Jaká jsou pravidla čerpání dovolené v roce 2024?

Doba dovolených se přiblížila. Možná vám ale vidinu povalování se na pláži kazí přemýšlení o tom, na kolik dovolené máte vlastně nárok a jestli vás na ni šéf pustí v době, kdy se vám to právě hodí. Jaká platí letos pravidla pro čerpání dovolené, jak se počítá její délka a kdy vás může šéf v jejím využívání omezit?

matka tráví dovolenou se svou dcerou, čerpání dovolené
6 minut čtení

Kapitoly článku

Pokud jste zakotvili v klasickém pracovněprávním poměru, máte zaručenou dovolenou nejméně ve výši čtyř týdnů za rok. Většina zaměstnavatelů ovšem v současnosti poskytuje dovolenou v délce pět týdnů (či více), státní zaměstnanci a další vybrané skupiny to mají zaručené přímo zákoníkem práce. Pedagogičtí pracovníci pak mají nárok na osm týdnů dovolené.

Zaměstnanci může vzniknout při splnění zákonem stanovených podmínek právo na:

  • dovolenou za kalendářní rok nebo na její poměrnou část,
  • dovolenou za odpracované dny, případně
  • dodatkovou dovolenou (týká se jen některých zaměstnanců).

Na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, tedy dohodu o provedení práce a dohodu o pracovní činnosti se zákonná úprava nově od roku 2023 vztahuje také.  Podmínky jsou přitom stejné jako u zaměstnání na hlavní pracovní poměr. Pro vznik nároku je tedy nutné, aby zaměstnanec odpracoval minimálně čtyřnásobek své týdenní pracovní doby, která u dohod představuje 20 hodin týdně. Druhou podmínkou je pak to, že dohoda musí trvat minimálně 4 týdny. To platí i pro dohody, které na sebe přímo navazují.

Tip: Dohodě o pracovní činnosti i dohodě o provedení práce, včetně možnosti zakotvení práva na dovolenou, jsme se věnovali v našem samostatném článku.

Dovolená za kalendářní rok

Výše uvedené týdenní výměry dovolené náleží zaměstnancům, kteří byli v pracovním poměru alespoň rok a odpracovali si v daném roce alespoň 60 dní. Od roku 2021 se výměra dovolené udává nově v hodinách. Zaměstnanci pracující na plný úvazek tak mají nárok na minimálně 160 hodin dovolené za kalendářní rok. Pokud čerpáte týden dovolené, odečte se vám při plném úvazku 5 x 8 hodin, tedy 40 hodin dovolené. A jestliže činí váš úvazek pouze 20 hodin týdně, pak pro vás týden dovolené znamená odečtení 5 x 4 hodin, tedy 20 hodin dovolené z celkového objemu 80 hodin dovolené za rok.

Počítání dovolené po hodinách se může na první pohled jevit jako významná změna oproti dřívějšku, ale pro většinu “klasických” zaměstnanců, tedy těch, kteří pracují na plný úvazek a běžné směny, se při čerpání v praxi v podstatě nic nezmění. Změny mohou pocítit spíše ti kdo mají nerovnoměrně rozdělenou pracovní dobu nebo různě dlouhé směny. Dříve mohlo být výhodné vzít si dovolenou na “dlouhou” směnu, nicméně nyní tato výhoda odpadla.

Tip: Přečtěte si, jak funguje celozávodní dovolená a jaká existují omezení, které musí váš zaměstnavatel dodržovat.

Poměrná část dovolené

V případě, že váš pracovní poměr u jednoho zaměstnavatele netrval celý rok, máte nárok pouze na část dovolené, a to za každý odpracovaný týden na 1/52 z celkového objemu dovolené.

Pokud například odpracujete u zaměstnavatele, který vám za rok poskytuje čtyřtýdenní dovolenou, 30 týdnů, bude vám náležet dovolená ve výši 93 hodin:

  • Nejprve zjistíme počet hodin dovolené (týdenní úvazek vynásobíme počtem týdnů dovolené): 40 × 4 = 160,
  • výsledek, vydělíme číslem 52, čímž zjistíme, na kolik hodin dovolené týdně má zaměstnanec nárok, pokud odpracuje celý rok: 160 / 52 = 3,07,
  • nakonec výsledek vynásobíme skutečným počtem odpracovaných týdnů: 3,07 × 30 = 92,1.

