Jak podat návrh na vklad do katastru nemovitostí | Dostupný advokát

Jak podat návrh na vklad do katastru nemovitostí

Ne nadarmo se mezi právníky traduje, že katastr nemovitostí je svéráznou institucí a co katastr chce, ať raději dostane, aby pak zapsal to, co my potřebujeme. Problémové bývají ale spíš až komplikovanější zápisy, u běžných vkladů vlastnického práva či věcného břemene nebývá vkladové řízení nikterak záludné. Přeci jen je však dobré znát základní pravidla pro podání návrhu na vklad a jeho náležitosti, aby vše proběhlo bez zbytečných nepříjemností.
ruka s perem v ruce ukazuje na katastrální mapu

Co se vlastně zapisuje vkladem?

Vklad je jedním ze tří druhů zápisů do katastru nemovitostí, dalšími pak jsou záznam a poznámka. Dle aktuální právní úpravy se všechna věcná práva zapisují do katastru nemovitostí vkladem. Mezi ty nejčastěji zapisovaná věcná práva patří právo vlastnické (při koupi či darování nemovitosti), věcná břemena (např. zřízení doživotního práva k užívání darované nemovitosti pro dárce) anebo zástavní právo či zákaz zatížení a zcizení (často zapisovány v souvislosti s hypotečním úvěrem ve prospěch banky). Pokud tedy budete chtít disponovat s nemovitostí, která je v katastru nemovitostí evidována, budete muset vždy, kromě uzavření samotné smlouvy, která se nemovitosti bude týkat, související vznik, změnu nebo zánik věcného práva tzv. zavkladovat. Tedy příslušný katastr nemovitostí bude muset vklad daného práva do katastru nemovitostí v rámci vkladového řízení povolit.

Náležitosti návrhu na vklad

Návrh na zahájení vkladového řízení se podává pouze na stanoveném formuláři, a to buď elektronicky, poštou nebo osobně. V samotném návrhu na vklad je třeba označit katastrální úřad, jemuž je návrh určen. Příslušnost katastrálního úřadu se určuje dle polohy nemovitosti, jíž se vklad týká. Dále je třeba označit v návrhu účastníky vkladového řízení. Účastníkem je ten, jehož právo vzniká, mění se nebo rozšiřuje, resp. ten, jehož právo zaniká či je omezováno. Nejčastěji jsou účastníky řízení osoby, které jsou zároveň stranami smlouvy, na základě které bude vklad učiněn, např. tedy prodávající a kupující nebo dárce a obdarovaný. Je-li účastníkem řízení fyzická osoba, označuje se jménem, příjmením, adresou místa trvalého pobytu a rodným číslem (není-li přiděleno datem narození). Právnická osoba pak musí být označena svým názvem, sídlem a identifikačním číslem. Je-li účastníků více, je třeba vyplnit všechny.

Řešení právního problému na míru

Vyřešte libovolný právní problém s týmem Dostupného advokáta! Do 24 hodin vám navrhneme řešení vaší situace a spočítáme, kolik vás to bude stát. Cena za vypracování návrhu je 490 Kč. Když si u nás navržené služby objednáte, máte vypracování návrhu zdarma.

Ten, kdo bude podávat návrh na vklad, je pak navrhovatel. Navrhovatelem může být jeden z účastníků nebo i všichni. Účastníci se mohou při vkladovém řízení taktéž nechat zastoupit, např. advokátem, který pro ně připravoval kupní smlouvu a v souvislosti s ní i poskytl úschovu kupní ceny. Zástupce ale není účastníkem řízení, uvádí se do zvláštní kolonky. Plná moc pro zastoupení účastníka řízení musí být podepsána s úředně ověřeným podpisem.

Kromě identifikace účastníků řízení, případně jejich zástupců, je obsahem návrhu na vklad i označení nemovitostí a práv, která se do katastru nemovitostí zapisují. Samotný návrh na vklad věcného práva, nemusí být podepsán úředně ověřeným podpisem. Naopak na smlouvě, která je podkladem pro zápis věcného práva, jsou úředně ověřené podpisy nutné. K návrhu na vklad se přikládá již jen jedno vyhotovení listiny (s úředně ověřenými podpisy), na základě které jsou práva do katastru nemovitostí zapisována. Dle dřívější právní úpravy se přikládal počet výtisků o dva vyšší, než byl počet účastníků. Je-li třeba předmět zápisu zobrazit do katastrální mapy (např. nově vznikající pozemek oddělený od již existujícího pozemku), je neoddělitelnou součástí listiny i geometrický plán. V neposlední řadě je třeba za přijetí návrhu na vklad uhradit správní poplatek ve výši 1000,- Kč. Dle vládního návrhu by se od 1. 1. 2020 měl poplatek zvyšovat na dvojnásobek, tedy na 2000,- Kč.

Nepodcenit možné nástrahy

Vyplnění formuláře návrhu na vklad může usnadnit interaktivní formulář, který sám doplní některé informace po zadání dotčeného listu vlastnictví nebo konkrétní nemovitosti. I tak je ale nutné pohlídat si, že je v návrhu vyplněno vše potřebné a tak, jak má být. Například při převodu bytové či nebytové jednotky vymezené dle starého bytového zákona je nutné současně s jednotkou převést i související spoluvlastnické podíly na dalších nemovitostech (pozemek, na němž se budova nachází nebo jiný přilehlý pozemek). Tyto spoluvlastnické podíly je třeba uvést jak v samotné smlouvě, kterou se vlastnické právo k jednotce převádí, tak i v návrhu na vklad. V opačném případě katastr nemovitostí požadovaný převod vlastnického práva nezapíše a navrhovatelům nezbude, než vzít původní návrh zpět a podat ho znovu opravený a opětovně také uhradit i správní poplatek.

Pokud využijete našich služeb při přípravě kupní či darovací smlouvy na pozemek, je příprava návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí jejich samozřejmou součástí.

Řešíte obdobný problém?

Tým online právníků Dostupný advokát vám jej vyřeší.

Řešení právního problému na míru

Vyřešte libovolný právní problém s týmem Dostupného advokáta! Do 24 hodin vám navrhneme řešení vaší situace a spočítáme, kolik vás to bude stát. Cena za vypracování návrhu je 490 Kč. Když si u nás navržené služby objednáte, máte vypracování návrhu zdarma.

od 490 Kč
Chci pomoct
Předem dané ceny
Od začátku víte, kolik a za co platíte.
Vše zvládneme online
Takže ušetříte čas i peníze za dopravu.
Pracujeme rychle
90 % požadavků vyřešíme do druhého dne.
Zkušený tým
Pro každý právní obor máme specialistu.

Líbil se vám článek?
Sdílejte ho s přáteli

Mohlo by vás také zajímat

Obrázek k článku Koupě bytu – praktické tipy, které často ve  smlouvě nenajdete...

Koupě bytu – praktické tipy, které často ve smlouvě nenajdete...

Zájemci o koupi bytu často spoléhají pouze na informace, které jim podá realitní kancelář nebo vlastník nemovitosti. Prodávající, ani realitní kancelář však často nemají zájem některé informace s potenciálním kupujícím...

3. 1. 2018
Ondřej Preuss
Obrázek k článku Prodej nemovitosti bez rizika aneb o nezbytnosti advokátní úschovy

Prodej nemovitosti bez rizika aneb o nezbytnosti advokátní úschovy

Prodáváte nemovitost a chcete si být jisti, že za ni dostanete zaplaceno? Pak si především musíte smluvně ošetřit mechanismus výplaty kupní ceny.

20. 2. 2017
Ondřej Preuss
Obrázek k článku Dobrá víra v katastr nemovitostí

Dobrá víra v katastr nemovitostí

Od nového roku se můžeme s mnohem větší jistotou spolehnout na údaje zapsané v katastru nemovitostí (seznamu nemovitých věcí). V zásadě tedy odpadá riziko, že na Vás po letech vypadne...

12. 1. 2015
Ondřej Preuss

Jsme členy

ČAK logo

Znáte nás z médií

Dostupný advokát © 2013-2019