Kdy potřebujete stavební povolení k rekonstrukci bytu

Ohledně stavebního povolení pro rekonstrukci bytu panuje spousta nejasností. Na co se připravit, kdy stačí ohlášení a co je třeba připravit si pro stavební povolení? Na všechny otázky odpovíme v tomto článku.

Plánování rekonstrukce vyžadující stavební povolení
7 minut čtení

Kapitoly článku

Než začnete řešit rekonstrukci se stavebním úřadem

V první řadě si představme, jak bychom se asi cítili, kdyby náš soused, který se nově přistěhoval a kterého ani pořádně neznáme, započal s rekonstrukcí bez jediného slova. Je proto slušnost oznámit sousedům, co se bude v našem bytě odehrávat. Pokud je nezastihneme doma, je možné jim vhodit lístek do schránky nebo vyvěsit na nástěnce, že se u nás koná rekonstrukce a od kdy do kdy budou probíhat práce. V některých případech takové oznámení vyžaduje domovní řád a jindy je třeba získat souhlasy sousedů pro ohlášení stavby nebo pro vydání stavebního povolení. Může to tedy být i povinnost, nikoliv jen slušnost.

Každý, kdo provádí rekonstrukci bytu, musí také dodržovat noční klid. Ten trvá mezi desátou hodinou večerní a šestou hodinou ranní. Obec může určit odlišnou dobu, například z důvodu místní slavnosti nebo jarmarku, ale může ho pouze zkrátit, a nikoliv prodloužit. Za rušení nočního klidu může přivolaný strážník uložit na místě pokutu až 10 000 korun.

Tip: Podání žádosti na stavbu může být noční můrou. Přečtěte si, co je třeba vyřídit a kde, a co vám hrozí, pokud patřičné povolení nezískáte a rozhodnete se stavět na černo.

Kdy je/není potřeba stavební povolení při rekonstrukci bytu?

Prvním důležitým faktorem je to, zda máte byt v tzv. osobním, či družstevním vlastnictví. U družstevního bytu musí být rekonstrukce schválena družstvem dle stanov. I v případě, že byste došli k závěru, že stavební povolení budete potřebovat, musí o něj zažádat družstvo, které je vlastníkem bytu. U bytu v osobním vlastnictví, který potřebuje jen vnitřní rekonstrukci, nebudete potřebovat souhlas společenství vlastníků. To je nutné jen v případech, kdy byste úpravami zasahovali do společných částí domu (například rozvody tepla a vody, kanalizace, balkony atd.).

Tip: Přečtěte si, jak je to s rekonstrukcí domů nebo chaty.

V jakých případech je možná rekonstrukce bez stavebního povolení nebo ohlášení?

 • Rekonstrukcí nezasáhnete do nosných konstrukcí stavby a zachováte původní dispozice bytu.
 • Úpravy negativně neovlivní požární bezpečnost stavby.
 • Nebude třeba posoudit vliv na životní prostředí.
 • Nepoužijete neobvyklé materiály, které by se hmotností zásadně lišily od původních.

Nejčastěji prováděné úpravy, mezi které patří například rekonstrukce bytového jádra, výměna kuchyňské linky, revitalizace stěn a stropů, pokládka nové podlahové krytiny nebo kompletní výměna zařízení v koupelně a toaletě, tak stavební povolení nevyžadují.

Plánujete rekonstrukci, ale nejste si jistí, jak to bude se stavebním povolením?

Nebo jste se dostali do nepříjemné situace, kdy stavební úřad odhalil stavbu bez povolení? Tyhle a mnohé další situace vyžadují zásah právní síly. Pošlete nám tu svou a do 24 hodin budete mít jasno.

Kdy bude třeba rekonstrukci nemovitosti ohlásit?

Pokud byste změnili způsob užívání některých částí stavby nebo dispozice, ale nezasáhli do nosných konstrukcí, bude vám stačit ohlášení rekonstrukce. To bude například v situacích, kdy máte v plánu probourat nenosnou zeď mezi obývacím pokojem a kuchyní, přesunout WC nebo zvětšit pokoj na úkor komory.

Jaké úpravy vyžadují stavební povolení?

Pro všechny stavební úpravy, které budou zasahovat do nosných konstrukcí, je nutné stavební povolení.

Jak probíhá ohlášení stavby a na co se připravit?

Jde o zjednodušený postup, kdy neprobíhá stavební řízení. Po obdržení ohlášení zkoumá stavební úřad, zdali ohlášená stavba splňuje všechny podmínky stavebního zákona. Při kladném zjištění vydá stavební úřad do 30 dnů souhlas s provedením ohlášené stavby. Doručením souhlasu počíná běžet dvouletá lhůta, ve které musí práce začít. Pokud stavební úřad dospěje k závěru, že pouhé ohlášení nestačí, nařídí usnesením provedení řádného stavebního řízení.

Při ohlášení stavby budete potřebovat souhlas sousedů

Stavební úřad od vás bude požadovat mimo jiné i souhlasy sousedů, kteří mohou být rekonstrukcí dotčeni. Pokud nebudou souhlasy kompletní nebo se ozve nějaký opomenutý soused, že s rekonstrukcí nesouhlasí, stavební úřad přejde do režimu stavebního řízení a bude rozhodovat o vydání stavebního povolení. Co v případě, že souhlas souseda nelze získat například proto, že je dlouhodobě v zahraničí? V takovém případě ohlášení nestačí. Je nutné požádat o stavební povolení.

Tip: Všechny potřebné náležitosti najdete v oficiálním formuláři ohlášení stavby.

Probíhající rekonstrukce vyžadující stavební povolení

Jak probíhá žádost o stavební povolení pro rekonstrukci?

Stavební povolení rekonstrukce vydává stavební úřad na základě písemné žádosti. Na rozdíl od ohlášení rekonstrukce, dotčené osoby v tomto případě informuje přímo stavební úřad. K žádosti o vydání stavebního povolení je nutné připojit i projektovou dokumentaci, aby mohl stavební úřad celou věc posoudit.

Alternativou k vydání stavebního povolení může být tzv. certifikát autorizovaného inspektora. Autorizovaný inspektor vše odborně posoudí, provede zkrácené stavební řízení a vydá certifikát, jehož oznámení stavebnímu úřadu má stejnou váhu jako stavební povolení.

Příběh z advokátní praxe:  V naší advokátní kanceláři jsme konzultovali situaci v jednom bytovém domě, jehož předsedkyně SVJ, paní Zlata, dlouho dbala na pořádek v domě a na vše dohlížela. Sama měla byt v nejvyšším patře. Nikoho ani nenapadlo, že právě ona provedla zcela bez povšimnutí rekonstrukci svého bytu, ale také jeho rozšíření o část společné chodby, na jejímž stropě byl i vstup na půdu. To vše proběhlo bez  stavebního povolení i bez souhlasů SVJ a sousedů. Vlastníci jednotek dali podnět stavebnímu úřadu, který věc prošetřil a nařídil odstranění stavby. Paní Zlatě se tak její rekonstrukce značně nevyplatila, musela nakonec skutečně vše na společné chodbě na své náklady uvést do původního stavu.

Co se dá dělat, když vám stavební úřad odhalí stavbu bez povolení?

V takovém případě zahájí úřad řízení o odstranění stavby. Vy v tu chvíli máte možnost požádat do 30 dnů o dodatečné stavební povolení. Dokumenty, které budete potřebovat, jsou stejné jako v případě včasného podání. Stavební zákon po vás ale požaduje doložit, že stavba není v rozporu s požadavky na výstavbu nebo územním plánováním, což může být komplikované.

Dodatečné podání nemá univerzální dokument žádosti, proto bude lepší informovat se přímo na vašem stavebním úřadě, kterou žádost máte využít.

Tip: Odpovědi k nejčastějším 6 otázkám ohledně stavebního povolení sepsal Martin Perlík ve svém článku.

Jak je to s rekonstrukcí nemovitosti, které se týká památková ochrana?

Vlastnictví domu nebo bytu v památkové zóně, nebo přímo památkově chráněného objektu s vysokými stropy, dřevěnými okny, mozaikami a dalšími prvky má své nevýhody. Památkáři jsou totiž oprávněni požadovat, aby se kulturní dědictví neměnilo v lunapark. V závazném stanovisku tak nařídí, jaké postupy, materiály a součásti se při rekonstrukci smí použít. Nejčastěji v takových domech nelze vyměnit dřevěná okna za plastová, domy nelze zateplit zvenčí a zruinovat tak jejich původního ducha. Můžou být přijata i další omezení závisející na konkrétní situaci. Za nedodržení pokynů památkářů může být samozřejmě uložena pokuta.

Ústavní soud již kdysi rozhodl, že tato omezení nejsou protiprávní. Vlastnictví totiž zavazuje a navíc stát poskytuje pro majitele kulturních památek různorodé pobídky a dotace, které jim alespoň část nákladů na zvýšenou péči – byť určitě nedostatečně – nahradí.

Tento článek jsme připravili pro Seriál Lidových novin „Právo & bydlení“. Podívejte se i na další články ze seriálu:

 1. Na co si dát pozor při koupi nemovitosti
 2. Jak na hypotéku
 3. Co si zkontrolovat před koupí nemovitosti
 4. Kdo a jak platí daň z převodu nemovitosti?
 5. Co by měla obsahovat kupní smlouva na nemovitost
 6. Nejčastější chyby při sepisování návrhu na katastr nemovitostí
 7. Koupě nemovitosti od developera
 8. Úschova kupní ceny při koupi nemovitosti
 9. Rozdíl mezi bytem družstevním a v osobním vlastnictví
 10. Co je to anuita?
 11. Jak správně darovat nemovitost
 12. K čemu slouží věcné břemeno nebo služebnost?
 13. Sepsání závěti a vypořádání dědictví
 14. Co je to kolace
 15. Co by nemělo chybět v nájemní smlouvě
 16. Kdy se může zvyšovat nájemné
 17. Ukončení nájmu
 18. Dohoda o ukončení nájmu
 19. Jak sepsat smlouvu o dílo s řemeslníkem
 20. Skryté vady a odstoupení od smlouvy o dílo
 21. Kdy potřebujete stavební povolení k rekonstrukci nemovitosti?
 22. Domovní řád
 23. Co obnáší funkce ve výboru bytového domu?
 24. Proč nepodceňovat stanovy v bytovém domě
 25. Společné prostory v bytovém domě
 26. Co obnáší rekonstrukce bytového domu
 27. Může se SVJ nebo bytové družstvo zadlužit?
 28. Jak na rekonstrukci domu nebo chaty
 29. Na co si dát pozor při jednání se stavební “firmou”?
 30. Stavba domu na „zelené louce“
 31. Jak na vyjmutí půdy ze zemědělského fondu

Neodpověděl vám článek na váš problém? Zeptejte se umělé inteligence


Řešíte obdobný problém?

Tým online právníků Dostupný advokát vám jej vyřeší.

Konzultace s advokátem

Hledáte odpověď na konkrétní právní otázku? Napište nám ji a do 48 hodin budete mít k dispozici odpověď od některého z našich advokátů. Máme specialisty na všechny oblasti práva a garantujeme tak vysokou odbornost našich advokátů.

Předem dané ceny
Od začátku víte, kolik a za co platíte.
Vše zvládneme online
Takže ušetříte čas i peníze za dopravu.
Pracujeme rychle
90 % požadavků vyřešíme do druhého dne.
Zkušený tým
Pro každý právní obor máme specialistu.

Pomohl vám tento obsah? Přidejte mu hodnocení

průměrné hodnocení: 4
hodnoceno: 1 krát

…nebo jej sdílejte

Autor článku

JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.

Ondřej je ten člověk, v jehož hlavě uzrál nápad poskytovat advokátní služby online. Právním službám se věnuje již déle než 10 let a rád klientům pomáhá, když si nevědí rady s právními problémy.

Vzdělání
 • Právo, doktorské studium (Ph.D), Pf UK v Praze
 • Právo, L’université Nancy-II, Nancy
 • Právo, magisterské studium (Mgr.), Pf UK v Praze
 • Mezinárodní teritoriální studia (Bc.), FSV UK v Praze

Reference služby Dostupný advokát

Recenze služby

Adéla Bobková Humlová

před 2 roky

S Dostupným advokátem jsem řešila několik otázek. Zařídili mé firmě ochrannou známku, poradili mi v oblasti pracovního práva a v neposlední řadě jsem s nimi konzultovala otázky zakládání nové společnosti. Jsem maximálně spokojená, protože vždy jsem dostala rychlou a komplexní službu se skvělým poměrem cena/výkon.

Recenze služby

Michal D.

před 6 měsíců

Rychla odpoved (telefonicky kontakt s pravnikem). Navrhli nekolik variant reseni, serazeno dle pomeru vykon / cena. Rozumne vysvetleno, nic netlacili.

Recenze služby

Jakub Jedlinský

před 6 měsíců

Spokojenost s přístupem advokátů, s jejich trpělivostí i naceněním.

Zobrazit všechny reference

Mohlo by vás také zajímat

Znáte nás z médií
Logo Česká advokátní komora Apek Logo Advokátní kancelář roku 2023 a 2024
Sledujte novinky
Facebook Dostupný advokát Twitter / X Dostupný advokát
Dostupný advokát © 2013-2024