Neúplné hodiny zaokrouhlujeme nahoru, takže vznikne nárok na 93 hodin dovolené.

Dovolená za odpracované dny

V případě, kdy nesplníte podmínku pro vznik práva na dovolenou za kalendářní rok nebo její poměrnou část, tj. odpracování 60 dnů, upravuje zákoník práce poskytnutí dovolené za odpracované dny. Podmínkou pro vznik práva na dovolenou za odpracované dny je odpracování alespoň 21 dnů. Za každých odpracovaných 21 dnů přísluší zaměstnanci jedna dvanáctina dovolené za kalendářní rok.

Právo na dovolenou za odpracované dny tedy může vzniknout zaměstnanci v rozsahu jedné nebo dvou dvanáctin dovolené za kalendářní rok (za odpracovaných alespoň 21, nebo 42 dnů), při odpracování dalších 21 dnů by již počet odpracovaných dnů přesáhl 60 a vzniklo by právo na dovolenou za kalendářní rok, popřípadě její poměrnou část.

Domníváte se, že vám nevyměřil váš zaměstnavatel dovolenou správně?

Zjistit, na co máte přesně jako zaměstnanec nárok, nemusí být úplně snadné. Pokud se domníváte, že vám zaměstnavatel nevyměřil dovolenou správně, zkonzultujte své pochybnosti s právníkem a nenechte se o svá práva připravit.

Dodatková dovolená

Na týden dovolené navíc, tzv. dodatkovou dovolenou, mají nárok zaměstnanci pracující v obtížných podmínkách, například horníci, nebo zaměstnanci záchranné služby.

Krácení dovolené

Dříve se při dlouhodobých omluvených překážkách v práci na straně zaměstnance krátila délka dovolené. Nově se podle zákoníku práce počítá jako výkon práce i mateřská dovolená, nemoc, ošetřovné apod., nicméně maximálně v délce 20 týdnů. Je však důležité zmínit, že tuto možnost budou mít pouze ti zaměstnanci, kteří u zaměstnavatele odpracovali minimálně dvanáctinásobek týdenní pracovní doby, což se rovná 480 hodinám.

Kdy se tedy krátí dovolená? Pokud jste tedy na rodičovské dovolené nebo neschopence celý rok, tak vám žádný nárok na dovolenou nevzniká. Jste-li na rodičovské dovolené či pracovní neschopnosti část roku a alespoň 12 týdnů pracujete, pak vám vzniká nárok na minimálně 32/52 dovolené (12 či více týdnů práce + 20 týdnů zápočet neschopenky nebo dovolené).

V případě neomluvené absence v práci lze za jednu takto neodpracovanou směnu zaměstnanci zkrátit dovolenou o jeden den.

Tip: Zrušení letu dokáže znepříjemnit dovolenou. Přečtěte si, jaká máte práva.

Kdo rozhoduje o čerpání dovolené?

Délku dovolené máte zákonem zaručenou, ale v tom, kdy ji budete přesně čerpat, má poslední slovo zaměstnavatel. Měl by svým rozhodnutím určovat termín dovolené tak, abyste si ji pokud možno celou vybrali v roce, v němž vám vzniknul nárok.

V praxi samozřejmě zpravidla nedochází k tomu, že by k vám přišel zaměstnavatel a řekl vám, ať odjedete na dovolenou od 1. do 14. srpna. Naopak zaměstnanci přicházejí s návrhy termínů podle svých představ. Finální slovo má ale zaměstnavatel, takže se vám může stát, že vám neschválí dovolenou v termínu, na který už máte zakoupený zájezd.

Jediný případ, kdy není potřeba souhlas zaměstnavatele pro čerpání dovolené, je čerpání dovolené bezprostředně po mateřské dovolené. V tomto případě zaměstnankyně pouze oznamuje, že ihned po mateřské dovolené, bude čerpat řádnou dovolenou.

Tip: Pravidlům čerpání mateřské dovolené jsme se věnovali v našem samostatném článku.

Dovolená ve zkušební době

Specifickým případem je čerpání dovolené ve zkušební době. Pokud nastupujete k novému zaměstnavateli 1. července nebo naopak v období kolem Vánoc, kdy se nejčastěji dovolená čerpá, raději s ním tuto možnost opatrně vyjednejte a určitě se snažte ze svých obvyklých nároků slevit.

