Přihlásili jste se k paušální dani? Co od ní můžete očekávat?

Do 10. ledna měli čeští občané možnost přihlásit se do zjednodušeného daňového režimu paušální daně. Co může tato daň přinést za výhody a kdy se jí raději vyvarovat? Tomu se věnujeme v našem aktuální článku.

Freelancer v režimu paušální daně

Kapitoly článku

Paušální daň v České republice představuje od roku 2021 zjednodušený daňový režim určený pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), který jim umožňuje platit daně a pojistné prostřednictvím jednoduché paušální částky místo složitého výpočtu z příjmů a výdajů. Tento systém byl před několika lety navržen a zaveden tak, aby snížil administrativní zátěž a usnadnil podnikání, zejména pro malé podnikatele a freelancery.

Paušální daň se uplatňuje podle stanovených příjmových hranic, které se mohou měnit v závislosti na daňových zákonech a ekonomických podmínkách. Existují tři pásma pro paušální daň. Každé pásmo má svou pevně stanovenou výši daně, která v jedné platbě zahrnuje jak daň z příjmů, tak povinné odvody na sociální a zdravotní pojištění. Tento systém je zvláště výhodný pro ty, kteří hledají jednoduchost a předvídatelnost v jejich daňových a pojistných závazcích.

Tip: Činnost osob samostatně výdělečně činných je spojena s jistou mírou administrativní zátěže ve formě odvodů, plateb a daňových přiznání. Co to vše obnáší a kdy se namísto toho vyplatí paušální daň? Co vše se pro OSVČ změní v roce 2023? Na to jsme se zaměřili v našem samostatném článku.

Jaká jsou pásma paušální daně?

Výše paušální daně se pro rok 2024 liší podle 3 pásem v závislosti na příjmech a výdajovém paušálu poplatníka.

Pásmo Celková platba Daň z příjmů Důchodové pojistné Zdravotní pojistné

I. pásmo

7 498 Kč

100 Kč

4 430 Kč

2 968 Kč

II. pásmo

16 745 Kč

4 963 Kč

8 191 Kč

3 591 Kč

III. pásmo

27 139 Kč

9 320 Kč

12 527 Kč

5 292 Kč

  • I. pásmo se vztahuje na všechny OSVČ s ročními příjmy do 1 milionu Kč, dále OSVČ s příjmy do 2 milionů Kč s uplatnitelným 80% výdajovým paušálem a OSVČ s ročními příjmy do 1,5 milionu Kč s uplatnitelným 60% či 80% výdajovým paušálem. Paušální platbou je zde stanovena ve výši 6208 Kč.
  • II. pásmo je určeno zejména pro OSVČ s ročními příjmy do 1,5 milionu Kč, které se z důvodu 40% výdajového paušálu nevešly do prvního pásma, a také pro OSVČ s ročními příjmy do 2 milionů Kč s uplatnitelným 60% výdajovým paušálem. Paušální platba činí 16 000 Kč.
  • III. pásmo je pak určeno pro ostatní OSVČ s ročními příjmy do 2 milionů Kč, které se kvůli uplatnitelnému 40% výdajovému paušálu nevešly do nižšího pásma. Paušální platbou je ve výši 26 000 Kč.

Pokud by podnikatel očekával příjmy v konkrétním pásmu a následně po ukončení zdaňovacího období zjistil, že se do něj nevešel, musí daň doplatit. Platí to ale i naopak, takže pokud příjmy spadají do nižšího pásma, část daně i pojistného takto zaplacené se podnikateli vrátí.

Zálohy na paušální daň jsou splatné vždy do 20. dne daného měsíce. Daň se platí zpravidla každý měsíc, ale je možné si předplatit například čtvrt roku či na celý rok dopředu.

Registrace k paušální dani byla letos ovšem možná pouze do 10. ledna. Zájemci o tuto formu daně si budou muset téměř celý rok počkat. Další přihlašování bude možné opět od října do 10. ledna následujícího roku. Úřady přitom obíhat nemusíte, stačí si stáhnout elektronický formulář na portálu MOJE daně a vyplněný jej zaslat přes datovou schránku.

Potřebujete čas od času právníka pro vaše podnikání?

Nemáte čas ho pokaždé hledat, dobývat se na něj a řešit fakturaci? Nebo dokonce potřebujete právníka neustále k dispozici? Obraťte se na nás a my vám s těžkostmi v podnikání pomůžeme.

Čím je možnost paušální daně podmíněna?

K paušální dani se může přihlásit jakákoli osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ) v České republice, která splňuje specifické podmínky. Kromě toho, že nesmí být plátci DPH a nesmí se nacházet v insolvenčním řízení, je důležité, aby jejich roční příjmy nepřekročily určený limit. Tento limit se odvíjí od konkrétního příjmového pásma, do kterého OSVČ spadá. Pro přihlášení k paušální dani je nutné vyplnit a odeslat přihlášku prostřednictvím daňového portálu MOJE daně.

Jaké přináší paušální daň výhody?

Výhody paušální daně spočívají především ve zjednodušení administrativy a předvídatelnosti nákladů. Tento systém umožňuje OSVČ platit fixní měsíční částku, která pokrývá jak daň z příjmů, tak povinné odvody na sociální a zdravotní pojištění. Paušální daň se vyplatí zejména pro ty podnikatele, kteří mají stabilní, ale ne příliš vysoké příjmy a chtějí se vyhnout složitému vedení účetnictví a daňovým přiznáním. Je vhodná například pro začínající podnikatele, kteří se chtějí soustředit na rozvoj svého podnikání, nebo pro živnostníky, kteří hledají jednoduchost a efektivitu v daňové administrativě.

Tip: Pracujete na volné noze, klidně i dvanáct hodin denně, ale když onemocníte vy nebo vaše dítě, jste na tom o poznání hůře než kamarádi s pracovní smlouvou a osmihodinovou pracovní dobou. Existují možnosti, jak svou situaci zlepšit a získat výhodnější postavení i jako OSVČ? Na nemocenské a ošetřovné jsme se zaměřili v našem samostatném článku.

Příklad využití

Typicky může být výhodná paušální daň pro drobného podnikatele, který se svými příjmy blíží k jednomu milionu korun a uplatňuje třeba 40% výdajový paušál. Pokud se navíc jedná o svobodného, bezdětného jedince bez hypotéky a dalších potenciálních odečitatelných položek z daně, pak je pro něj situace ideální. V běžném daňovém režimu by zaplatil daň z příjmu, sociální a zdravotní pojištění založené na skutečných příjmech a výdajích. Při paušální dani platí pevnou měsíční částku, která je výrazně nižší než potenciální celková daň a odvody v klasickém režimu. Může tak ušetřit až desítky tisíc ročně.

V čem spočívají nevýhody paušální daně?

Nevýhody paušální daně v České republice zahrnují několik aspektů. Především se jedná o omezenou možnost uplatňování výdajů, což může být zásadní pro podnikatele s výraznými provozními náklady. V takovém případě může být tradiční daňový režim s možností odečtu výdajů výhodnější. Dále, pro OSVČ s vyššími příjmy může být fixní částka paušální daně nevýhodnější než daň vypočítaná z reálných příjmů. Při překročení určené příjmové hranice je nutné doplatit rozdíl v dani, což může vést k neočekávaným finančním závazkům.

Paušální daň také neumožňuje využití daňových úlev a slev, jako jsou odpočty za manželku/manžela, děti nebo jiné závislé osoby. Pro podnikatele s rodinnými závazky nebo specifickými finančními situacemi může být taková nevýhoda zásadní. Navíc, tento systém není vhodný pro podnikatele, kteří plánují výrazné investice do svého podnikání, jelikož náklady na tyto investice nelze uplatnit jako daňově uznatelné výdaje.

V neposlední řadě, paušální daň vyžaduje plnění stanovených podmínek po celou dobu jejího uplatňování, včetně udržení příjmů pod určitou hranicí. To může být limitující pro rychle rostoucí podniky nebo pro podnikatele, kteří očekávají zvýšení svých příjmů v blízké budoucnosti. Paušální daň také přináší jistou míru nejistoty, jelikož při změnách daňových zákonů nebo ekonomických podmínek se mohou měnit i podmínky a výše paušálních plateb.

Neodpověděl vám článek na váš problém? Zeptejte se umělé inteligence


Řešíte obdobný problém?

Tým online právníků Dostupný advokát vám jej vyřeší.

Právník pro podnikání

Poskytneme vám zkušeného právníka pro vaše podnikání. Ať už budete jeho pomoc potřebovat nárazově, nebo třeba celý rok, bude vám vždy k dispozici. Při objednávce platíte pouze cenu za první měsíc služby, dále probíhá úhrada v měsíčních intervalech.

Předem dané ceny
Od začátku víte, kolik a za co platíte.
Vše zvládneme online
Takže ušetříte čas i peníze za dopravu.
Pracujeme rychle
90 % požadavků vyřešíme do druhého dne.
Zkušený tým
Pro každý právní obor máme specialistu.

Pomohl vám tento obsah? Přidejte mu hodnocení

Zatím nehodnoceno

…nebo jej sdílejte

Autor článku

JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.

Ondřej je ten člověk, v jehož hlavě uzrál nápad poskytovat advokátní služby online. Právním službám se věnuje již déle než 10 let a rád klientům pomáhá, když si nevědí rady s právními problémy.

Vzdělání
  • Právo, doktorské studium (Ph.D), Pf UK v Praze
  • Právo, L’université Nancy-II, Nancy
  • Právo, magisterské studium (Mgr.), Pf UK v Praze
  • Mezinárodní teritoriální studia (Bc.), FSV UK v Praze

Reference služby Dostupný advokát

Recenze služby

Michal Vrátný, Praha

před 4 roky

Děkuji za rychlou a precizní radu. Musím se přiznat, že jsem byl původně k přínosu advokáta skeptický. Nakonec jsem však rád, že jsem do toho šel. Navíc mám jasno v tom, kam se příště ohledně právního poradenství pohodlně obrátit.

Recenze služby

Filip Rufer, Praha

před 4 roky

Dostupný advokát aktualizoval smluvní podmínky našeho webového portálu studentino.cz, aby byly plně v souladu GDPR. Všechnu komunikaci jsme zvládli online a za rozumnou cenu.

Recenze služby

Zuzana Marková, Praha

před 4 roky

Nechali jsme si pro naši tělocvičnu sepsat obchodní podmínky a jsme za to moc rádi. Jasné vztahy dělají přátele, v businessu to platí desetinásob.

Zobrazit všechny reference

Mohlo by vás také zajímat

Znáte nás z médií
Logo Česká advokátní komora Apek Logo Advokátní kancelář roku 2023 a 2024
Sledujte novinky
Facebook Dostupný advokát Twitter / X Dostupný advokát
Dostupný advokát © 2013-2024