Jistota (kauce)

Jistota (kauce) — jedná se o finanční prostředky k zajištění nájemného a úhrad za plnění poskytované v souvislosti s užíváním bytu a případně k úhradě jiných závazků v souvislosti s nájmem. Pronajímatel je oprávněn tyto finanční prostředky použít k úhradě pohledávek na nájemném a k úhradě za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu. Po skončení nájmu je pronajímatel povinen vrátit nájemci složené peněžní prostředky zpět.

Znáte nás z médií
Logo Česká advokátní komora Apek Logo Advokátní kancelář roku 2023 a 2024
Sledujte novinky
Facebook Dostupný advokát Twitter / X Dostupný advokát
Dostupný advokát © 2013-2024