Logo Advokátní kancelář roku 2023

Darovací smlouva na pozemek

Darovanému koni na zuby nekoukej! Pokud ale místo koně budete chtít darovat pozemek nebo budete na straně obdarovaného, určitě si vše pečlivě pohlídejte. Písemná darovací smlouva, která je k bezúplatnému převodu vlastnického práva k pozemku nezbytná, totiž musí obsahovat všechny zákonné náležitosti, aby pak převod vlastnictví posvětil i katastrální úřad. Opomenout nějaký ten zoubek by vás v tomto případě mohlo zbytečně mrzet.

Otec dává dceři dar
4 minuty čtení

Máte stavební pozemek nebo takový, na kterém již stojí dům, a chtěli byste ho někomu darovat? Můžete, ale pokud ho budete chtít převést bezúplatně, budete vždy potřebovat písemnou darovací smlouvu. Taková darovací smlouva musí obsahovat všechny zákonné náležitosti, aby pak převod vlastnického práva posvětil i katastrální úřad.

Na úvod si jen krátce ujasníme terminologii, s níž se při převodu vlastnického práva k pozemkům můžeme setkat:

  • Pozemek vymezuje katastrální zákon jako část zemského povrchu, která je oddělena od sousedních částí hranicí územní jednotky nebo hranicí katastrálního území, příp. některou jinou hranicí definovanou blíže v zákoně.
  • Pozemek, který je geometricky a polohově určen, zobrazen v katastrální mapě a označen parcelním číslem je pak označován jako parcela.
  • Dále se pak můžeme setkat s termínem stavební parcela, což je pozemek, evidovaný v druhu pozemku zastavěná plocha a nádvoří.
  • Pozemek, který není stavební parcelou, je pak označován jako pozemková parcela.

Dle aktuální právní úpravy (platné od 1. 1. 2014) je součástí pozemku i stavba, výjimka platí u staveb dočasných. Pokud se tedy na pozemku nachází nějaká stavba, která je jeho součástí, nelze převést vlastnické právo pouze k této stavbě samostatně a pozemek si ponechat či naopak, vlastnictví se převádí vždy k oběma najednou.

Důležitá je forma i obsah

K převodu vlastnického práva k nemovitosti je vždy nutná písemná forma smlouvy v níž budou zachyceny veškeré její podstatné náležitosti. Mezi tyto patří v první řadě řádné označení smluvních stran (dárce a obdarovaného), a to jejich jménem, rodným číslem, adresou trvalého bydliště a případně i číslem jejich dokladu. Pokud by některou ze stran darovací smlouvy byla osoba právnická, označí se jejím názvem, sídlem a identifikačním číslem. Další důležitou náležitostí smlouvy je pak přesná identifikace pozemku, který se převádí. Ve smlouvě by měl být uveden údaj o parcelním čísle pozemku, včetně názvu katastrálního území, ve kterém leží. Pokud se jedná o stavební parcelu, uvádí se i tento údaj, jinak se má za to, že jde o parcelu pozemkovou. Jak bylo uvedeno výše, stavba je součástí pozemku a nemusí být tedy ve smlouvě již jinak výslovně označena. Přesto však bude nadále vhodné takovou stavbu v darovací smlouvě taktéž specifikovat.

Jelikož darovací smlouva zavazuje dárce k bezúplatnému převodu vlastnického práva k pozemku, nelze si v ní vymínit žádné majetkové protiplnění. Darovací smlouva musí být pak vlastnoručně podepsána všemi stranami a jejich podpisy musí být úředně ověřeny, aby neměl katastr nemovitostí v rámci vkladového řízení pochybnosti o jejich pravosti.

Darování nemovitosti

Poskytneme vám kompletní právní servis související s darováním nemovitosti včetně návrhu na vklad do katastru. Poradíme také, jak nejvýhodněji řešit daně. Vše zvládneme rychle a bezchybně, abyste se o nic nemuseli starat. Zaplatit můžete až po poskytnutí služby.

Nezbytné vkladové řízení

Kromě darovací smlouvy při převodu vlastnického práva k pozemku hraje neméně důležitou roli i správně vyplněný a podaný návrh na vklad vlastnického práva na katastr nemovitostí. Vlastnické právo u nemovitostí, které jsou v katastru nemovitostí evidovány, se totiž nabývá až jeho vkladem do tohoto veřejného seznamu. V rámci vkladového řízení pak katastr nemovitostí posuzuje jak listinu, na základě níž je vklad činěn, zde tedy darovací smlouvu, tak i samotný návrh na vklad. Návrh na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí lze podat pouze na předepsaném formuláři, a to u příslušného katastrálního úřadu. K provedení vkladu je příslušný ten úřad, v jehož obvodu se pozemek nachází. Přílohou návrhu na vklad pak je jeden výtisk darovací smlouvy s úředně ověřenými podpisy.

