuto informaci pronajímateli oznámit minimálně tři měsíce předem. V případě, že máte smlouvu na dobu určitou a nemáte zájem o její prodloužení, musíte o tom pronajímatele informovat minimálně měsíc před jejím ukončením jinak se smlouva automaticky prodlouží.

K pronájmu budete potřebovat tyto dokumenty:

 • Občanský průkaz nebo pas;
 • Dokumenty dokazující stabilní příjem;
 • V některých případech po vás může pronajímatel požadovat také reference od předchozích pronajímatelů nebo ručitele, který by za vás platil nájem v případě vaší neschopnosti.

Co by měla obsahovat nájemní smlouva:

 • Informace o nájemníkovi a pronajímateli;
 • OIB obou stran, což je chorvatské identifikační číslo, které lze získat na chorvatském úřadě;
 • Vaši zahraniční adresu, pokud je toto vaše první adresa v Chorvatsku;
 • Popis domu nebo částí domu, které budou pronajímány, včetně: adresy, velikosti prostoru v metrech čtverečních, seznamu všech pokojů a seznamu veškerého zařízení (televize, pračka, lednice…);
 • Výši nájemného, kdy má být hrazeno a jakým způsobem;
 • Jakékoliv další náklady na pronájem, které mohou zahrnovat platby za služby a energie či poplatky za společné prostory;
 • Dobu trvání nájemní smlouvy;
 • Omezení užívání společenských místností, částí budovy a pozemku;
 • Omezení dalšího pronajímání domu;
 • Podmínky a lhůty pro zrušení smlouvy;
 • Průkaz energetické náročnosti.

Řešení právního problému na míru

Vyřešte libovolný právní problém s týmem Dostupného advokáta! Do 24 hodin vám navrhneme řešení vaší situace a spočítáme, kolik vás to bude stát. Cena za vypracování návrhu je 390 Kč. Když si u nás navržené služby objednáte, máte vypracování návrhu zdarma.

Pronájem domu ve Francii

Ve Francii bude hledání pravděpodobně jednodušší než v ostatních zmiňovaných zemích, jelikož je zde větší množství nemovitostí k pronájmu. Nejjednodušší bude přitom najít bydlení ve větších městech. Zde však narazíte spíše jen na apartmány. Domy proto bude potřeba hledat spíše ve venkovských oblastech, kde je ale nabídka pronájmů omezenější. Při hledání je nejlepší využít online portálů jako je A Vende A louer, Blueground nebo Homelike. Případně můžete využít služeb místních realitních makléřů neboli agences immobilieres a pronajmou si dům skrz ně. V tomto případě ale počítejte s vyšší cenou, než při pronájmu přímo od majitele.

Podmínky a pravidla pronájmu

Součástí nájemní smlouvy bývá obvykle i povinnost zaplatit kauci. Její maximální výše přitom odpovídá jednomu měsíčnímu nájmu a po skončení nájmu vám musí být do dvou měsíců vrácena. Také počítejte s tím, že energie a služby nebývají zahrnuty v ceně nájmu.

Pokud se rozhodnete pronájem ukončit, je třeba o tomto písemně informovat pronajímatele minimálně měsíc předem. Pronajímatel má tu stejnou povinnost, ale minimální doba je stanovena na 3 měsíce. Vypovědět smlouvu navíc mohou jen za splnění určitých podmínek, jako je např. prodej bytu či potřeba ubytování pro sebe.

K pronájmu budete potřebovat tyto dokumenty:

 • Občanský průkaz nebo pas;
 • Dokumenty dokazující stabilní příjem;
 • Reference od minulých pronajímatelů (v případě, že jste již pronájem ve Francii měli).

Co by měla obsahovat nájemní smlouva:

 • Informace o nájemníkovi a pronajímateli;
 • Podrobnosti o pronajímané nemovitosti;
 • Datum zahájení smlouvy;
 • Dobu trvání smlouvy;
 • Výši nájemného a kauce;
 • Podrobnosti o jakýchkoli dalších poplatcích splatných nájemníky (např. účty za energie);
 • Informace o výpovědních lhůtách;
 • Práva a povinnosti pronajímatele a nájemce;
 • Velikost nemovitosti;
 • Seznam vybavení a jeho stav.

Tip: Chystáte se na koupi nemovitosti? Zajistíme pro vás kompletní smluvní a právní servis. Zvládneme to do 48 hodin, bezchybně a profesionálně.

Pronájem domu v Thajsku

Thajsko se nachází poněkud dál než ostatní zmiňované země. Zase ale dokáže nabídnou velmi nízké ceny, pulzující velkoměsta, krásnou přírodu i jedinečnou atmosféru. Najít zde pronájem je přitom velmi jednoduché. Nejlepší je obrátit se na místní realitní kanceláře specializující se na pobyt cizinců, jako je např. Sense property group. Hledat můžete ale i sami, a to nejlépe online. Pro tento účel vyzkoušejte třeba Thailand property nebo klasický Booking.

Podmínky a pravidla pronájmu

Standardní délka nájemní smlouvy je 12 měsíců, po domluvě je ale možné zařídit si i krátkodobější pronájem. Pokud bude délka nájemní smlouvy překračovat tři roky, pak je potřeba ji sepsat v thajštině a zaregistrovat na pozemkovém úřadě. Po jejím vypršení nedochází automaticky k prodloužení, a proto je třeba podmínky specifikovat ve smlouvě.

Ve většině nájmů budete muset zaplatit kauci rovnající se dvěma nájmů a první nájem zaplatit předem. Maximální výše kauce je omezena na cenu rovnající se třem nájmům nebo jednomu nájmu v případě, že má pronajímatel více nemovitostí, které pronajímá. Nájemní smlouvy často nemají psanou podobu a jsou celkem neformální. Proto, abyste se vyhnuli případným problémům, se raději obraťte na služby realitní kanceláře, která smlouvu sepíše. Podmínky a doba ukončení smlouvy by přitom měly být stanoveny v nájemní smlouvě.

K pronájmu budete potřebovat tyto dokumenty:

 • Občanský průkaz nebo pas;
 • Dokumenty dokazující stabilní příjem;
 • Vízum – K pronájmu vám bude stačit pouze základní turistické vízum na 90 dní.

Co by měla obsahovat nájemní smlouva:

 • Informace o nájemníkovi a pronajímateli;
 • Podrobnosti o pronajímané nemovitosti, včetně velikosti, počtu pokojů a veškerého vybavení;
 • Dobu nájmu, včetně data zahájení a ukončení a podmínek pro prodloužení smlouvy;
 • Výši nájemného, včetně jakýchkoliv dalších poplatků, jako jsou poplatky za údržbu nebo energie + termíny a způsob platby;
 • Výši požadované kauce, podmínky, za kterých bude kauce vrácena, a lhůtu pro vrácení kauce;
 • Kdo je odpovědný za údržbu a opravy nemovitosti, včetně případných nákladů spojených s těmito úkony;
 • Podmínky, za kterých lze nájem ukončit, včetně případných požadovaných výpovědních lhůt;
 • Veškerá omezení nebo pravidla, která musí nájemníci dodržovat, jako jsou omezení týkající se domácích zvířat nebo kouření.

Tip: Zůstaly vám nezodpovězené otázky? Zajímají vás specifika dalších zemí nebo jakékoliv další právní aspekty? Neváhejte se nás zeptat. Poskytneme vám odpověď na libovolnou právní otázku a v rámci této odpovědi navrhneme řešení vašeho právního problému.

Co si zjistit před tím, než si pronajmete dům v zahraničí

Přinesli jsme vám informace o tom, jak funguje pronájem v šesti různých zemích. Pravidla se ale mohou zemi od země velmi lišit, a to zejména, pokud se chystáte hledat pronájem mimo země Evropské unie. Proto vám nakonec této série přinášíme ještě obecný souhrn informací, které si před podpisem nájemní smlouvy zjistit :