Zkušební doba primárně slouží ke vzájemnému poznávání se mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem a není tedy příliš obvyklé, že by zaměstnanec čerpal dovolenou v průběhu prvních 3 měsíců v nové práci. Pokud nastoupíte na zaměstnavatele s požadavkem dovolené čerpané hned druhý měsíc zkušební doby, zaměstnavatel vám nejspíš nevyhoví. Zejména proto, že na ně ještě patrně ani nebudete mít nárok. Na druhou stranu zákoník práce takto čerpat dovolenou nijak neomezuje a nestanoví jiná pravidla, než jaká platí mimo zkušební dobu. O celodenní dovolenou se však zkušební doba také prodlužuje.

Záleží tedy pouze na zaměstnavateli, jestli vám umožní čerpat dovolenou už ve zkušební době či nikoliv. Pokud skutečně přicházíte k novému zaměstnavateli v letních měsících, snažte se užít si dovolenou ještě v měsících předchozích. Variantou pro vás také může být sjednání neplaceného volna.

Tip: Více o tom, jak funguje nemoc nebo dovolená ve zkušební době, se dozvíte v našem článku.

Neodpověděl vám článek na váš problém? Zeptejte se umělé inteligence


Řešíte obdobný problém?

Tým online právníků Dostupný advokát vám jej vyřeší.

Konzultace s advokátem

Hledáte odpověď na konkrétní právní otázku? Napište nám ji a do 48 hodin budete mít k dispozici odpověď od některého z našich advokátů. Máme specialisty na všechny oblasti práva a garantujeme tak vysokou odbornost našich advokátů.

Předem dané ceny
Od začátku víte, kolik a za co platíte.
Vše zvládneme online
Takže ušetříte čas i peníze za dopravu.
Pracujeme rychle
90 % požadavků vyřešíme do druhého dne.
Zkušený tým
Pro každý právní obor máme specialistu.

Pomohl vám tento obsah? Přidejte mu hodnocení

průměrné hodnocení: 3.3
hodnoceno: 8 krát

…nebo jej sdílejte

Témata článku:

Autor článku

JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.

Ondřej je ten člověk, v jehož hlavě uzrál nápad poskytovat advokátní služby online. Právním službám se věnuje již déle než 10 let a rád klientům pomáhá, když si nevědí rady s právními problémy.

Vzdělání
  • Právo, doktorské studium (Ph.D), Pf UK v Praze
  • Právo, L’université Nancy-II, Nancy
  • Právo, magisterské studium (Mgr.), Pf UK v Praze
  • Mezinárodní teritoriální studia (Bc.), FSV UK v Praze

Reference služby Dostupný advokát

Recenze služby

Tomáš Hrdlička, Nové Strašecí

před 3 roky

Jít osobně za advokátem mně přišlo dost nepříjemné. S Dostupným advokátem jsem ale všechno vyřídil bez toho, abych se s kýmkoli vůbec musel setkat. Koupil jsem u něj konzultaci, protože mě zaměstnavatel vyslal na dlouhodobou pracovní cestu do dost exotické země, aniž by mi cokoli vysvětlil a já jsem ani nevěděl, na co mám nárok. (zobrazit více) Advokát přes skype příjemný, služba rychlá, můžu jen doporučit.

Recenze služby

Luboš Zeman

před 8 měsíců

Obrátil jsem se o právní poradu – moje žádost byla vyřízena velmi rychle, kvalitně a hlavně kvalifikovaně. Všichni byli milí a ochotní. Mohu jen doporučit!

Recenze služby

Michal D.

před 7 měsíců

Rychla odpoved (telefonicky kontakt s pravnikem). Navrhli nekolik variant reseni, serazeno dle pomeru vykon / cena. Rozumne vysvetleno, nic netlacili.

Zobrazit všechny reference

Mohlo by vás také zajímat

Znáte nás z médií
Logo Česká advokátní komora Apek Logo Advokátní kancelář roku 2023 a 2024
Sledujte novinky
Facebook Dostupný advokát Twitter / X Dostupný advokát
Dostupný advokát © 2013-2024