Drobné opravy a úpravy v bytě

Nová tapeta, výměna podlahy, výmalba či rekonstrukce koupelny. To vše patří do úprav bytu. Podmínky se ale značně liší v závislosti na tom, zda máte byt v pronájmu, v osobním vlastnictví nebo jde o družstevní byt. Stejně tak je to i u drobných oprav. U každého typu má jeho obyvatel jiný rozsah povinností. V případě nedodržení těchto pravidel vám přitom mohou hrozit nepříjemné následky. Raději si proto přečtěte, jak to přesně funguje.

7 minut čtení

Kapitoly článku

Drobné opravy a úpravy v pronajatém bytě

Vysoké ceny nemovitostí a nevýhodné úrokové sazby hypoték ženou stále více lidí do pronájmů. Spousta lidí přitom v jednom pronajatém bytě žije klidně desítky let a chtějí, aby byt odpovídal jejich vkusu a potřebám. Proto se mnoho z nich vrhne na úpravy bytu. Tyto úpravy jsou ale značně omezeny. Přece jen je byt stále vlastnictvím jeho majitele, i když v něm nebydlí. Dobře si tedy rozmyslete, než nainstalujete akvarium se žralokem nebo štuky ve stylu Ludvíka XIV.

Úpravy v pronajatém bytě

Jedním ze základních pravidel pronájmu je, že nájemce musí pronajímateli vrátit byt v původním stavu. Co to tedy znamená? Pokud jste dostali byt vybavený kuchyňskou linkou a se zařízenou koupelnou, musíte ho takto také vrátit. Žádné vybavení by nemělo chybět ani přebývat, tedy pokud jste se s pronajímatelem předem nedohodli. Stejně tak, pokud byl byt vymalován na bílo a byly v něm položené koberce, pak to tak musí být i při jeho odevzdávání.

Tip: Chystáte se uzavřít nájemní smlouvu? Sepíšeme nebo zkontrolujeme nájemní smlouvu na míru vašemu případu. Díky našim službám nevzniknou ani po skončení nájmu mezi pronajímatelem a nájemníkem spory ohledně nejasných práv či povinností.

Zákon ale určuje také to, co nájemník v bytě měnit může. Tím jsou opravy a drobná údržba bytu, úpravy bytu, které mají za cíl zabránit škodě a dočasné úpravy bytu, tedy např. vybavení bytu a zatlučení hřebíků pro zavěšení obrázků. Poté je však třeba všechny dočasné úpravy vrátit do původního stavu – byt vystěhovat, díry po hřebících zatmelit apod. Povolené je také všechno to, co si nájemce s pronajímatelem ustanovili v nájemní smlouvě. Případně můžete získat povolení pronajímatele k úpravám bytu i dodatečně, nejlépe opět uzavřením písemné smlouvy.

Jak to tedy funguje v praxi? Pan Kocián si od paní Veselé pronajal byt. V nájemní smlouvě si stanovili, že pan Kocián vybaví byt novou kuchyňskou linkou na náklady paní Veselé. To také po nastěhování udělal a kromě toho si také vyvrtal díry na zavěšení poliček. Po pěti letech se rozhodl odstěhovat. Byt vyklidil, díry po policích zatmelil a novou kuchyňskou linku nechal na místě. Tímto dodržel všechny své povinnosti.

Drobné opravy v pronajatém bytě

Drobné opravy bytu má na starosti jeho nájemník. Do drobných oprav se řadí např. oprava podlah, údržba spotřebičů či koupelnového vybavení nebo také opravy vypínačů, zvonku a zásuvek. Obecně se do drobných oprav řadí všechny opravy jejichž náklady nepřesahují 1000 korun.

Náročnější a dražší opravy má pak na starost pronajímatel. Ten má totiž povinnost udržovat byt ve stavu způsobilém k užívání. Mezi tyto opravy se řadí např. poruchy týkající se vodovodů, plynovodů či dodávek tepla a teplé vody. Stejně tak má pronajímatel povinnost nahradit rozbité zařízení bytu, které je uvedeno jako součást vybavení bytu. Nejčastěji se může jednat o sporák, pračku nebo ledničku.

Drobné opravy a úpravy v družstevním bytě

Družstva jsou pozůstatkem minulé doby, ale i vracejícím se trendem. Tyto byty se přitom od bytů v osobním vlastnictví značně liší, a to i v oblasti drobných oprav a úprav. V případě družstevního bytu totiž nejste vlastníkem vy, ale bytové družstvo. Vy pak vlastníte v tomto bytovém družstvu podíl a máte právo k pronájmu. Z tohoto důvodu jste v disponování s družstevním bytem ve srovnání s bytem v osobním vlastnictví značně omezeni.

