marek
Nájem nemovitosti
Máme 1 variantu řešení vašeho problému
Zobrazit

Kdy je výhodné uzavřít podnájemní smlouvu? A jak se liší od nájmu?

Stěhujete se? Přemýšlíte nad tím, zda pro vás bude výhodnější uzavřít nájemní nebo podnájemní smlouvu? Nenechte se zmást, neboť se od sebe značně liší. Podnájemní smlouva je však určena jen pro specifické formy bydlení – v zásadě pro spolubydlení a podnájem družstevního bytu.

Muž podepisující podnájemní smlouvu
5 minut čtení
27. 7. 2021

Kapitoly článku:

Specifika podnájemní smlouvy

Podnájemní smlouvu uzavíráme, když si bydlení v bytě nebo pokoji sjednáváme nikoliv s majitelem bytu, ale s jeho nájemníkem, který nejčastěji již byt obývá. Častým příkladem tak bývá spolubydlení, například vysokoškolských studentů, kdy je nájemní smlouva sepsána jen mezi jedním z nich a vlastníkem bytu. Student si pak s nájemníkem může uzavřít přímo podnájemní smlouvu pokoje. Typické je to dále v případě bytových družstev, ve kterých lidé namísto osobního vlastnictví bytové jednotky vlastní pouze družstevní podíl. Oni sami pak v bytě bydlí v nájmu, a pokud v něm nebydlí, obvykle jej pronajmou třetí osobě, respektive “podnajmou”.

Pomůžeme vám s nájmem nemovitosti

Obzvlášť u podnájmu s námi zrevidovanou smlouvou získáte garanci, že kdyby se náhodou objevil rozpor s tím, co jste si ujednali, bude stát právo na vaší straně. Postaráme se o to!

Nájemní i podnájemní smlouva od právníků

Co by měla obsahovat podnájemní smlouva na byt?

Na rozdíl od smlouvy nájemní podnájemní smlouva nemá předepsaná žádná specifická pravidla, zákon totiž neříká, jaké mají být její náležitosti. Pokud hledáte univerzální vzor podnájemní smlouvy, není to třeba. Záleží totiž vždy na konkrétní domluvě mezi nájemcem a podnájemcem. Obecně však doporučujeme, aby si práva a povinnosti obě strany specifikovaly co nejpodrobněji, aby předešly v budoucnu nedorozuměním. Vždy proto nezapomeňte, aby podnájemní smlouva obsahovala přesné vymezení podnajímaného bytu nebo jeho části, pokud třeba budete obývat jen pokoj, dále výši cenu nájmu a poskytovaných služeb včetně jejich splatností.

Výhody a nevýhody podnájmu

Lidé v nájmu mají oproti podnájemníkovi mnohem větší práva. Což však neznamená, že by podnájemní smlouva neměla svůj význam a měli bychom ji zatracovat. Avšak je na místě obezřetnost. Podnájemní smlouvu obvykle uzavíráte s nájemcem bytu, který byt také užívá, a má uzavřenou smlouvu nájmu nemovitosti s vlastníkem bytu. V takovém případě není podle občanského zákoníku vyžadován právě souhlas majitele bytové jednotky. Což může být výhodou, pokud řešíte například rychlou a dočasnou bytovou nouzi a nemůžete si dovolit čekat na jeho vyjádření, když je třeba na druhém konci zeměkoule.

Jako nevýhoda je naopak vnímána ta skutečnost, že podnájemní smlouva je svázána s nájemní – pokud pozbyde platnosti, automaticky tak zaniká i smlouva podnájemní. Podnájem lze navíc vypovědět bez udání důvodu. A pokud byste na úřadě chtěli v bytě nahlásit své trvalé bydliště, musíte mít souhlas majitele. Praxe nám však ukazuje, že i obyvatelé bytu s klasickou nájemní smlouvou si ze slušnosti a v rámci dobrých vztahů s majitelem zajistí jeho souhlas s trvalým pobytem, minimálně ho o tom alespoň informují.

Tip: Podnájem jsme si vysvětlili na konkrétním případu v našem článku.

Podnájemní smlouva nebytových prostor

Podnájem ale nemusíte řešit jen v případě potřeby bydlení. Podnajmout si můžete také nájemní smlouvou nebytové prostory. Podle Nového občanského zákoníku však již nepoužíváme samotný termín nebytové prostory, ale hovoříme o nájmu nebo podnájmu prostorů sloužících k podnikání. Jde tak o prostor nebo místnost, jehož účelem je provozování podnikatelské činnosti, tento prostor slouží alespoň převážně k podnikání a to bez ohledu na vyjádření účelu nájmu nebo podnájmu ve smlouvě.

Zajímejte se o vlastníka i nájemce bytu

Důvěřuj, ale prověřuj. Přestože vás s nájemcem může pojit přátelství, nebo jste dokonce příbuzní a stěhujete se společně do spolubydlení, chtějte vidět nájemní smlouvu. Nájemce ani majitel bytu sice nemají ze zákona povinnost vám nájemní smlouvu předložit, doporučujeme však alespoň požádat si o potvrzení o její existenci včetně informace o době jejího trvání. To je koneckonců důležitý fakt při rozhodování, zda podnájemní smlouvu uzavřete. Jak jsme si řekli výše, podnájem padá současně s nájmem, tedy asi budete chtít vědět, do kdy můžete byt teoreticky obývat. Nebude také na škodu, pokud nahlédnete do katastru nemovitostí a ujistíte se, že byt patří skutečně osobě, která vám byla představena jako majitel bytu.

Podnájemí smlouva na družstevní byt

Jak jsme si naznačili již v úvodu, nájemce nemůže byt nebo jeho část bez souhlasu majitele nabídnout někomu do podnájmu za každých okolností. Podmínkou vždy je, aby byt sám nájemce trvale obýval. Jedině tak je oprávněn byt podnajmout, aniž by si musel vyžádat souhlas vlastníka. Na to je důležité myslet především v případě družstevních bytů. Pokud jste podílníkem v bytovém družstvu, v bytě ale nebydlíte, a tak uvažujete, že jej pronajmete, zjistěte si v prvé řadě, co říkají stanovy vašeho družstva. Možná budete překvapeni, ale právo podnajímat byt budete mít přímo ve stanovách, v opačném případě budete muset požádat o souhlas statutární orgány družstva.

Pozor na triky pronajímatelů

Někdy se mezi pronajímateli objevuje taktika formálně pronajmout byt příbuznému, ten teprve dává byt do podnájmu třetí osobě. Účelem je právě omezení práv podnájemníka ze strany pronajímatele, který může mít z minulosti špatné zkušenosti s nájemcem. Mohlo se mu stát, že jeho byt obýval neplatící nájemník, ale jemu nezbývalo nic jiného než respektovat jeho zákonná práva. A tak pokud měl pronajímatel byt na hypotéku, splátky musel splácet, aniž by je umořoval příjmem z nájmu.

Přesto pokud vám pronajímatel bude nabízet podnájemní smlouvu, zpozorněte. Toto řešení obecně nelze doporučit, protože se v podstatě jedná o obcházení zákona, i když se může zdát ze strany pronajímatele pochopitelné. Situace se dá řešit i jinými způsoby, aby měl pronajímatel jistotu, že si skutečně do bytu stěhuje spolehlivého a platícího nájemníka. Lze vždy domluvit dostatečně vysokou kauci, dobré pojištění bytu nebo také notářský zápis s doložkou vykonatelnosti na budoucí případné dluhy. To je koneckonců běžná praxe měst a obcí, které pronajímají byty ve svém vlastnictvím občanům. Ti často společně s nájemní smlouvu podepisují právě notářský zápis.

Tip: Podívejte se, jak na bezpečný pronájem.

Suma sumárum

Podnájemní smlouvu uzavírejte, když budete byt sdílet s nájemníkem, který již má uzavřenou platnou nájemní smlouvu s pronajímatelem. Vždy si zjistěte informace o této nájemní smlouvě, případně požádejte o nahlédnutí do ní. Zjistěte si informace také o majiteli. Podnájemní smlouvou musí být také vždy řešeno bydlení v družstevním bytě, pokud je vám pronajímán jako třetí osobě. O přihlášení k trvalému pobytu na adrese nemovitosti budete vždy muset získat souhlas jeho majitele nebo pronajímatele.

blogRightBoxTop

Nechte si poradit od právníků online

  • Vše zvládneme on-line
  • Požadavky řešíme do druhého dne
  • Předem víte, kolik zaplatíte
  • Zkušený tým 6 specialistů

Váš případ posoudíme a navrhneme, jak ho vyřešit za 390 Kč.

Zbývá 500 znaků

Řešíte obdobný problém?

Tým online právníků Dostupný advokát vám jej vyřeší.

Nájem nemovitosti

Sepíšeme nebo zkontrolujeme nájemní smlouvu na míru vašemu případu. Díky našim službám nevzniknou ani po skončení nájmu mezi pronajímatelem a nájemníkem spory ohledně nejasných práv či povinností.

Předem dané ceny
Od začátku víte, kolik a za co platíte.
Vše zvládneme online
Takže ušetříte čas i peníze za dopravu.
Pracujeme rychle
90 % požadavků vyřešíme do druhého dne.
Zkušený tým
Pro každý právní obor máme specialistu.

Pomohl vám tento obsah?
Sdílejte ho s přáteli…

…nebo mu přidejte hodnocení

průměrné hodnocení: 5
hodnoceno: 1 krát

Autor článku

medailonek-preuss

JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.

Ondřej je ten člověk, v jehož hlavě uzrál nápad poskytovat advokátní služby online. Právním službám se věnuje již déle než 10 let. Rád klientům pomáhá, když si nevědí rady s pracovními problémy, řeší za ně převod nemovitosti nebo poradí s autorskou licencí.

Vzdělání

  • Právo, doktorské studium (Ph.D), Pf UK v Praze
  • Právo, L’université Nancy-II, Nancy
  • Právo, magisterské studium (Mgr.), Pf UK v Praze
  • Mezinárodní teritoriální studia (Bc.), FSV UK v Praze

Recenze služby Dostupný advokát

Kateřina Petrašová

před 2 roky

Dobrý den, dnes jsem obdržela kladné „Vyrozumění o provedeném vkladu do KN“. Chtěla bych tímto velice poděkovat za neskutečně výbornou službu absolutnímu laikovi, který má pouze jasnou představu co chce. Jednalo se o převod vlastnického práva nemovitosti z otce na dceru a syna, vč. věcného břemene – bezúplatné doživotní užívání. S takto dobře postavenou službou (zobrazit více) Dobrý den, dnes jsem obdržela kladné „Vyrozumění o provedeném vkladu do KN“. Chtěla bych tímto velice poděkovat za neskutečně výbornou službu absolutnímu laikovi, který má pouze jasnou představu co chce. Jednalo se o převod vlastnického práva nemovitosti z otce na dceru a syna, vč. věcného břemene – bezúplatné doživotní užívání. S takto dobře postavenou službou jsem se opravdu dlouho nesetkala, neskutečně jasné a rychlé jednání za přesně stanovených podmínek. Průběh celého řízení proběhl bez jediného zaváhání, ač jsme měli obavy ohledně opakovaného podáním návrhu na vklad do KN s tím, že „něco“ není v pořádku. Opravdu chválím – za 1!!! Moc děkuji a přeji Vám mnoho úspěchů ve Vašem podnikání!

Cyd onie

před 2 roky

Při koupi bytu jsme chtěli mít jistotu, že po právní stránce vše proběhne hladce, proto jsme využili služeb této firmy. Rozhodně je mohu doporučit, rychlé zpracování požadavku, vstřícné jednání a cena rozumná.

PhDr. Helena Hoffmanová, Praha

před 2 roky

Pronajímám a podnajímám řadu nemovitostí a s Dostupným advokátem spolupracuji pravidelně a dlouhodobě. Oceňuji zejména spolehlivost. Také obdivuji flexibilní a odborné služby i obratný systém advokátních služeb na dálku. Nejvíc si cením toho, že DostupnyAdvokat.cz mi radí s mladým duchem, tzn. zná i novoty. S touto právní službou mohu být klidná.


Zobrazit všechny reference

Mohlo by vás také zajímat

byt.jpg

Chcete neprůstřelnou smlouvu o pronájmu bytu? Víme, jak na to

Občanský zákoník chrání primárně slabší smluvní stranu. Za tu považuje nájemce. Pronajímatele tak omezuje v mnoha ohledech, ten to často ani nemusí tušit. Upozorňujeme na nejčastější případy toho, kde se…

1. 6. 2017
detail na ruce podepisující smlouvu a držící klíče

Co by nemělo chybět v nájemní smlouvě

Občanský zákoník chrání primárně slabší smluvní stranu. U nájemní smlouvy za ní považuje nájemce, a pronajímatele tak omezuje v mnoha ohledech.

6. 6. 2018
secese.jpg

Dejte si pozor na nedostatky v dohodě o ukončení nájemní smlouvy

Zákon sice nepamatuje na žádná zvláštní ustanovení o dohodě o ukončení nájemní smlouvy na byt, přesto je možné takovou dohodou nájem bytu ukončit. Konec konců, celé soukromé právo je založené…

12. 7. 2017

Jsme členy

Logo Česká advokátní komora logo-apek-male

Znáte nás z médií

Dostupný advokát © 2013-2022