 • Místní zákony a předpisy: Ověřte si, co říkají o pronájmu místní zákony a předpisy. Ujistěte se, že rozumíte právům pronajímatelů, nájemců, nájemním smlouvám a všem zvláštním předpisům, které se mohou vztahovat na cizince.
 • Náklady na pronájem: Před podpisem smlouvy si zjistěte všechny náklady na pronájem, včetně nájemného, kauce, poplatků za energie a služby, příspěvků na údržbu společných prostor a případných dalších poplatků. Ujasněte si, co je v nájemném zahrnuto a co je třeba platit zvlášť.
 • Podmínky pronájmu: Důkladně si přečtěte nájemní smlouvu. Věnujte pozornost době trvání, možnostem obnovení a případným sankcím za předčasné ukončení.
 • Platební metody: Zjistěte přijímané způsoby platby za nájem a další související náklady. V některých zemích mohou pronajímatelé preferovat bankovní převody, zatímco jinde mohou přijímat pouze hotovost.
 • Zařízenost: Zjistěte, zda je dům zařízený, nezařízený nebo částečně zařízený. V některých zemích (např. v sousedním Německu) se obvykle pronajímají byty úplně nezařízené, tedy i bez kuchyňského koutu, a je zvykem si vybavení odkupovat od minulých nájemníků.
 • Místní vybavení a služby: Zvažte blízkost domu k základní občanské vybavenosti, jako jsou supermarkety, nemocnice a veřejná doprava.
 • Jazyk a komunikace: Ujistěte se, že zvládáte efektivně komunikovat s pronajímatelem nebo jiným správcem nemovitosti.V opačném případě zvolte raději služby tlumočníka, abyste předešli nedorozuměním.
 • Vízum a povolení: Zjistěte si, zda nepotřebujete nějaká konkrétní víza nebo povolení k pronájmu nemovitosti v zemi. Toto je častým případem u zemí mimo EU.
 • Internetové a komunikační služby: Informujte se o dostupnosti a kvalitě internetových a mobilních služeb v okolí. To je zvláště důležité, pokud potřebujete spolehlivé připojení k internetu pro práci nebo jiné účely.

Přečtěte si také první díl série na téma pronájem domu v zahraničí. V tomto díle jsme se zaměřili na Itálii, Řecko a Španělsko. Kromě toho vám také poradíme, jak vlastně takový pronájem domu v zahraničí hledat.

Neodpověděl vám článek na váš problém? Zeptejte se umělé inteligence


Řešíte obdobný problém?

Tým online právníků Dostupný advokát vám jej vyřeší.

Řešení právního problému na míru

Vyřešte libovolný právní problém s týmem Dostupného advokáta! Do 24 hodin vám navrhneme řešení vaší situace a spočítáme, kolik vás to bude stát. Cena za vypracování návrhu je 390 Kč. Když si u nás navržené služby objednáte, máte vypracování návrhu zdarma.

Předem dané ceny
Od začátku víte, kolik a za co platíte.
Vše zvládneme online
Takže ušetříte čas i peníze za dopravu.
Pracujeme rychle
90 % požadavků vyřešíme do druhého dne.
Zkušený tým
Pro každý právní obor máme specialistu.

Pomohl vám tento obsah? Přidejte mu hodnocení

Zatím nehodnoceno

…nebo jej sdílejte

Autor článku

JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.

Ondřej je ten člověk, v jehož hlavě uzrál nápad poskytovat advokátní služby online. Právním službám se věnuje již déle než 10 let a rád klientům pomáhá, když si nevědí rady s právními problémy.

Vzdělání
 • Právo, doktorské studium (Ph.D), Pf UK v Praze
 • Právo, L’université Nancy-II, Nancy
 • Právo, magisterské studium (Mgr.), Pf UK v Praze
 • Mezinárodní teritoriální studia (Bc.), FSV UK v Praze

Reference služby Dostupný advokát

Recenze služby

Jakub Jedlinský

před 4 měsíce

Spokojenost s přístupem advokátů, s jejich trpělivostí i naceněním.

Recenze služby

Zdeněk Chalupa

před 7 měsíců

Využil jsem službu k sepsání darovací smlouvy na nemovitost a návrhu na vklad do katastru nemovitostí. Vyhotovení proběhlo rychle a dokumenty byly v pořádku.

Recenze služby

Monika Holcátová, Praha

před 3 roky

S darovací smlouvou od vás jsem neměla na katastru nejmenší problém. Pracovnice u okénka se podívala na logo a poznamenala, že vaše smlouvy jsou vždy v pořádku. Dostupný advokát mi navíc telefonicky vysvětlil věci kolem věcného břemene, které by mne jako laika vůbec nenapadly. Nevím, co na službě zlepšit, jsem naprosto spokojená.

Zobrazit všechny reference

Mohlo by vás také zajímat

Znáte nás z médií
Logo Česká advokátní komora Apek Logo Advokátní kancelář roku 2023
Sledujte novinky
Facebook Dostupný advokát Twitter / X Dostupný advokát
Dostupný advokát © 2013-2024