Tip: Rozdíl mezi bytem družstevním a v osobním vlastnictví rozebíráme v našem starším článku.

Úpravy v družstevním bytě

V případě, že se chystáte na větší opravy družstevního bytu, budete potřebovat povolení družstva. Takové povolení může být přitom stanoveno ve stanovách družstva nebo si budete muset zažádat. V každém případě byste měli družstvo o rekonstrukci informovat. Také je potřeba počítat s tím, že v případě úprav žádajících si stavební povolení, bude o stavební povolení žádat místo vás družstvo, jelikož je oficiálním vlastníkem bytu.

Tip: Máte problém získat od družstva povolení k rekonstrukci, ale domníváte se, že jste v právu? Domluvte se s námi na zastupování na shromáždění členů bytového družstva.

Stejně tak budete u některých družstev potřebovat povolení i u úprav nevyžadující stavební povolení, například, když se rozhodnete vyměnit kuchyňskou linku nebo položit novou podlahu. Jak přistupovat k těmto úpravám by přitom mělo být popsáno ve stanovách družstva.

Stejně jako u pronajatého bytu, nebudete potřebovat souhlas při drobných opravách, které zahrnují např. pouhé opravy podlah, výměnu vypínačů a zásuvek apod.

Drobné opravy v družstevním bytě

I přesto, že jste v družstevním bytě prakticky nájemcem, neplatí u drobných oprav stejná pravidla jako u pronajatého bytu. NOZ totiž stanovuje, že rozsah drobných oprav a běžné údržby si družstvo stanovuje samo ve svých stanovách. Z tohoto důvodu se mohou pravidla družstvo od družstva lišit a nelze obecně říct, jaký druh oprav a údržby je vaší povinností a co musí naopak zajišťovat družstvo.

V praxi to může fungovat třeba tak, že družstvo stanoví rozsah drobných oprav a běžné údržby tak, že za vše, kromě venkovních částí bytu a společných částí a prostor, bude zodpovídat sám člen družstva. Pokud by tedy člence družstva paní Klímové začalo téct topení, musí si opravu zařídit sama. Pokud by ale došlo k vadě na společných rozvodech tepla, má opravu na starost družstvo, i kdyby tato vada postihovala pouze paní Klímovou.

V praxi jsme také řešili zapeklitou situaci opravy dlažby na terase. Ta totiž náležela k bytu našeho klienta, ale zároveň vlastně tvořila střechu části domu. Odpovědné by mělo tedy být společenství vlastníků, jak o tom pojednává následující kapitola.

Drobné opravy a úpravy v bytě v osobním vlastnictví

Pokud máte byt v osobním vlastnictví, znamená to, že jste skutečným vlastníkem. Pokud ale bydlíte v domě, který má minimálně 5 bytových jednotek a alespoň tři z nich jsou ve vlastnictví tří různých osob, znamená to, že jste také členem společenství vlastníků jednotek. I společenství vlastníků jednotek má své stanovy a také dohodu vlastníků a prohlášení vlastníka, které stanovují pravidla fungování a obvykle také pravidla pro úpravy a opravy.

Máte právní otázku?

Marně hledáte odpověď na vaši otázku ohledně pravidel pro opravy a úpravy v bytě? Raději to nechte na nás. Jsme připraveni zodpovědět libovolný právní dotaz. V našem týmu jsou specialisté na všechny oblasti práva, takže můžeme garantovat opravdu vysokou kvalitu poskytnuté právní rady. Navíc vám ji zvládneme udělit online a do dvou pracovních dnů.

Úpravy v bytě v osobním vlastnictví

Ze všech třech možností jste u bytu v osobním vlastnictví omezeni nejméně. Můžete tak provádět velké i malé úpravy, včetně stavebních prací, bez nutnosti povolení od společenství vlastníků jednotek. Záměr k rekonstrukci ale musíte SVJ nahlásit a v některých případech po vás bude SVJ chtít doložit také stavební dokumentaci. Kromě toho musíte SVJ umožnit také přístup „na stavbu“. Je to z toho důvodu, že ostatní obyvatelé bytového domu mají právo kontrolovat to, zda stavební práce nezasahují do jejich majetku (tedy i do jejich bytů) nebo do společných prostor.

Tip: Chcete si koupit byt? Zajistíme pro vás kompletní smluvní a právní servis související s koupí bytu. Zvládneme to do 48 hodin, bezchybně a profesionálně.

Výslovný souhlas SVJ je potřeba v případě, že byste zasahovali do společných částí domu. Jejich přesné vymezení naleznete v prohlášení vlastníka. Obvykle sem ale patří rozvody vody a tepla, balkony či systém kanalizace.

