Jak dát výpověď v práci v 5 bodech | Dostupný advokát

Jak dát výpověď v práci v 5 bodech

Obrázek k článku Jak dát výpověď v práci v 5 bodech

23. 5. 2016 / autor: Ondřej Preuss

Přišla Vám lepší nabídka? Nemůžete vystát nervózního či sadistického šéfa? Nebo si prostě potřebujete odpočinout? Poradíme Vám, jak podat výpověď a nepřipravit se o svá práva.

1. Kde to mám podepsat? Kam mám výpověď doručit?

Výpověď je vždy nutné podat písemně s vlastnoručním podpisem. Jen tak bude platit. Nespoléhejte se však na předání z ruky do ruky. Doručení výpovědi je potřeba prokázat.

Nejlepší je tedy výpověď podat osobně a zároveň si nechat u zaměstnavatele potvrdit její kopii podpisem a razítkem (postačí na podatelně).

Pokud to nejde, pošlete ji poštou. Vždy však alespoň doporučeně a pečlivě uschovejte podací lístek.

2. Co musí výpověď obsahovat? Existuje nějaký formulář?

Na výpověď není žádný předepsaný vzor či formulář. Mělo by z ní být jasné, kdo ji dává, komu a kdy. Důvod výpovědi, tedy proč chce zaměstnanec odejít, uvádět nemusí. Naopak, pokud podává výpověď zaměstnavatel, musí důvod jasně vymezit a obhájit si ho.

3. Jak dlouho trvá výpovědní doba, tedy kdy podat výpověď, když už mám domluvené nové místo?

Výpovědní doba je zpravidla dvouměsíční. V pracovní smlouvě může být sjednána i delší, nikdy ne kratší. Začíná prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi a končí uplynutím posledního dne příslušného kalendářního měsíce. Pokud tedy dáte výpověď např. 31.5., skončí výpovědní doba 31.7. Pokud by byla doručena o den později, tedy první červnový den, skončí až 31.8. Určité výjimky pak může způsobit např. nemoc zaměstnance.

4. Potřebuji z práce odejít dřív než za dva měsíce, jaké mám možnosti? A co když jen tak bez dohody přestanu do práce v době běžící výpovědi chodit - co mi hrozí?

Vždy je možné se dohodnout na jakémkoliv dni ukončení (rozvázání) pracovního poměru, tedy i ze dne na den. To však předpokládá souhlas obou stran – zaměstnance i zaměstnavatele.

Pokud dohoda není možná, měl by zaměstnanec výpovědní dobu dodržet. Měl by tedy výpověď dát včas, a to i tehdy, když ho od toho zaměstnavatel zrazuje a nabízí jednání o lepších podmínkách. Výpověď je totiž vždy možné dohodou zrušit, takže se tím zaměstnanec o nic nepřipravuje a může jednat dál.

Pokud by zaměstnanec odešel bez svolení zaměstnavatele dříve, vystavuje se riziku, že po něm zaměstnavatel bude požadovat náhradu škody (např. nedokončený projekt prodražil náklady na externisty, stála výrobní linka atd.). Zaměstnavatel by to však musel velmi dobře prokázat, včetně výše dané škody. Nemůže ji tedy “střelit” od boku.

5. Jak je to s konkurenční doložkou?

Pokud dáte výpověď, nemusí se vaše pouto s bývalým zaměstnavatelem úplně přetrhnout. Může přetrvat např. v zákazu pracovat pro konkurenční společnost kvůli uzavřené konkurenční doložce.

Konkurenční doložka je vlastně dohoda, že zaměstnanec nějakou dobu (nejdéle však rok) po skončení pracovního poměru nebude vykonávat výdělečnou činnost, která by byla shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele nebo která by měla vůči zaměstnavateli soutěžní povahu. Zabraňuje se tím zneužití know-how. Za to však musí být sjednáno i peněžité vyrovnání, které zaměstnavatel hradí zaměstnanci po celou dobu „nekonkurence“.

Stáhněte si zdarma vzor výpovědi. Se vším ostatním okolo změny zaměstnaní vám rovněž pomůžeme.
Ohodnoťte tento článek:

Mohlo by vás také zajímat: