Placené volno pro zaměstnance | Dostupný advokát

Kdy má zaměstnanec nárok na placené volno?

Obrázek k článku Kdy má zaměstnanec nárok na placené volno?

2. 10. 2015 / autor: Ondřej Preuss

Zákoník práce (a jeho prováděcí předpisy) garantuje zaměstnancům kromě klasické dovolené i další dny volna za zcela konkrétním účelem. Jedná se o takzvané důležité osobní překážky v práci.

Návštěva lékaře

Zaměstnanec má samozřejmě nárok na volno, pokud musí navštívit lékaře. Měl by však využít služeb lékaře co možná nejdostupnějšího z hlediska časové náročnosti ošetření (případně lékaře, kterého mu smluvil zaměstnavatel). Volno je garantováno na nezbytně nutnou dobu, pokud nelze návštěvu odložit mimo pracovní dobu. Proplacena je pak pouze doba nutná k návštěvě nejdostupnějšího lékaře.

Doprovod k lékaři

Na nezbytně nutnou dobu musí zaměstnavatel uvolnit i příbuzného nemocných blízkých (tj. dětí, rodičů, partnera), které doprovází k lékaři. Maximálně však jde o jeden pracovní den. Většina rodičů chodí se svými dětmi k lékaři, mají tak od zaměstnavatele nárok na volno s náhradou mzdy na nezbytně nutnou dobu, nejvýše však jeden den.

Pozdní příchod

Zaměstnanec má nárok na neplacené volno, pokud nemůže bez svého zavinění kvůli nepředvídatelným vlivům dorazit včas do práce. Jde např. o špatné počasí a související dopravní kalamitu.

Stěhování

Jak se říká, lepší vyhořet než se stěhovat. Zákon proto umožňuje požadovat volno na stěhování na nezbytně nutnou dobu, maximálně však na dva dny. Volno je však placené pouze, pokud se zaměstnanec stěhuje kvůli svému zaměstnavateli (např. ho přeložil do jiného města).

Svatba

Nevěsta i ženich mají nárok na dva dny volna. Jeden den neplacený, druhý placený. Záleží však také na dni obřadu. Pokud bude přes víkend (za předpokladu, že není víkend pro snoubence pracovním), náleží již jen jeden volný den (pátek nebo pondělí). Pokud bude však svatba např. v pátek, náleží zmiňované dva dny. Nárok na jednodenní volno v den obřadu mají i rodiče a děti snoubenců. Rodiče mají nárok na placené volno, děti toliko na neplacené. Nikdo jiný z osob blízkých nárok na volno automaticky nemá (tedy ani svědci).

Narození dítěte

Na placené volno má nárok i otec. Volno je však pro něj poměrně omezené. Poskytuje se jen na nezbytně nutnou dobu k cestě do porodnice a zpět. Za účast na samotném porodu již ze zákona nárok na placené volno není, jde tedy případně pouze o volno neplacené.

Úmrtí a pohřeb

Potká-li Vás velmi smutná událost a zemře Vám manžel či druh nebo dítě, máte nárok na dva dny placeného volna před pohřbem. Předpokládá se, že pohřeb budete zařizovat. Další den Vám zaměstnavatel poskytne a zaplatí i v den pohřbu. Zařizujete-li pohřeb zesnulého rodiče či sourozence, ale také rodiče nebo sourozence svého partnera, máte nárok na jeden den placeného volna. Zaměstnavatel Vám také proplatí den pohřbu. Pokud se o pohřeb stará někdo jiný, volno Vám s náhradou mzdy přísluší jen v den pohřbu.

Hledání nového zaměstnání

Po dobu výpovědní doby může zaměstnanec požadovat volno na hledání nového místa. Garantovaný rozsah je maximálně jeden půlden týdně. Toto volno je placeno jen při organizačních či zdravotních důvodech rozvázání pracovního poměru.

Ohodnoťte tento článek:

Mohlo by vás také zajímat: