Jak na výmaz z rejstříku trestů neboli zahlazení odsouzení

Máte zápis v trestním rejstříků a tento fakt vám značně komplikuje život? Překážet vám může zejména pokud hledáte práci – zaměstnavatelé totiž často jako podmínku požadují čistý trestní rejstřík. Naštěstí pro vás máme dobrou zprávu. Zápis v trestním rejstříku nemáte navždy! Po určité době dochází automaticky k vymazání nebo si o výmaz můžete požádat. Musíte ale splnit zákonem stanovené podmínky. Pojďme se na ně proto podívat blíže.

10 minut čtení

Kapitoly článku

Co je to trestní rejstřík a co znamená zápis v něm

Trestní rejstřík je oficiální záznam, který obsahuje informace o pravomocně odsouzených osobách a jejich trestných činech. Tento rejstřík vede a spravuje Ministerstvo spravedlnosti. V praxi se s ním nejčastěji setkáte, když žádáte o zaměstnání. V tomto případě po vás totiž bude váš budoucí zaměstnavatel požadovat výpis z rejstříku trestů. Jak vás tedy může zápis v trestním rejstříku ovlivnit?

 • Problémy se zaměstnáním: Jak už jsme avizovali, mnoho zaměstnavatelů požaduje výpis z trestního rejstříku jako součást přijímacího procesu a často vyloženě vyžadují čistý trestní rejstřík. Zápis v trestním rejstříku proto může negativně ovlivnit vaše šance na získání zaměstnání.
 • Problémy s podnikáním: Živnost můžete v mnoha případech získat, i když máte zápis v trestním rejstříku. Ale jste v této oblasti do určité míry omezeni. Např. některé koncesované živnosti si totiž založíte jen s čistým rejstříkem.
 • Vízum a povolení k pobytu: Některé země mohou při žádosti o vízum nebo povolení k pobytu vyžadovat čistý trestní rejstřík. Zápis v trestním rejstříku vám tak může zavřít dveře do vaší vysněné destinace.

Potřebujete poradit?

Máte otázku týkající se výmazu z trestního rejstříku nebo potřebujete pomoci se sepsáním žádosti o výmaz? Rádi vám pomůžeme. Vše vyřešíme rychle, spolehlivě a zcela online.

Jak získat výpis z trestního rejstříku

Jak už jsme řekli, výpis z rejstříku trestů pro vás bude chtít s nejvyšší pravděpodobností zaměstnavatel při nástupu do nové práce. Jak si ho tedy opatřit? Máte hned několik možností:

Osobně na Czech Pointu

Czech Pointy naleznete na městských úřadech, u soudů, u notářů nebo nejjednodušeji na pobočkách České pošty. Při žádosti o výpis z trestního rejstříku musíte předložit váš občanský průkaz nebo v případě, že žádáte pro někoho jiného, musíte mít úředně ověřenou plnou moc.

Dostanete k podpisu písemnou žádost o výpis z trestního rejstříku, která se musí ze zákona archivovat a zaplatíte správní poplatek 100 korun.

Tip: Přečtěte si, jaké správní poplatky máme a jaká je jejich výše.

Online na Portálu občana

Portál občana představuje nejjednodušší způsob, jak si výpis z trestního rejstříku obstarat. Je to nejen jednoduché, ale i pohodlné a zadarmo. K portálu občana se můžete přihlásit buď pomocí identity občana nebo datové schránky.

Pro získání identity občana můžete využít různé metody. Jednou z nejjednodušších je využití bankovní identity. V tomto případě vám stačí mít internetové bankovnictví, kde přihlášení potvrdíte stejně jako když potvrzujete platbu na internetu.

Přihlásit se můžete z jakéhokoliv zařízení, je ale potřeba mít v prohlížeči povolené použití JavaScriptu, který slouží ke správnému zobrazení webových stránek.

Jakmile se dostanete do samotného Portálu občana zobrazí se vám seznam nabízených služeb. V těch můžete vyhledávat buď pomocí vyhledávacího řádku nebo použít jednotlivé kategorie.

Jakmile kliknete na Výpis z rejstříku trestů fyzických osob, stačí už jen kliknout na stáhnout a výpis se vám automaticky stáhne. Případně můžete zaškrtnutím jednotlivých polí požádat o výpis ze zahraničí, výpis v jiném jazyce nebo speciální výpis z trestního rejstříku z důvodu pravidelného a přímého kontaktu s dětmi. V tomto případě si na vyřízení vaší žádosti chvíli počkáte a výpis vám přijde na vaši emailovou adresu.

Tip: Portál občana využijete nejen při stažení výpisu z trestního rejstříku. Přečtěte si, k čemu Portál občana je a jak jej používat.

Kdy dochází k vymazání trestního rejstříku

Není divu, že v případě záznamu v trestním rejstříku doufáte v co nejdřívější výmaz. Bohužel to ale nebude jen tak. K výmazu trestního rejstříku totiž dochází po stanovené době a za splnění určitých podmínek. Pojďme se podívat kdy a jak přesně:

Zahlazení odsouzení automaticky ze zákona

K výmazu z trestního rejstříku dochází automaticky ze zákona po uplynutí určité doby a splnění stanovených podmínek. Lhůty i podmínky se přitom liší podle druhu trestu.

Prvním takovým trestem je podmíněný trest neboli lidově podmínka. Tento trest znamená, že byl odsouzený odsouzen k trestu odnětí svobody, ale do vězení nastoupit nemusí pod podmínkou, že bude dodržovat stanovená pravidla. K výmazu z rejstříku pak dochází rok po úspěšném uplynutí stanovené délky trestu.

Tip: Jak vyváznout od soudu s podmínkou? To se dozvíte v našem dalším článku.

U obecně prospěšných prací a zákazu činnosti dochází k zahlazení hned poté, co trest skončí.

Důležitou informací je také fakt, že pokud bylo odsouzenému uloženo ochranné opatření (např. ochranná léčba nebo zabezpečovací detence), nemůže dojít k výmazu z rejstříku trestů do té doby, než dojde k ukončení tohoto ochranného opatření.

Zahlazení odsouzení prezidentem

K výmazu z rejstříku trestů může dojít také v případě, že dostanete milost od prezidenta nebo pokud prezident vyhlásí amnestii. Jedná se ale o výjimečné případy. Pokud byste chtěli žádat o milost. Je třeba zaslat písemnou žádost do kanceláře prezidenta republiky. Žádost by měla obsahovat vaše osobní údaje, popis trestného činu, za který jste byli odsouzeni, a důvody, proč by vám měla být milost udělena. Je vhodné přiložit i relevantní dokumenty, jako jsou soudní rozhodnutí, lékařské zprávy nebo jiné důkazy podporující vaši žádost. Lhůta pro vyřízení není stanovena a tak vám v tomto případě nezbývá nic jiného, než čekat a doufat.

Tip: Více jsme se prezidentskou milostí zabývali v našem článku.

Zahlazení odsouzení na žádost odsouzeného

Podat si žádost je nutné u nepodmíněného trestu odnětí svobody a alternativních trestů (jako je např. domácí vězení, zákaz pobytu, peněžní pokuta, zákaz vstupu na různé akce, propadnutí věci nebo majetku). K výmazu z rejstříku trestů ale může dojít až po uplynutí stanovené doby po skončení trestu. Tato doba se určuje dle závažnosti spáchaného trestného činu následovně:

 • Po 1 roce od skončení trestu, jestliže vám bylo uděleno domácí vězení, zákaz pobytu, peněžní pokuta, zákaz vstupu na různé akce, propadnutí věci nebo majetku.
 • Po 3 letech od skončení trestu, který nebyl delší než 1 rok.
 • Po 5 letech od skončení trestu, který byl delší než 1 rok.
 • Po 10 letech od skončení trestu, který byl delší než 5 let.
 • Po 15 letech od skončení výjimečného trestu.

Podmínkou je, že jste v této době vedli řádný život. Pokud jste byli propuštěni dřív na podmínku, pak se počítá pouze s dobou, kterou jste strávili ve vězení. Tedy v případě, že jste dostali 5 let natvrdo, ale vězení opustili s podmínkou po třech letech, začíná vám lhůta pro výmaz běžet po propuštění z vězení. Týká se vás tedy podmínka vést řádný život 5 let, nikoliv 10 let. Dále platí, že pokud máte na kontě více trestů, pak se počítá s tím nejdelším z nich.

Co si představit pod pojmem řádný život? Tento pojem nemá právní zakotvení a záleží proto na rozhodnutí soudu. Prakticky to ale znamená, že osoba vede život, který je v souladu se zákony a obecně přijímanými společenskými normami.

Žádost o výmaz z rejstříku trestů

K tomu, aby byl záznam vymazán, je potřeba aktivně jednat:

Kdy podat žádost o výmaz z rejstříku trestů?

Žádost o výmaz z rejstříku trestů, tedy žádost o zahlazení odsouzení, můžete podat jakmile uplyne výše stanovená doba během které jste vedli řádný život. Zkusit to můžete i dřív, ale je třeba počítat s tím, že ke schválení dochází jen ve výjimečných případech.

Co by měla obsahovat žádost o výmaz z rejstříku trestů?

Žádost o zahlazení odsouzení, by měla obsahovat několik důležitých informací, aby mohla být soudem řádně posouzena. Zde je přehled toho, co by taková žádost měla zahrnovat:

Osobní údaje žadatele:

 • Jméno a příjmení.
 • Datum narození.
 • Rodné číslo (pokud je známo).
 • Adresa trvalého bydliště.
 • Kontaktní údaje (telefonní číslo, e-mail).

Údaje o odsouzení:

 • Datum a spisovou značku rozsudku, kterým bylo odsouzení vyneseno.
 • Název a sídlo soudu, který odsouzení vynesl.
 • Popis trestného činu, za který jste byli odsouzeni.
 • Druh a výši uloženého trestu.
 • Datum vykonání trestu (např. ukončení výkonu trestu odnětí svobody, zaplacení peněžitého trestu, ukončení zákazu činnosti).

Důvody pro zahlazení odsouzení:

 • Uveďte, že jste vedli řádný život po stanovenou dobu od vykonání trestu.
 • Popište své současné osobní, rodinné a pracovní poměry (např. zaměstnání, rodinné zázemí).
 • Uveďte případné důvody, které by mohly svědčit pro vaše zahlazení odsouzení (např. bezúhonnost, sociální nebo zdravotní důvody, dobrovolnické aktivity).

Podklady a důkazy:

 • Potvrzení o zaměstnání nebo reference od zaměstnavatele.
 • Potvrzení o účasti na rehabilitačních nebo terapeutických programech (pokud byly nařízeny).
 • Svědectví od sousedů, přátel, nebo komunitních organizací potvrzující váš řádný život.
 • Další relevantní dokumenty, které mohou podpořit vaši žádost (např. lékařské zprávy, doklady o dobrovolnických aktivitách).

Prohlášení žadatele:

 • Prohlášení, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé a že žádáte o zahlazení odsouzení dle příslušných ustanovení trestního zákoníku.

Datum a podpis:

 • Datum sepsání žádosti.
 • Vlastnoruční podpis žadatele.

Tip: Se sepsáním žádosti o výmaz i samotným podáním vám rádi pomůžeme. Věnovat se vám bude advokát, který je v trestním právu jako ryba ve vodě a pomůže vám se sepsáním neprůstřelné žádosti.

Kam podat žádost o výmaz z rejstříku trestů?

Žádost o výmaz z rejstříku trestů se podává k okresnímu (případně obvodnímu soudu pro Prahu) v místě vašeho trvalého pobytu. Žádost můžete podat osobně na podatelně příslušného soudu nebo zaslat poštou. Za žádost se nic neplatí.

Jak dlouho trvá výmaz z rejstříku trestů?

Pro vyřízení vaší žádosti není zákonem stanovena žádná lhůta. To znamená, že rychlost vyřízení záleží na celkové vytíženosti místního soudu a může se značně lišit. Pokud by soud vaši žádost schválí, musí se ještě počkat na nabytí právní moci tohoto rozhodnutí a až následně se tato změna posílá do trestního rejstříku. Celý proces tak může zabrat několik týdnů, ale i měsíců.

Vzor žádosti o výmaz z rejstříku trestů

Žádost o zahlazení odsouzení


Jméno a příjmení: Jan Novák

Datum narození: 1.1.1971

Rodné číslo: 12345668

Adresa trvalého bydliště: Květinová 123, Praha 1, 110 00

Kontaktní údaje (telefonní číslo, e-mail): 733 123 456, Jan.Novak@seznam.cz


Vážený soudue,

dovoluji si Vás požádat o zahlazení mého odsouzení vedeného pod spisovou značkou 5 T 123/2018 u Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 15. března 2018 za trestný čin krádeže podle § 205 trestního zákoníku.

Dne 15. března 2018 jsem byl odsouzen k trestu nepodmíněného odnětí svobody v trvání 6 měsíců. Tento trest jsem vykonal dne 15. září 2018.

V souladu s § 69 trestního zákoníku jsem od té doby vedl řádný život a nedopustil jsem se žádného dalšího trestného činu. Níže uvádím podklady pro podporu mé žádosti:

 1. Potvrzení o zaměstnání:
 • Zaměstnán jsem u společnosti ABC s.r.o. od 1. října 2018 na pozici skladníka.
 • Přiložené reference od zaměstnavatele potvrzují mé řádné plnění pracovních povinností.
 1. Doklady o účasti na rehabilitačních programech:
 • Absolvoval jsem program “Resocializační centrum Praha” od 1. října 2018 do 31. prosince 2018, což dokládám přiloženým certifikátem.
 1. Další relevantní doklady:
 • Potvrzení o zapojení do dobrovolnických aktivit u organizace “Pomoc v nouzi” od ledna 2019 do současnosti.

Vzhledem k výše uvedenému se domnívám, že byly splněny všechny zákonné podmínky pro zahlazení mého odsouzení. Proto žádám soud, aby podle § 105 odst. 1 trestního zákoníku rozhodl o zahlazení odsouzení z rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 1, ze dne 18. března 2018, spisové značky 5 T 123/2018.

Děkuji Vám za zvážení mé žádosti.

S úctou,

Jan Novák
(podpis)


V Praze dne 18.5.2024


Přílohy:

 • Potvrzení o zaměstnání
 • Reference od zaměstnavatele
 • Certifikát o absolvování rehabilitačního programu
 • Potvrzení o dobrovolnické činnosti

Shrnutí

Zápis v trestním rejstříku může významně ovlivnit váš život, zejména při hledání zaměstnání, podnikání nebo žádostech o víza a povolení k pobytu. Existují však cesty, jak dosáhnout výmazu tohoto záznamu. Výmaz může proběhnout automaticky po určité době a splnění zákonem stanovených podmínek, na základě prezidentské milosti nebo na žádost odsouzeného. Proces podání žádosti o výmaz z rejstříku trestů vyžaduje pečlivé shromáždění potřebných informací a dokumentů a podání k příslušnému soudu.

Neodpověděl vám článek na váš problém? Zeptejte se umělé inteligence


Řešíte obdobný problém?

Tým online právníků Dostupný advokát vám jej vyřeší.

Konzultace s advokátem

Hledáte odpověď na konkrétní právní otázku? Napište nám ji a do 48 hodin budete mít k dispozici odpověď od některého z našich advokátů. Máme specialisty na všechny oblasti práva a garantujeme tak vysokou odbornost našich advokátů.

Předem dané ceny
Od začátku víte, kolik a za co platíte.
Vše zvládneme online
Takže ušetříte čas i peníze za dopravu.
Pracujeme rychle
90 % požadavků vyřešíme do druhého dne.
Zkušený tým
Pro každý právní obor máme specialistu.

Pomohl vám tento obsah? Přidejte mu hodnocení

Zatím nehodnoceno

…nebo jej sdílejte

Autor článku

JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.

Ondřej je ten člověk, v jehož hlavě uzrál nápad poskytovat advokátní služby online. Právním službám se věnuje již déle než 10 let a rád klientům pomáhá, když si nevědí rady s právními problémy.

Vzdělání
 • Právo, doktorské studium (Ph.D), Pf UK v Praze
 • Právo, L’université Nancy-II, Nancy
 • Právo, magisterské studium (Mgr.), Pf UK v Praze
 • Mezinárodní teritoriální studia (Bc.), FSV UK v Praze

Reference služby Dostupný advokát

Recenze služby

Jarka BL

před 3 roky

Potřebovala jsem podat co nejrychleji trestní oznámení a společnost „Dostupný advokát“ jsem našla náhodou na webových stránkách. Komunikace proběhla v pořádku. Trvalo asi týden a oznámení jsme odeslali. Mohu doporučit, byla jsem spokojená.

Recenze služby

Ronald Vališ

před 10 měsíců

Využil jsem služeb právnické kanceláře Dostupný advokát při řešení správní žaloby. JUDr. Chlebík žalobu vypracoval rychle a dobře, byl se mnou jako můj právní zástupce u krajského soudu a ve sporu s ČSSZ jsme byli úspěšní. Tímto ještě jednou děkuji za seriózní a kvalitní služby, rád se opět na tuto advokátní kancelář znovu obrátím, bude-li (zobrazit více) třeba. Mohu s důvěrou doporučit.

Recenze služby

Luboš Zeman

před 8 měsíců

Obrátil jsem se o právní poradu – moje žádost byla vyřízena velmi rychle, kvalitně a hlavně kvalifikovaně. Všichni byli milí a ochotní. Mohu jen doporučit!

Zobrazit všechny reference

Mohlo by vás také zajímat

Znáte nás z médií
Logo Česká advokátní komora Apek Logo Advokátní kancelář roku 2023 a 2024
Sledujte novinky
Facebook Dostupný advokát Twitter / X Dostupný advokát
Dostupný advokát © 2013-2024