V modelovém případě si chce paní Jelínková zmodernizovat kuchyň, ale neplánuje přitom zasahovat do rozvodů vody. Musí tedy pouze oznámit záměr SVJ a umožnit jim rekonstrukci kontrolovat. Zároveň si po ní SVJ vyžádá také stavební dokumentaci. Po odevzdání dokumentace může paní Jelínková začít s rekonstrukcí a nic dalšího nemusí řešit.

Drobné opravy v bytě v osobním vlastnictvím

Zodpovědnost za opravy a údržbu bytu leží na jeho majiteli. Opravy, které hradí SVJ jsou jen ty, které se týkají společných částí domu ze společného fondu kam přispívají všichni jeho členové. Společné části jsou, jak už jsme uvedli, vymezeny v prohlášení vlastníka.

Neodpověděl vám článek na váš problém? Zeptejte se umělé inteligence


Řešíte obdobný problém?

Tým online právníků Dostupný advokát vám jej vyřeší.

Konzultace s advokátem

Hledáte odpověď na konkrétní právní otázku? Napište nám ji a do 48 hodin budete mít k dispozici odpověď od některého z našich advokátů. Máme specialisty na všechny oblasti práva a garantujeme tak vysokou odbornost našich advokátů.

Předem dané ceny
Od začátku víte, kolik a za co platíte.
Vše zvládneme online
Takže ušetříte čas i peníze za dopravu.
Pracujeme rychle
90 % požadavků vyřešíme do druhého dne.
Zkušený tým
Pro každý právní obor máme specialistu.

Pomohl vám tento obsah? Přidejte mu hodnocení

Zatím nehodnoceno

…nebo jej sdílejte

Autor článku

JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.

Ondřej je ten člověk, v jehož hlavě uzrál nápad poskytovat advokátní služby online. Právním službám se věnuje již déle než 10 let a rád klientům pomáhá, když si nevědí rady s právními problémy.

Vzdělání
  • Právo, doktorské studium (Ph.D), Pf UK v Praze
  • Právo, L’université Nancy-II, Nancy
  • Právo, magisterské studium (Mgr.), Pf UK v Praze
  • Mezinárodní teritoriální studia (Bc.), FSV UK v Praze

Reference služby Dostupný advokát

Recenze služby

Michaela P.

před 3 roky

Vzhledem k tomu, že pro nás bylo rozhodnutí koupit nemovitost krokem do neznáma, obrátili jsme se na Dostupného advokáta. Byla to ta naprosto nejlepší volba. Provedl nás celým procesem, od rezervace nemovitosti až po poskytnutí úschovy finančních prostředků. Všechny dokumenty ke koupi byly překontrolány, přepracovány a doplněny tak, že jsme je mohli bez obav podepsat. (zobrazit více) Právník Mgr. Svobodný, který se nás ujal, byl vždy připraven obratem zodpovědět všechny naše dotazy, poskytnout rady jak dále postupovat a hlavně vnesl do celé záležitosti pocit jistoty, že bojuje za nás. Až se opět dostaneme do situace, ve které budeme potřebovat právní radu, tak pro nás není jiná volba než Dostupný advokát. Děkujeme.

Recenze služby

Lucia Tóthová, Praha

před 3 roky

V životě každého z nás nastane chvíle, kdy potřebujeme využít služeb právníků nebo advokátů. Pro všechny, kteří hledají právní radu (je jedno, jestli kupují nemovitost, soudí se se zaměstnavatelem anebo potřebují jakoukoli jinou pomoc od profesionála na legislativu) a zároveň chtějí řešit věci digitálně, vzdáleně, bez nutnosti osobních návštěv, je Dostupný advokát jednoznačně zajímavou alternativou.

Recenze služby

Stanislava Losartová

před 1 rokem

Služby dostupného advokáta jsem využila již 2x. Jednou cca před pěti lety a jednou letos. Pokaždé mě nachystali smlouvy do pár hodin, byli pro mě vždy po ruce na telefonu, nemusela jsem nikam jezdit, za mě doopravdy profesionálové ve svém oboru. Velké díky zejména panu Mgr. Marku Svobodnému který mi během pár hodin nově připravil (zobrazit více) správně důležitou smlouvu, která okamžitě prošla a kterou mi právníci z jiné společnosti připravili 3x chybně. I v budoucnu bych se vždy obrátila již jenom na ně v záležitostech ohledně nemovitostí.

Zobrazit všechny reference

Mohlo by vás také zajímat

Znáte nás z médií
Logo Česká advokátní komora Apek Logo Advokátní kancelář roku 2023
Sledujte novinky
Facebook Dostupný advokát Twitter / X Dostupný advokát
Dostupný advokát © 2013-2024