Darování pozemku lze i odvolat

Občanský zákoník dárci umožňuje, aby svůj dar odvolal, a to buď pro nouzi anebo pro nevděk. Pokud tedy darujete pozemek a následně se ocitnete v nouzi nebo se k vám obdarovaný začne chovat nevděčně, můžete žádat, aby vám pozemek obdarovaný vrátil. Jelikož se však jedná o nemovitost, abyste se znovu stal vlastníkem daného pozemku, nebude stačit jen samotné odvolání daru, nýbrž bude třeba učinit i potřebné změny na katastru nemovitostí. A to může být problém, protože obdarovaní často s důvody pro odvolání daru nesouhlasí. Pokud by naopak byli ochotni poskytnout dárci v tomto směru součinnost, bude třeba, aby spolu podepsali tzv. souhlasné prohlášení, na základě kterého katastrální úřad opětovně vloží vlastnické právo k pozemku pro dárce. V opačném případě však bude nutné obrátit se na soud, aby určil, kdo je a kdo není vlastníkem daného pozemku. Darování pozemku, ostatně stejně tak i jakékoliv jiné nemovitosti, je proto třeba důkladně promyslet, jelikož odvolání daru nemusí být vůbec jednoduché.

Máte-li v úmyslu darovat někomu pozemek a nejste si jistí, že by darovací smlouva obsahovala vše potřebné a katastrální úřad by pak převod vlastnického práva zapsal tak, jak si přejete, můžete využít našich služeb. Darovací smlouvu vám připravíme nebo zrevidujeme. Taktéž vám rádi pomůžeme, pokud se ocitnete v situaci, kdy budete chtít darování odvolat.

Řešíte obdobný problém?

Tým online právníků Dostupný advokát vám jej vyřeší.

Darování nemovitosti

Poskytneme vám kompletní právní servis související s darováním nemovitosti včetně návrhu na vklad do katastru. Poradíme také, jak nejvýhodněji řešit daně. Vše zvládneme rychle a bezchybně, abyste se o nic nemuseli starat. Zaplatit můžete až po poskytnutí služby.

Předem dané ceny
Od začátku víte, kolik a za co platíte.
Vše zvládneme online
Takže ušetříte čas i peníze za dopravu.
Pracujeme rychle
90 % požadavků vyřešíme do druhého dne.
Zkušený tým
Pro každý právní obor máme specialistu.

Pomohl vám tento obsah? Přidejte mu hodnocení

Zatím nehodnoceno

…nebo jej sdílejte

Autor článku

JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.

Ondřej je ten člověk, v jehož hlavě uzrál nápad poskytovat advokátní služby online. Právním službám se věnuje již déle než 10 let a rád klientům pomáhá, když si nevědí rady s právními problémy.

Vzdělání
  • Právo, doktorské studium (Ph.D), Pf UK v Praze
  • Právo, L’université Nancy-II, Nancy
  • Právo, magisterské studium (Mgr.), Pf UK v Praze
  • Mezinárodní teritoriální studia (Bc.), FSV UK v Praze

Reference služby Dostupný advokát

Lukáš Řezníček, Praha 6 – Bubeneč

před 2 roky

Web i odvedenou službu hodnotím rozhodně pozitivně. Dostupný advokát odhalil v mé smlouvě o převodu bytu nenápadné riziko, které by mě stálo hodně peněz.

Tereza Skříčilová

před 2 roky

Služeb Dostupného advokáta jsem využila dvakrát, a to vždy v souvislosti s nájemní smlouvou. Poprvé z pohledu nájemce – chtěla jsem znát názor právníka na danou smlouvu, zdali není potřeba nějakou formulaci vyjmout/dodat, apod. Podruhé z pohledu pronajímatele – chtěla jsem sestavit nájemní smlouvu na míru. V obou případech byla komunikace velmi příjemná, rychlá, s dostatečným prostorem na dotazy a ve výsledku opravdu (zobrazit více) splňující veškeré mé představy. V neposlední řadě oceňuji, že jsme vše vyřešili bez problémů on-line a nemusela jsem nikam docházet. Nenapadá mě nic, co bych vytkla. V případě dalších právních otázek se na ně určitě opět obrátím.

Jiří Vlach

před 5 měsíců

Potřebovali jsme poradit a sepsat smlouvu na výměnu bytů. Smlouva, po dodání potřebných podkladů byla to třech dnů napsána, a pak kancelář zařídila i podání dokumentů na katastrálním úřadu. Všech proběhlo rychle a bez problémů. Vynikající přístup a mohu jen chválit. Děkujeme.

Zobrazit všechny reference

Mohlo by vás také zajímat

Znáte nás z médií
ct-inverse
hn-inverse
idnes-inverse
prima-inverse
ihned-inverse
cro-inverse
Logo Česká advokátní komora logo-apek-male Logo Advokátní kancelář roku 2023
Sledujte novinky
Dostupný advokát © 2013-2023