marek
Darování nemovitosti
Máme 2 varianty řešení vašeho problému
Zobrazit

Darovací smlouva na pozemek

Darovanému koni na zuby nekoukej! Pokud ale místo koně budete chtít darovat pozemek nebo budete na straně obdarovaného, určitě si vše pečlivě pohlídejte. Písemná darovací smlouva, která je k bezúplatnému převodu vlastnického práva k pozemku nezbytná, totiž musí obsahovat všechny zákonné náležitosti, aby pak převod vlastnictví posvětil i katastrální úřad. Opomenout nějaký ten zoubek by vás v tomto případě mohlo zbytečně mrzet.

Otec dává dceři dar
4 minuty čtení
18. 12. 2019

Máte stavební pozemek nebo takový, na kterém již stojí dům, a chtěli byste ho někomu darovat? Můžete, ale pokud ho budete chtít převést bezúplatně, budete vždy potřebovat písemnou darovací smlouvu. Taková darovací smlouva musí obsahovat všechny zákonné náležitosti, aby pak převod vlastnického práva posvětil i katastrální úřad.

Na úvod si jen krátce ujasníme terminologii, s níž se při převodu vlastnického práva k pozemkům můžeme setkat:

 • Pozemek vymezuje katastrální zákon jako část zemského povrchu, která je oddělena od sousedních částí hranicí územní jednotky nebo hranicí katastrálního území, příp. některou jinou hranicí definovanou blíže v zákoně.
 • Pozemek, který je geometricky a polohově určen, zobrazen v katastrální mapě a označen parcelním číslem je pak označován jako parcela.
 • Dále se pak můžeme setkat s termínem stavební parcela, což je pozemek, evidovaný v druhu pozemku zastavěná plocha a nádvoří.
 • Pozemek, který není stavební parcelou, je pak označován jako pozemková parcela.

Dle aktuální právní úpravy (platné od 1. 1. 2014) je součástí pozemku i stavba, výjimka platí u staveb dočasných. Pokud se tedy na pozemku nachází nějaká stavba, která je jeho součástí, nelze převést vlastnické právo pouze k této stavbě samostatně a pozemek si ponechat či naopak, vlastnictví se převádí vždy k oběma najednou.

Důležitá je forma i obsah

K převodu vlastnického práva k nemovitosti je vždy nutná písemná forma smlouvy v níž budou zachyceny veškeré její podstatné náležitosti. Mezi tyto patří v první řadě řádné označení smluvních stran (dárce a obdarovaného), a to jejich jménem, rodným číslem, adresou trvalého bydliště a případně i číslem jejich dokladu. Pokud by některou ze stran darovací smlouvy byla osoba právnická, označí se jejím názvem, sídlem a identifikačním číslem. Další důležitou náležitostí smlouvy je pak přesná identifikace pozemku, který se převádí. Ve smlouvě by měl být uveden údaj o parcelním čísle pozemku, včetně názvu katastrálního území, ve kterém leží. Pokud se jedná o stavební parcelu, uvádí se i tento údaj, jinak se má za to, že jde o parcelu pozemkovou. Jak bylo uvedeno výše, stavba je součástí pozemku a nemusí být tedy ve smlouvě již jinak výslovně označena. Přesto však bude nadále vhodné takovou stavbu v darovací smlouvě taktéž specifikovat.

Jelikož darovací smlouva zavazuje dárce k bezúplatnému převodu vlastnického práva k pozemku, nelze si v ní vymínit žádné majetkové protiplnění. Darovací smlouva musí být pak vlastnoručně podepsána všemi stranami a jejich podpisy musí být úředně ověřeny, aby neměl katastr nemovitostí v rámci vkladového řízení pochybnosti o jejich pravosti.

Darování nemovitosti

Poskytneme vám kompletní právní servis související s darováním nemovitosti včetně návrhu na vklad do katastru. Poradíme také, jak nejvýhodněji řešit daně. Vše zvládneme rychle a bezchybně, abyste se o nic nemuseli starat. Zaplatit můžete až po poskytnutí služby.

Nezbytné vkladové řízení

Kromě darovací smlouvy při převodu vlastnického práva k pozemku hraje neméně důležitou roli i správně vyplněný a podaný návrh na vklad vlastnického práva na katastr nemovitostí. Vlastnické právo u nemovitostí, které jsou v katastru nemovitostí evidovány, se totiž nabývá až jeho vkladem do tohoto veřejného seznamu. V rámci vkladového řízení pak katastr nemovitostí posuzuje jak listinu, na základě níž je vklad činěn, zde tedy darovací smlouvu, tak i samotný návrh na vklad. Návrh na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí lze podat pouze na předepsaném formuláři, a to u příslušného katastrálního úřadu. K provedení vkladu je příslušný ten úřad, v jehož obvodu se pozemek nachází. Přílohou návrhu na vklad pak je jeden výtisk darovací smlouvy s úředně ověřenými podpisy.

Darování pozemku lze i odvolat

Občanský zákoník dárci umožňuje, aby svůj dar odvolal, a to buď pro nouzi anebo pro nevděk. Pokud tedy darujete pozemek a následně se ocitnete v nouzi nebo se k vám obdarovaný začne chovat nevděčně, můžete žádat, aby vám pozemek obdarovaný vrátil. Jelikož se však jedná o nemovitost, abyste se znovu stal vlastníkem daného pozemku, nebude stačit jen samotné odvolání daru, nýbrž bude třeba učinit i potřebné změny na katastru nemovitostí. A to může být problém, protože obdarovaní často s důvody pro odvolání daru nesouhlasí. Pokud by naopak byli ochotni poskytnout dárci v tomto směru součinnost, bude třeba, aby spolu podepsali tzv. souhlasné prohlášení, na základě kterého katastrální úřad opětovně vloží vlastnické právo k pozemku pro dárce. V opačném případě však bude nutné obrátit se na soud, aby určil, kdo je a kdo není vlastníkem daného pozemku. Darování pozemku, ostatně stejně tak i jakékoliv jiné nemovitosti, je proto třeba důkladně promyslet, jelikož odvolání daru nemusí být vůbec jednoduché.

Máte-li v úmyslu darovat někomu pozemek a nejste si jistí, že by darovací smlouva obsahovala vše potřebné a katastrální úřad by pak převod vlastnického práva zapsal tak, jak si přejete, můžete využít našich služeb. Darovací smlouvu vám připravíme nebo zrevidujeme. Taktéž vám rádi pomůžeme, pokud se ocitnete v situaci, kdy budete chtít darování odvolat.

blogRightBoxTop

Nechte si poradit od právníků online

Váš případ posoudíme a navrhneme, jak ho vyřešit za 490 Kč.

 • Vše zvládneme online
 • Požadavky řešíme do druhého dne
 • Předem víte, kolik zaplatíte
 • Zkušený tým 6 specialistů
Zbývá 500 znaků

Řešíte obdobný problém?

Tým online právníků Dostupný advokát vám jej vyřeší.

Darování nemovitosti

Poskytneme vám kompletní právní servis související s darováním nemovitosti včetně návrhu na vklad do katastru. Poradíme také, jak nejvýhodněji řešit daně. Vše zvládneme rychle a bezchybně, abyste se o nic nemuseli starat. Zaplatit můžete až po poskytnutí služby.

od 4200 Kč
Chci pomoct
Předem dané ceny
Od začátku víte, kolik a za co platíte.
Vše zvládneme online
Takže ušetříte čas i peníze za dopravu.
Pracujeme rychle
90 % požadavků vyřešíme do druhého dne.
Zkušený tým
Pro každý právní obor máme specialistu.

Pomohl vám tento obsah?
Sdílejte ho s přáteli…

…nebo mu přidejte hodnocení

Zatím nehodnoceno

Autor článku

medailonek-preuss

JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.

Ondřej je ten člověk, v jehož hlavě uzrál nápad poskytovat advokátní služby online. Právním službám se věnuje již déle než 10 let. Rád klientům pomáhá, když si nevědí rady s pracovními problémy, řeší za ně převod nemovitosti nebo poradí s autorskou licencí.

Vzdělání

 • Právo, doktorské studium (Ph.D), Pf UK v Praze
 • Právo, L’université Nancy-II, Nancy
 • Právo, magisterské studium (Mgr.), Pf UK v Praze
 • Mezinárodní teritoriální studia (Bc.), FSV UK v Praze

Recenze služby Dostupný advokát

Luboš Kulhánek, Praha

před 10 měsíci

Fantastická zkušenost. Chtěli jsme jen revidovat smlouvu, ale sami přišli s mnoha důležitými podněty. Nadmíru splnili očekávání. Vše online. Dobrá cena. Takto si představuji služby v 21. století!

Zuzana Marková, Praha

před 11 měsíci

Nechali jsme si pro naši tělocvičnu sepsat obchodní podmínky a jsme za to moc rádi. Jasné vztahy dělají přátele, v businessu to platí desetinásob.

Štěpán Mičunek, okres Vsetín

před 11 měsíci

Na Dostupného advokáta jsem se obrátil s prosbou o pomoc s neplatičem. Dostupný advokát mi poradil, jak dále postupovat. Náš spor se dostal až před soudy, kde mne Dostupný advokát zastupoval. Soudy jsem vyhrál, služby tohoto webu mohu vřele doporučit.


Zobrazit všechny reference

Mohlo by vás také zajímat

Muž dává ženě dárek

Nejčastější dotazy u darovací smlouvy

Na co vše je třeba pamatovat, pokud chcete někoho obdarovat? Co vše si můžete jako dárce vyhradit na obdarovaném? Připravili jsme pro Vás přehled nejčastějších dotazů, se kterými se na…

22. 8. 2019
pohled na obytný dům

Co všechno obsahují dobře sepsané stanovy

Stanovy vašeho společenství či družstva není radno podcenit. Jedná se o základní směrnice společenské správy a řád vašich vztahů mezi sousedy.

16. 8. 2018
Právnická osoba jako člen družstva

Co je služebnost a reálné břemeno?

Nový občanský zákoník je v platnosti už více než dva roky, řada lidí se ale stále s mnohými změnami setkává poprvé. Tak třeba termín služebnost. Na malém vzorku přátel jsme…

8. 8. 2016

Jsme členy

Logo Česká advokátní komora logo-apek-male

Znáte nás z médií

Dostupný advokát © 2013-2021