Nástrahy smlouvy o spolupráci | Dostupný advokát

Smlouva o spolupráci - o čem je a proč je dobré se jí vůbec zabývat …

Obrázek k článku Smlouva o spolupráci - o čem je a proč je dobré se jí vůbec zabývat …

27. 7. 2016 / autor: Ondřej Preuss

Počet živnostníků a freelancerů neustále narůstá. Schopnost spolupracovat s více klienty je ekonomickou nutností těchto často drobných podnikatelů. Mnohdy se ale zapomíná, že především vztahy s novými klienty je nutné „preventivně“ ošetřit, ale hlavně vyjasnit dobře sepsanou smlouvou. Rovněž vztahy se stávajícími klienty je dobré kultivovat podle předem jasně nastavených pravidel.

Vymezení předmětu spolupráce

Spolupráce mezi živnostníkem a klientem by měla být co nejpřesněji vymezena. Čím širší vymezení bude ve smlouvě obsaženo, tím vyšší bude panovat nejistota ohledně toho, co že to vlastně přesně pro klienta děláte. Pořádek dělá přátele, zde to platí více než kdekoli jinde. Navíc, předmět spolupráce, který je sjednán příliš široce, zvyšuje odpovědnost živnostníka.

Odpovědnost

Každá obchodní spolupráce obsahuje prvek právní odpovědnosti za dodávané služby nebo jiné výkony. Dobrá smlouva o spolupráci by měla jasně upravit, kam až sahá odpovědnost živnostníka coby dodavatele, a kde už začíná odpovědnost klienta coby adresáta. Tato hranice je samozřejmě individuální pro každý případ spolupráce a rozhodně ji není dobré podceňovat, neboť může způsobit značné (nejen) právní problémy.

Martin je webmaster na volné noze. Chystal se uzavřít smlouvu o spolupráci při přípravě projektu nového e-shopu, která zahrnovala spolupráci s dalšími IT profesemi. Návrh smlouvy, kterou Martinovi zákazník předložil, byl ale zcela obecný a neupracoval Martinovy úkoly ani jeho odpovědnost. Bylo tedy nutné smlouvu upravit tak, aby jasně stanovovala, jaké úkoly na projektu Martin má a kde začíná odpovědnost jeho spolupracovníků.

Platební podmínky

Jste živnostník, pak s největší pravděpodobností nemáte stálý příjem. Tato pasáž smlouvy pak pro vás bude nanejvýš důležitá. Platební podmínky musí být stanoveny co nejpřesněji. Pokud spolupráce trvá dlouhodobě, je nutné nastavit i pravidelné výplatní termíny. Např. takto:

Odměna bude připsána na účet Martina vždy do 5. dne následujícího měsíce.

Nemusíme snad dodávat, že pořádek v platebních podmínkách vám umožní správně plánovat vaše osobní finance a plnění vašich závazků.

Ukončení smlouvy

Je dobré zvážit, jak dlouho plánujete, aby smlouva trvala. Toto platí zvláště pro zákazníka. Chcete uzavřít smlouvu na dobu neurčitou? Pak byste neměli zapomínat na výpovědní lhůtu. U smlouvy na dobu určitou je pak dobré o výpovědní lhůtě nebo okamžitém ukončení smlouvy samozřejmě uvažovat také.

Ochrana vaší osobní značky

Jako freelancer prodáváte především sebe sama. Měli byste tedy pamatovat i na ochranu vaší osobní značky. Jak ji nejlépe chránit, to záleží na souhrnu všech výše uvedených bodů. Vždy pamatujte, že dobře sepsané smlouvy mají předcházet konfliktům a soudním sporům, které vás a váš „osobní“ brand mohou v konečném důsledku oslabit v očích jiných zákazníků.

Pokud si přejete sepsat nebo zkontrolovat smlouvu o spolupráci, seznamte se s naší nabídkou.

Ohodnoťte tento článek:

Mohlo by vás také zajímat: