Povinnosti zaměstnavatele u DPP a DPČ

Přijímat zaměstnance není jen tak, nese to s sebou hromadu papírování a povinností. Možná si myslíte, že u dohodářů to budete mít podstatně jednodušší než u zaměstnanců na plný úvazek. Nemusí tomu ale tak být. I se zaměstnanci na dohodu totiž můžete mít spoustu starostí. Jaké povinnosti vůči nim máte, a jak tyto povinnosti změnila novela zákoníku práce si přečtěte v našem článku.

6 minut čtení

Kapitoly článku

Základní povinnosti zaměstnavatele: dohoda o provedení práce

V první řadě je třeba říct, že neexistuje nic jako ústní dohoda o provedení práce, vše musí být sepsáno černé na bílém. V opačném případě se totiž jedná o práci tzv. na černo. Dohodu o provedení práce můžete s každým svým zaměstnancem uzavřít maximálně na 300 hodin v jeden kalendářní rok a o odpracované době musíte vést záznam.

Na zaměstnance nemusíte v případě DPP odvádět zdravotní pojištění, ale pouze v případě, že jeho měsíční výdělek nepřekročí 10 000 korun. Pokud jeho výdělek překročí 10 000 korun, musíte za něj zdravotního pojištění zaplatit. Kromě toho vám ale vzniká i povinnost platit pojištění odpovědnosti zaměstnavatele. To ale musíte odvádět i pokud zaměstnáváte pouze na základě dohody o provedení práce. V tomto případě se však jedná jen o minimální pojistné ve výši 100 korun za jedno čtvrtletí.

Základní povinnosti zaměstnavatele: dohoda o pracovní činnosti

Stejně jako DPP, se i dohoda o pracovní činnosti uzavírá písemnou smlouvou. Pracovní doba zaměstnance je v tomto případě omezena na 20 hodin týdně. To ale neznamená, že váš zaměstnanec může pracovat maximálně 20 hodin každý týden. Jedná se totiž o průměr odpracovaných hodin za celkovou dobu trvání DPČ nebo maximálně 52 týdnů. Klidně tak může zaměstnanec jeden týden pracovat 40 hodin a další mít volno. O odpracované době ale musíte vést záznam.

Zaměstnanec ani zaměstnavatel nehradí zdravotní pojištění, ale jen pokud hrubý výdělek zaměstnance nepřesáhne 3 500 korun. I v tomto případě však počítejte s placením pojištění odpovědnosti zaměstnavatele.

Potřebujete pomoct s dohodáři?

Zaměstnat někoho není jen tak, a to i na dohodu. Pracovněprávní předpisy bývají složité a někdy i malá odchylka od nich může později způsobit velké problémy. Pomůžeme vám se v nich zorientovat a nastavit pracovněprávní dokumenty v souladu se zákony.

Jak funguje pojištění odpovědnosti zaměstnavatele

Z pojištění odpovědnosti zaměstnavatele se hradí případné škody na zdraví vašich zaměstnanců vzniklé v souvislosti s vykonávanou prací. Pojistná smlouva se u tohoto pojištění neuzavírá, ale vzniká automaticky ze zákona dnem uzavření pracovního poměru.

Výpočet výše pojistného je na vás. Počítá se jako násobek sazby a základu za dané čtvrtletí. Sazba se přitom stanovuje na základě vaší převažující činnosti. Základ se pak určuje ze součtu vyměřovacích základů všech zaměstnanců za minulé čtvrtletí. Pojistné se platí každé čtvrtletí, tedy 31. ledna, 30. dubna, 31. července a 31. října.

Novela zákoníku práce a DPP a DPČ v roce 2023

Důležitou informací pro všechny zaměstnavatele bude to, že v roce 2023 došlo k novelizaci zákoníku práce, a s tím i ke změně pravidel u DPP a DPČ. Co tedy hlavní změny roku 2023 pro dohodu o provedení práce a dohodu o pracovní činnosti zahrnují?

1. Sociální a zdravotní pojištění

U DPP od 1. 7. 2024 přibudou dvě hranice pro povinnost platit sociální a zdravotní pojištění. Doposud byla hranice jedna, která byla stanovena na 10 000 korun. Nově bude první hranice stanovena na 25 % průměrné mzdy, která je pro rok 2024 stanovena na 10 500 korun.

Druhá hranice bude platit pro případy, kdy má zaměstnanec více souběžných DPP. Ta bude stanovena na 40 % průměrné mzdy, tedy 17 500 korun pro rok 2024. V případě překročení jedné z hranic, musíte za zaměstnance začít odvádět pojištění.

2. Minimální mzda

Od prvního dne letošního roku máte povinnost vyplácet dohodářům odměnu minimálně ve výši minimální mzdy. Vychází se přitom z hodinové, nikoliv měsíční mzdy. V opačném případě byste měli povinnost zaplatit zaměstnanci rozdíl mezi minimální hodinovou mzdou a reálnou mzdou.

Tip: Zpracovat mzdu u DPP a DPČ může být často složitou záležitostí. Neobracejte se proto na vzory výplatních pásek k DPP a DPČ. Změny roku 2023 totiž způsobily, že jsou tyto vzory nyní zastaralé a neobsahují všechny podstatné informace. Obraťte se raději na nás. Získáte tak aktuální podobu výplatní pásky – online a z pohodlí domova.

3. Dovolená

Nově budou mít i zaměstnanci na dohodu nárok na dovolenou. Podmínky jsou přitom stejné jako u zaměstnání na hlavní pracovní poměr. Pro vznik nároku je tedy nutné, aby zaměstnanec odpracoval minimálně čtyřnásobek své týdenní pracovní doby, která u dohod představuje 20 hodin týdně. Druhou podmínkou je pak to, že dohoda musí trvat minimálně 4 týdny. To platí i pro dohody, které na sebe přímo navazují.

Tip: Nastoupili jste do nového zaměstnání, máte tříměsíční zkušební dobu a nejste si jisti, od kdy již můžete využít dovolenou? Přečtěte si, od kdy máte nárok na dovolenou.

4. Hlášení

Nově máte také povinnost nahlásit své dohodové zaměstnance na České správě sociálního zabezpečení. Nahlášení musí proběhnout do 8 dnů od nástupu zaměstnance. Cílem tohoto hlášení je zabránit zaměstnancům v tom, aby měli více dohod souběžně aniž by platili povinné odvody.

Výpověď DPP a DPČ

V DPP či DPČ může být uvedena doba, po kterou dohoda platí a s jejím uplynutím dochází i k automatickému ukončení pracovního poměru. To samé platí i v případě odpracování 300 hodin u DPP. Vypovědět dohodu je ale možné i dřív. U obou existuje povinná výpovědní lhůta 15 dní až 2 měsíce dle celkové doby trvání pracovního poměru. Ta začíná běžet, jakmile doručíte svému zaměstnanci písemnou výpověď. Důvod je přitom třeba udat jen v případě, že u vás zaměstnanec pracoval déle jak 3 měsíce.

Pokud ale dojde k porušení dohody o provedení práce či dohody o pracovní činnosti ze strany vašeho zaměstnance, můžete mu dát okamžitou výpověď. Musí být ale přítomný některý ze zákonem stanovených důvodu:

  1. zaměstnanec byl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin k trestu odnětí svobody na dobu delší než 1 rok,
  2. zaměstnanec byl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin, který spáchal při plnění pracovních úkolu k trestu odnětí svobody na nejméně 6 měsíců,
  3. zaměstnanec porušil povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci, a to obzvlášť hrubým způsobem.

Tip: Máte spory na pracovišti? Nedodržuje váš zaměstnanec pracovní postupy? Způsobil vám škodu a odmítá za ní nést odpovědnost? Nebo vás chce neoprávněně žalovat? Posoudíme vaše šance na úspěch a postaráme se o nejlepší postup.

Samozřejmě je možné také ukončit pracovní poměr okamžitě, pokud se na tom dohodnou obě strany. U takové dohody nesmí chybět identifikační údaje zaměstnance a zaměstnavatele, identifikace pracovního poměru a datum ukončení dohody.

Výpověď by měla mít vždy psanou podobu. Neměly by v ní chybět identifikační údaje obou stran, identifikace pracovněprávního vztahu a jeho povahy, trvání výpovědní lhůty a případně i důvod výpovědi. Raději se ale nespoléhejte na vzory dostupné na internetu a obraťte se na nás. S námi máte jistotu, že výpověď bude v souladu se zákoníkem práce. Předem vás seznámíme s důsledky tohoto kroku a ochráníme vaše práva jako zaměstnavatele.

Neodpověděl vám článek na váš problém? Zeptejte se umělé inteligence


Řešíte obdobný problém?

Tým online právníků Dostupný advokát vám jej vyřeší.

Pracovní smlouva

Zaměstnat někoho není jen tak. Pracovněprávní předpisy bývají složité a někdy i malá odchylka od nich může později způsobit velké problémy. Pomůžeme vám se v nich zorientovat a nastavit pracovněprávní dokumenty v souladu se zákony.

Předem dané ceny
Od začátku víte, kolik a za co platíte.
Vše zvládneme online
Takže ušetříte čas i peníze za dopravu.
Pracujeme rychle
90 % požadavků vyřešíme do druhého dne.
Zkušený tým
Pro každý právní obor máme specialistu.

Pomohl vám tento obsah? Přidejte mu hodnocení

Zatím nehodnoceno

…nebo jej sdílejte

Autor článku

JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.

Ondřej je ten člověk, v jehož hlavě uzrál nápad poskytovat advokátní služby online. Právním službám se věnuje již déle než 10 let a rád klientům pomáhá, když si nevědí rady s právními problémy.

Vzdělání
  • Právo, doktorské studium (Ph.D), Pf UK v Praze
  • Právo, L’université Nancy-II, Nancy
  • Právo, magisterské studium (Mgr.), Pf UK v Praze
  • Mezinárodní teritoriální studia (Bc.), FSV UK v Praze

Reference služby Dostupný advokát

Recenze služby

Luboš Zeman

před 9 měsíců

Obrátil jsem se o právní poradu – moje žádost byla vyřízena velmi rychle, kvalitně a hlavně kvalifikovaně. Všichni byli milí a ochotní. Mohu jen doporučit!

Recenze služby

Tomáš Dastych

před 10 měsíců

Službu jsem opakovaně využil s maximální spokojeností. Mohu doporučit.

Recenze služby

MgA. Tomáš Klein, Zlín

před 4 roky

Nechal jsem si tu několikrát zkontrolovat smlouvu od dodavatele a sepsali mi rovněž smlouvu o dílo. Služby dobré, nemusím nikam za advokátem chodit, vše se vyřídí online, značka ideál.

Zobrazit všechny reference

Mohlo by vás také zajímat

Znáte nás z médií
Logo Česká advokátní komora Apek Logo Advokátní kancelář roku 2023 a 2024
Sledujte novinky
Facebook Dostupný advokát Twitter / X Dostupný advokát
Dostupný advokát © 2013-2024