Darovací smlouva na nemovitost - nástrahy | Dostupný advokát

Darovací smlouva na nemovitost – Jaké má nástrahy a možnosti?

Obrázek k článku Darovací smlouva na nemovitost – Jaké má nástrahy a možnosti?

12. 12. 2016 / autor: Ondřej Preuss

Rodiče se často rozhodnou věnovat svůj dům či byt dětem. Vyjde to totiž levněji, než kolik by stálo vyřízení pozůstalosti v dědickém řízení. Navíc mají rozdělení svého majetku mezi ratolesti pod kontrolou, a mohou tak předejít hádkám o majetek. Bohužel se však setkáváme i s případy, které nejdou takto hladce – darování nemovitosti zjitří již napnuté vztahy a dárce neví, jak z toho ven. Jaké jsou tedy nástrahy darování nemovitosti a co by měla dobrá smlouva obsahovat?

Jak ochránit dárce?

Dárce často nemá jiný dům či byt, než který na své děti převádí. Chce v něm tedy důstojně žít i nadále. Doporučujeme tedy do samotné darovací smlouvy zakotvit i služebnost dožití dárce (užívání) a tu nechat zapsat do katastru nemovitostí současně s novým vlastníkem.

Co je to služebnost a jaký je rozdíl oproti věcnému břemenu se dozvíte v našem dalším článku.

Někdy jsou služebnosti a jejich podmínky i poměrně komplikované, ale smysl je jasný – nikdo pak nemůže dárce z bytu či domku proti jeho vůli vystěhovat, i když už není vlastníkem.

Je však nutné si uvědomit, že zápis služebnosti do katastru snižuje hodnotu nemovitosti. Nelze jí pak zastavit u banky a prodat ji můžete jedině hodně pod cenou.

Lze dar vzít zpět?

Odvolání daru předpokládá zákon pro dva tipy situací. Jednak jde o případy, kdy dárce upadne do nouze. To znamená, že nemá ani na základní živobytí (pro sebe nebo pro toho, kdo je na něm závislý). Obdarovaný je v takovém případě povinen dárci vrátit dar, anebo mu poskytnout obvyklou cenu daru.

To, co je častější, je odvolání daru pro takzvaný nevděk. Za nevděk se považuje, pokud obdarovaný dárci úmyslně nebo z hrubé nedbalosti ublíží. Tím se nemá na mysli třeba vypjatá hádka, ale třeba neposkytnutí pomoci při nemoci.

Dárce má na odvolání (odstoupení od daru) lhůtu jednoho roku od okamžiku, kdy mu obdarovaný ublížil. Výjimkou je situace, kdy mu ublížil nepřímo či jeho osobě blízké. V takovém případě běží lhůta od okamžiku, kdy se o tom dozvěděl. V některých případech dokonce právo na odvolání daru přechází i na dědice dárce. A to tehdy, pokud mu obdarovaný před smrtí v odvolání daru zabránil. Může jít přirozeně také o krajní situaci, kdy obdarovaný dárce usmrtí nebo zmrzačí.

Ovlivňuje dar nějak následné dědictví? Co když zvýhodní dárce převodem bytu jen jednoho z potomků?

Dar skutečně může do dědictví zasáhnout. Na povinný díl z dědictví potomků zemřelého se totiž započítává i to, co bezplatně obdrželi v posledních třech letech před jeho smrtí (v závěti je možné tuto lhůtu ještě prodloužit). Při takovém započtení se ovšem nepřihlíží k obvyklým darům (např. vánoční dárky). V praxi si lze představit situaci, kdy maminka jednomu ze tří synů těsně před smrtí daruje byt v hodnotě 2 500 000,- Kč. V pozůstalosti pak zanechá jen hotovost ve výši 300 000,- Kč a movité věci prakticky nulové hodnoty. Z pozůstalosti by měli nárok každý ze synů na 100 000,- Kč. Jeden však již obdržel byt daleko převyšující tuto hodnotu, a tak nedostane nic a podělí se jen ostatní dva. To jim však zdaleka nekompenzuje celkovou „ztrátu“.

Darování je tedy potřeba dobře promyslet a darovací smlouvu nepodcenit.

Daň

Darovací daň se již neplatí. Připadá v úvahu tedy jen daň z příjmu. Dárce žádný příjem nemá, naopak o majetek přichází, daňovou povinnost tedy mít nemůže. Obdarovaný však příjem získává. Pokud to však je v rámci osob blízkých (např. v rodině), je i takový převod od daně osvobozen. Pokud ne, zahrne dar do svého celoročního příjmu a zdaní společně s ostatními výdělky.


Darovací smlouvu na nemovitost sepíšeme či zkontrolujeme do 2 dnů. V celém Česku!

Darování bytu, domu, pozemku nebo garáže díky nám proběhne bez právních komplikací. Provedeme vás celým procesem a dohlédneme na bezchybnost smluvních vztahů. Vše vyřešíte jednoduše a on-line.

Darovací smlouva bez chyb a s nejnižší možnou daní

Ať už nemovitost darujete nebo dostáváte od (pra)rodičů, partnera, partnerky, příbuzných nebo od souseda, garantujeme vám, že darovací smlouva bude po právní stránce naprosto v pořádku a darování proběhne tak, jak si přejete. Za darování nemovitosti díky nám nezaplatíte na daních ani o korunu víc, než musíte. Celý proces proběhne bezchybně a rychle jako u 253 převodů, které jsme realizovali v minulém roce.

Poradíme vám i v případech darů nemovitostí zatížených:

  • věcným břemenem nebo služebností bytu (například pro rodiče či prarodiče),
  • nájmem (například pro stávajícího nájemníka), nebo
  • zástavním právem.

Připravíme pro vás dohody pro zřízení výše uvedených práv a také další specifické dohody, jako je převod více nemovitostí najednou.

S katastrem nemovitostí vše vyřešíme za vás. Garantujeme správnost a rychlost celého procesu

Naše právní služby vás zbaví starostí, když:

  • je pro vás všechno to papírování složité,
  • nevíte, v jaké výši a jak zaplatit darovací daň,
  • chcete darovat družstevní podíl (družstevní byt),
  • chcete předejít odvolání daru pro nevděk.

Nechte celý proces darování a převodu nemovitosti na nás, včetně zápisu do katastru nemovitostí. Zajistíme pro vás bezchybnost celého procesu darování po právní stránce. V akutních případech reagujeme neprodleně, nenecháme vás čekat!

Co pro vás uděláme:

Varianty naší nabídky Standard Premium
Sepíšeme darovací smlouvu na míru vašemu případu
Zkontrolujeme darovací smlouvu na míru vašemu případu
Připravíme návrh na vklad vlastnictví do katastru nemovitostí
Posoudíme výši darovací daně
Připravíme věcné břemeno pro klidné dožití dárce
Poskytneme konzultaci s advokátem pro zhodnocení rizik a dalšího postupu30 minut60 minut
Jak rychle vše zpracujeme a najdeme pro vás řešení? do týdnedo 48 hodin
Konečná cena včetně DPH39003222,96 Kč bez DPH49004049,36 Kč bez DPH

Rychlé představení služby

Rychlá služba pro dárce i obdarované

Díky našim právním službám se vám nestane, že kvůli chybně podanému návrhu na vklad do katastru nakonec přijdete o darovaný byt, jako paní Kamila. Pomůžeme vám i se zápisem do katastru nemovitostí tak, aby proběhl hladce už napoprvé, abyste kvůli chybám zbytečně nečekali a neplatili poplatky jako pan Karel.

Poradíme vám, jak je to s daní z převodu nemovitosti, a provedeme vás celým procesem tak, aby nedošlo k problémům, které by způsobily neplatnost darovací smlouvy nebo její odmítnutí katastrem nemovitostí. To se může stát například kvůli chybě v identifikaci darované nemovitosti, omylu dárce nebo chybějícím náležitostem smlouvy.

Objednáte-li si expresní a individuální služby, bude takový i náš přístup. Ať už jste z Prahy, Brna, Plzně, Hradce Králové, Děčína či Ostravy.

Anonymní vzory smluv a neodborné rady vás můžou finančně poškodit

Anonymní vzor darovací smlouvy na nemovitost, darovací smlouvy na byt, pozemek nebo garáž vám může při obdarování blízkých velmi zkomplikovat život. Smlouva vytvořená nebo zkontrolovaná avokátem, který se specializuje na nemovitostní právo, vás účinně ochrání. Neprodlužujte zbytečně proces darování nemovitosti. Garantujeme správnost všech smluv podle nového občanského zákoníku (NOZ).

S čím jsme už klientům pomohli?

Nejčastěji řešíme dary nemovitostí od prarodičů nebo rodičů dětem nebo vnoučatům. U těchto darů dbáme především na to, aby celý proces proběhl hladce a bez negativních daňových dopadů na dárce či obdarovaného.

Měsíc co měsíc řešíme darování desítek nemovitostí. Z hlediska objemu a odbornosti patříme mezi nejvýznamnější odborníky na problematiku darování nemovitostí v ČR. Zabezpečení daru vaší nemovitosti je proto u nás v nejlepších rukou.

Co říkají lidé, kteří využili našich služeb?

Monika Holcátová, Praha: „S darovací smlouvou od vás jsem neměla na katastru nejmenší problém. Pracovnice u okénka se podívala na logo a poznamenala, že vaše smlouvy jsou vždy v pořádku. Dostupný advokát mi navíc telefonicky vysvětlil věci kolem věcného břemene, které by mne jako laika vůbec nenapadly. Nevím, co na službě zlepšit, jsem naprosto spokojená.“
Ing. Jan Sekanina, Praha (ekonom): „Když mi prarodiče chtěli darovat byt, nechtěl jsem se z důvodu vysokého pracovního vytížení zabývat tím, co všechno musím zařídit a jak docílit přepisu vlastnictví v katastru nemovitostí. Dostupný advokát vše zařídil za mě, žádný problém na katastru nebyl a vše bylo celkem rychle zapsáno a vyřízeno. Díky a palec nahoru!.”
MgA Lenka Šindelová, Ostrava (grafička): „Netušila jsem, že existuje online služba, kde za vás právník zařídí veškeré papírování a vy se můžete soustředit jen na radost z obdarování milované osoby.“
Další reference našich zákazníků naleznete v záložce Reference.

Radíme vám i v médiích:


Ohodnoťte tento článek:

Mohlo by vás také zajímat: