Kdy je výhodné uzavřít podnájemní smlouvu? A jak se liší od nájmu?

Stěhujete se? Přemýšlíte nad tím, zda pro vás bude výhodnější uzavřít nájemní nebo podnájemní smlouvu? Zvažujte pečlivě, neboť se od sebe značně liší. Podnájemní smlouva je určena jen pro specifické formy bydlení – typicky pro spolubydlení a podnájem družstevního bytu.

Muž podepisující podnájemní smlouvu
6 minut čtení

Kapitoly článku

Specifika podnájemní smlouvy

Podnájemní smlouvu uzavíráme, když si bydlení v bytě nebo pokoji sjednáváme nikoliv s majitelem bytu, ale s jeho nájemníkem, který nejčastěji již byt obývá. Častým příkladem tak bývá spolubydlení, například vysokoškolských studentů, kdy je nájemní smlouva sepsána jen mezi jedním z nich a vlastníkem bytu. Student si pak s nájemníkem může uzavřít přímo podnájemní smlouvu pokoje.

Další variantu tohoto režimu najdeme u bytových družstev, ve kterých lidé namísto osobního vlastnictví bytové jednotky vlastní pouze družstevní podíl. Oni sami pak v bytě bydlí v nájmu, a pokud v něm nebydlí, obvykle jej pronajmou třetí osobě, respektive “podnajmou”.

Pomůžeme vám s nájmem nemovitosti

Obzvlášť u podnájmu s námi zrevidovanou smlouvou získáte garanci, že kdyby se náhodou objevil rozpor s tím, co jste si ujednali, bude stát právo na vaší straně. Postaráme se o to!

Co by měla obsahovat podnájemní smlouva na byt?

Na rozdíl od smlouvy nájemní nemá podnájemní smlouva předepsaná žádná specifická pravidla, zákon totiž neříká, jaké mají být její náležitosti. Pokud hledáte univerzální vzor podnájemní smlouvy, není to třeba. Záleží totiž vždy na konkrétní domluvě mezi nájemcem a podnájemcem. Obecně však doporučujeme, aby si práva a povinnosti obě strany specifikovaly co nejpodrobněji, aby předešly v budoucnu nedorozuměním. Vždy proto nezapomeňte, aby podnájemní smlouva obsahovala přesné vymezení podnajímaného bytu nebo jeho části, pokud třeba budete obývat jen pokoj, dále výši cenu nájmu a poskytovaných služeb včetně jejich splatností. Písemná forma sice není povinná, ale lze jí více než doporučit.

Výhody a nevýhody podnájmu

Lidé v nájmu mají oproti podnájemníkovi mnohem větší práva. Což však neznamená, že by podnájemní smlouva neměla svůj význam a měli bychom ji zatracovat. Avšak je na místě obezřetnost. Podnájemní smlouvu obvykle uzavíráte s nájemcem bytu, který byt také užívá, a sám má uzavřenou smlouvu nájmu nemovitosti s vlastníkem bytu. V takovém případě není podle občanského zákoníku vyžadován právě souhlas majitele bytové jednotky. Což může být výhodou, pokud řešíte například rychlou a dočasnou bytovou nouzi a nemůžete si dovolit čekat na jeho vyjádření, když je třeba na druhém konci zeměkoule.

Pokud ovšem nájemce v bytě nebydlí a byt neužívá, souhlas pronajímatele je potřeba.

Jako nevýhoda je naopak vnímána ta skutečnost, že podnájemní smlouva je svázána s nájemní – pokud pozbyde platnosti, automaticky tak zaniká i smlouva podnájemní. Podnájem lze navíc (narozdíl od nájmu) vypovědět bez udání důvodu. A pokud byste na úřadě chtěli v bytě nahlásit své trvalé bydliště, musíte mít souhlas majitele. Praxe nám však ukazuje, že i obyvatelé bytu s klasickou nájemní smlouvou si ze slušnosti a v rámci dobrých vztahů s majitelem zajistí jeho souhlas s trvalým pobytem, minimálně ho o tom alespoň informují.

Tip: Podnájem jsme si vysvětlili na konkrétním případu v našem článku.

Podnájemní smlouva nebytových prostor

Podnájem ale nemusíte řešit jen v případě potřeby bydlení. Podnajmout si můžete také nájemní smlouvou nebytové prostory. Podle Nového občanského zákoníku však již nepoužíváme samotný termín nebytové prostory, ale hovoříme o nájmu nebo podnájmu prostorů sloužících k podnikání. Jde tak o prostor nebo místnost, jehož účelem je provozování podnikatelské činnosti, tento prostor slouží alespoň převážně k podnikání a to bez ohledu na vyjádření účelu nájmu nebo podnájmu ve smlouvě.

Zajímejte se o vlastníka i nájemce bytu

Důvěřuj, ale prověřuj. Přestože vás s nájemcem může pojit přátelství, nebo jste dokonce příbuzní a stěhujete se společně do spolubydlení, chtějte vidět nájemní smlouvu. Nájemce ani majitel bytu sice nemají ze zákona povinnost vám nájemní smlouvu předložit, doporučujeme však alespoň požádat si o potvrzení o její existenci včetně informace o době jejího trvání. To je koneckonců důležitý fakt při rozhodování, zda podnájemní smlouvu uzavřete. Jak jsme si řekli výše, podnájem padá současně s nájmem, tedy asi budete chtít vědět, do kdy můžete byt teoreticky obývat. Nebude také na škodu, pokud nahlédnete do katastru nemovitostí a ujistíte se, že byt patří skutečně osobě, která vám byla představena jako majitel bytu.

Podnájemí smlouva na družstevní byt

Jak jsme si naznačili již v úvodu, nájemce nemůže byt nebo jeho část bez souhlasu majitele nabídnout někomu do podnájmu za každých okolností. Podmínkou vždy je, aby byt sám nájemce trvale obýval. Jedině tak je oprávněn byt podnajmout, aniž by si musel vyžádat souhlas vlastníka. Na to je důležité myslet především v případě družstevních bytů. Pokud jste podílníkem v bytovém družstvu, v bytě ale nebydlíte, a tak uvažujete, že jej pronajmete, zjistěte si v prvé řadě, co říkají stanovy vašeho družstva. Možná budete překvapeni a právo podnajímat byt budete mít přímo ve stanovách, v opačném případě budete muset požádat o souhlas statutární orgány družstva.

Pozor na triky pronajímatelů

Někdy se mezi pronajímateli objevuje taktika formálně pronajmout byt příbuznému, ten teprve dává byt do podnájmu třetí osobě. Účelem je právě omezení práv podnájemníka ze strany pronajímatele, který může mít z minulosti špatné zkušenosti s nájemcem. Mohlo se mu stát, že jeho byt obýval neplatící nájemník, ale jemu nezbývalo nic jiného než respektovat jeho zákonná práva. A tak pokud měl pronajímatel byt na hypotéku, splátky musel splácet, aniž by je umořoval příjmem z nájmu.

Přesto pokud vám pronajímatel bude nabízet podnájemní smlouvu, zpozorněte. Toto řešení obecně nelze doporučit, protože se v podstatě jedná o obcházení zákona, i když se může zdát ze strany pronajímatele pochopitelné. Situace se dá řešit i jinými způsoby, aby měl pronajímatel jistotu, že si skutečně do bytu stěhuje spolehlivého a platícího nájemníka. Lze vždy domluvit dostatečně vysokou kauci, dobré pojištění bytu nebo také notářský zápis s doložkou vykonatelnosti na budoucí případné dluhy. To je koneckonců běžná praxe měst a obcí, které pronajímají byty ve svém vlastnictvím občanům. Ti často společně s nájemní smlouvu podepisují právě notářský zápis.

Tip: Podívejte se, jak na bezpečný pronájem.

Suma sumárum

Podnájemní smlouvu uzavírejte, když budete byt sdílet s nájemníkem, který již má uzavřenou platnou nájemní smlouvu s pronajímatelem. Vždy si zjistěte informace o této nájemní smlouvě, případně požádejte o nahlédnutí do ní. Zjistěte si informace také o majiteli. Podnájemní smlouvou musí být také vždy řešeno bydlení v družstevním bytě, pokud je vám pronajímán jako třetí osobě. O přihlášení k trvalému pobytu na adrese nemovitosti budete vždy muset získat souhlas jeho majitele nebo pronajímatele.

Řešíte obdobný problém?

Tým online právníků Dostupný advokát vám jej vyřeší.

Nájem nemovitosti

Sepíšeme nebo zkontrolujeme nájemní smlouvu na míru vašemu případu. Díky našim službám nevzniknou ani po skončení nájmu mezi pronajímatelem a nájemníkem spory ohledně nejasných práv či povinností.

Předem dané ceny
Od začátku víte, kolik a za co platíte.
Vše zvládneme online
Takže ušetříte čas i peníze za dopravu.
Pracujeme rychle
90 % požadavků vyřešíme do druhého dne.
Zkušený tým
Pro každý právní obor máme specialistu.

Pomohl vám tento obsah? Přidejte mu hodnocení

průměrné hodnocení: 5
hodnoceno: 2 krát

…nebo jej sdílejte

Témata článku:

Autor článku

JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.

Ondřej je ten člověk, v jehož hlavě uzrál nápad poskytovat advokátní služby online. Právním službám se věnuje již déle než 10 let a rád klientům pomáhá, když si nevědí rady s právními problémy.

Vzdělání
  • Právo, doktorské studium (Ph.D), Pf UK v Praze
  • Právo, L’université Nancy-II, Nancy
  • Právo, magisterské studium (Mgr.), Pf UK v Praze
  • Mezinárodní teritoriální studia (Bc.), FSV UK v Praze

Reference služby Dostupný advokát

Zdeněk Chalupa

před 2 měsíce

Využil jsem službu k sepsání darovací smlouvy na nemovitost a návrhu na vklad do katastru nemovitostí. Vyhotovení proběhlo rychle a dokumenty byly v pořádku.

Michaela P.

před 3 roky

Vzhledem k tomu, že pro nás bylo rozhodnutí koupit nemovitost krokem do neznáma, obrátili jsme se na Dostupného advokáta. Byla to ta naprosto nejlepší volba. Provedl nás celým procesem, od rezervace nemovitosti až po poskytnutí úschovy finančních prostředků. Všechny dokumenty ke koupi byly překontrolány, přepracovány a doplněny tak, že jsme je mohli bez obav podepsat. Právník Mgr. Svobodný, (zobrazit více) který se nás ujal, byl vždy připraven obratem zodpovědět všechny naše dotazy, poskytnout rady jak dále postupovat a hlavně vnesl do celé záležitosti pocit jistoty, že bojuje za nás. Až se opět dostaneme do situace, ve které budeme potřebovat právní radu, tak pro nás není jiná volba než Dostupný advokát. Děkujeme.

Stanislava Losartová

před 1 rokem

Služby dostupného advokáta jsem využila již 2x. Jednou cca před pěti lety a jednou letos. Pokaždé mě nachystali smlouvy do pár hodin, byli pro mě vždy po ruce na telefonu, nemusela jsem nikam jezdit, za mě doopravdy profesionálové ve svém oboru. Velké díky zejména panu Mgr. Marku Svobodnému který mi během pár hodin nově připravil správně důležitou (zobrazit více) smlouvu, která okamžitě prošla a kterou mi právníci z jiné společnosti připravili 3x chybně. I v budoucnu bych se vždy obrátila již jenom na ně v záležitostech ohledně nemovitostí.

Zobrazit všechny reference

Mohlo by vás také zajímat

Znáte nás z médií
ct-inverse
hn-inverse
idnes-inverse
prima-inverse
ihned-inverse
cro-inverse
Logo Česká advokátní komora logo-apek-male Logo Advokátní kancelář roku 2023
Sledujte novinky
Dostupný advokát © 2013-2023