Darovací smlouva na pozemek

Darovanému koni na zuby nekoukej! Pokud ale místo koně budete chtít darovat pozemek nebo budete na straně obdarovaného, určitě si vše pečlivě pohlídejte. Písemná darovací smlouva, která je k bezúplatnému převodu vlastnického práva k pozemku nezbytná, totiž musí obsahovat všechny zákonné náležitosti, aby pak převod vlastnictví posvětil i katastrální úřad. Opomenout nějaký ten zoubek by vás v tomto případě mohlo zbytečně mrzet.

darování pozemku, převod pozemku
5 minut čtení

Kapitoly článku

Převod pozemku – základní náležitosti

Máte stavební pozemek nebo takový, na kterém již stojí dům, a chtěli byste ho někomu darovat? Můžete, ale pokud ho budete chtít převést bezúplatně, budete vždy potřebovat písemnou darovací smlouvu. Taková darovací smlouva musí obsahovat všechny zákonné náležitosti, aby pak převod vlastnického práva posvětil i katastrální úřad.

Na úvod si jen krátce ujasníme terminologii, s níž se při převodu vlastnického práva k pozemkům můžeme setkat:

  • Pozemek vymezuje katastrální zákon jako část zemského povrchu, která je oddělena od sousedních částí hranicí územní jednotky nebo hranicí katastrálního území, příp. některou jinou hranicí definovanou blíže v zákoně.
  • Pozemek, který je geometricky a polohově určen, zobrazen v katastrální mapě a označen parcelním číslem je pak označován jako parcela.
  • Dále se pak můžeme setkat s termínem stavební parcela, což je pozemek, evidovaný v druhu pozemku zastavěná plocha a nádvoří.
  • Pozemek, který není stavební parcelou, je pak označován jako pozemková parcela.

Dle aktuální právní úpravy  je součástí pozemku i stavba, výjimka platí u staveb dočasných. Pokud se tedy na pozemku nachází nějaká stavba, která je jeho součástí, nelze převést vlastnické právo pouze k této stavbě samostatně a pozemek si ponechat či naopak, vlastnictví se převádí vždy k oběma najednou.

Důležitá je forma i obsah smlouvy

K převodu vlastnického práva k nemovitosti je vždy nutná písemná forma smlouvy v níž budou zachyceny veškeré její podstatné náležitosti. Mezi tyto patří v první řadě řádné označení smluvních stran (dárce a obdarovaného), a to jejich jménem, rodným číslem, adresou trvalého bydliště a případně i číslem jejich dokladu. Pokud by některou ze stran darovací smlouvy byla osoba právnická, označí se jejím názvem, sídlem a identifikačním číslem. Další důležitou náležitostí smlouvy je pak přesná identifikace pozemku, který se převádí. Ve smlouvě by měl být uveden údaj o parcelním čísle pozemku, včetně názvu katastrálního území, ve kterém leží. Pokud se jedná o stavební parcelu, uvádí se i tento údaj, jinak se má za to, že jde o parcelu pozemkovou. Jak bylo uvedeno výše, stavba je součástí pozemku a nemusí být tedy ve smlouvě již jinak výslovně označena. Přesto však bude nadále vhodné takovou stavbu v darovací smlouvě taktéž specifikovat.

Jelikož darovací smlouva zavazuje dárce k bezúplatnému převodu vlastnického práva k pozemku, nelze si v ní vymínit žádné majetkové protiplnění. Darovací smlouva musí být pak vlastnoručně podepsána všemi stranami a jejich podpisy musí být úředně ověřeny, aby neměl katastr nemovitostí v rámci vkladového řízení pochybnosti o jejich pravosti.

Darování nemovitosti

Poskytneme vám kompletní právní servis související s darováním nemovitosti včetně návrhu na vklad do katastru. Poradíme také, jak nejvýhodněji řešit daně. Vše zvládneme rychle a bezchybně, abyste se o nic nemuseli starat. Zaplatit můžete až po poskytnutí služby.

Darování nemovitosti s sebou přináší celou řadu otázek. Jak vše provést správně právně? Kdy přidat do smlouvy věcné břemeno a co se děje v případě, že darování neproběhlo podle představ? V našem souvisejícím článku jsme se podívali na další aspekty darování pozemku, jako je placení daně, dědické řízení a jiné.

Nezbytné vkladové řízení

Kromě darovací smlouvy při převodu vlastnického práva k pozemku hraje neméně důležitou roli i správně vyplněný a podaný návrh na vklad vlastnického práva na katastr nemovitostí. Vlastnické právo u nemovitostí, které jsou v katastru nemovitostí evidovány, se totiž nabývá až jeho vkladem do tohoto veřejného seznamu. V rámci vkladového řízení pak katastr nemovitostí posuzuje jak listinu, na základě níž je vklad činěn, zde tedy darovací smlouvu, tak i samotný návrh na vklad. Návrh na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí lze podat pouze na předepsaném formuláři, a to u příslušného katastrálního úřadu. K provedení vkladu je příslušný ten úřad, v jehož obvodu se pozemek nachází. Přílohou návrhu na vklad pak je jeden výtisk darovací smlouvy s úředně ověřenými podpisy.

Darování pozemku lze i odvolat

Občanský zákoník dárci umožňuje, aby svůj dar odvolal, a to buď pro nouzi anebo pro nevděk. Pokud tedy darujete pozemek a následně se ocitnete v nouzi nebo se k vám obdarovaný začne chovat nevděčně, můžete žádat, aby vám pozemek obdarovaný vrátil. Jelikož se však jedná o nemovitost, abyste se znovu stal vlastníkem daného pozemku, nebude stačit jen samotné odvolání daru, nýbrž bude třeba učinit i potřebné změny na katastru nemovitostí. A to může být problém, protože obdarovaní často s důvody pro odvolání daru nesouhlasí. Pokud by naopak byli ochotni poskytnout dárci v tomto směru součinnost, bude třeba, aby spolu podepsali tzv. souhlasné prohlášení, na základě kterého katastrální úřad opětovně vloží vlastnické právo k pozemku pro dárce. V opačném případě však bude nutné obrátit se na soud, aby určil, kdo je a kdo není vlastníkem daného pozemku. Darování pozemku, ostatně stejně tak i jakékoliv jiné nemovitosti, je proto třeba důkladně promyslet, jelikož odvolání daru nemusí být vůbec jednoduché.

Máte-li v úmyslu darovat někomu pozemek a nejste si jistí, že by darovací smlouva obsahovala vše potřebné a katastrální úřad by pak převod vlastnického práva zapsal tak, jak si přejete, můžete využít našich služeb. Darovací smlouvu vám připravíme nebo zrevidujeme. Taktéž vám rádi pomůžeme, pokud se ocitnete v situaci, kdy budete chtít darování odvolat.

Co mám dělat, když chci manželce věnovat nemovitost, ale máme společné jmění manželů (SJM)? Dá se převod nemovitosti rozdělit mezi manžela a děti? A co když mi chtějí rodiče darovat byt tak, aby patřil jen mně? V souvisejícím článku odpovídáme na nejčastější dotazy, které v Dostupném advokátovi řešíme při darování nemovitosti v manželství. Zároveň v něm popisujeme chyby, které spousta našich klientů už udělala.

Neodpověděl vám článek na váš problém? Zeptejte se umělé inteligence


Řešíte obdobný problém?

Tým online právníků Dostupný advokát vám jej vyřeší.

Darování nemovitosti

Poskytneme vám kompletní právní servis související s darováním nemovitosti včetně návrhu na vklad do katastru. Poradíme také, jak nejvýhodněji řešit daně. Vše zvládneme rychle a bezchybně, abyste se o nic nemuseli starat. Zaplatit můžete až po poskytnutí služby.

Předem dané ceny
Od začátku víte, kolik a za co platíte.
Vše zvládneme online
Takže ušetříte čas i peníze za dopravu.
Pracujeme rychle
90 % požadavků vyřešíme do druhého dne.
Zkušený tým
Pro každý právní obor máme specialistu.

Pomohl vám tento obsah? Přidejte mu hodnocení

Zatím nehodnoceno

…nebo jej sdílejte

Autor článku

JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.

Ondřej je ten člověk, v jehož hlavě uzrál nápad poskytovat advokátní služby online. Právním službám se věnuje již déle než 10 let a rád klientům pomáhá, když si nevědí rady s právními problémy.

Vzdělání
  • Právo, doktorské studium (Ph.D), Pf UK v Praze
  • Právo, L’université Nancy-II, Nancy
  • Právo, magisterské studium (Mgr.), Pf UK v Praze
  • Mezinárodní teritoriální studia (Bc.), FSV UK v Praze

Reference služby Dostupný advokát

Recenze služby

Tomáš Dastych

před 7 měsíců

Službu jsem opakovaně využil s maximální spokojeností. Mohu doporučit.

Recenze služby

Stanislava Losartová

před 2 roky

Služby dostupného advokáta jsem využila již 2x. Jednou cca před pěti lety a jednou letos. Pokaždé mě nachystali smlouvy do pár hodin, byli pro mě vždy po ruce na telefonu, nemusela jsem nikam jezdit, za mě doopravdy profesionálové ve svém oboru. Velké díky zejména panu Mgr. Marku Svobodnému který mi během pár hodin nově připravil (zobrazit více) správně důležitou smlouvu, která okamžitě prošla a kterou mi právníci z jiné společnosti připravili 3x chybně. I v budoucnu bych se vždy obrátila již jenom na ně v záležitostech ohledně nemovitostí.

Recenze služby

Veronika Jízdná

před 2 roky

Služeb Dostupného advokáta jsme využili při koupi bytu. Vše proběhlo v pořádku, kontrola smluv, návrh na katastr, který prošel na první pokus. I když jsem si až za půl roku vzpomněla, že vlastně ještě potřebuji vypsat daňové přiznání, nebyl to problém a do 2 dnů bylo hotové. Dobrá komunikace, rychlá reakce, nic nebylo problém. Doporučuji.

Zobrazit všechny reference

Mohlo by vás také zajímat

Právnická osoba jako člen družstva
4 minuty čtení

Co je služebnost a reálné břemeno?

Ondřej Preuss
8. 8. 2023

Rodiče se často rozhodnou věnovat svůj dům či byt dětem. Vyjde to levněji, než kolik by stálo vyřízení pozůstalosti v dědickém řízení. Navíc mají rozdělení svého majetku mezi ratolesti pod kontrolou, a mohou tak předejít hádkám o majetek. Dárce často nemá jiný dům či byt, než který na své děti převádí. Chce v něm tedy důstojně žít i nadále. Tato situace se snadno vyřeší tím, že do samotné darovací smlouvy zakotví i věcné břemeno, resp. služebnost dožití dárce a tu nechá zapsat do katastru nemovitostí současně s novým vlastníkem.

Číst dále
Znáte nás z médií
Logo Česká advokátní komora Apek Logo Advokátní kancelář roku 2023
Sledujte novinky
Facebook Dostupný advokát Twitter / X Dostupný advokát
Dostupný advokát © 2013-2024