Dohoda o rozvázání pracovního poměru

Dohoda o rozvázání pracovního poměru je nejjednodušší způsob skončení pracovního poměru. Pracovní poměr dohodou končí se souhlasem obou účastníků pracovního poměru, tj. zaměstnance a zaměstnavatele. Pracovní poměr končí dnem sjednaným v dohodě. Na rozvázání pracovního poměru dohodou se nevztahují žádná omezení, jako je tomu například u rozvázání pracovního poměru výpovědí dané zaměstnavatelem.

Znáte nás z médií
Logo Česká advokátní komora Apek Logo Advokátní kancelář roku 2023 a 2024
Sledujte novinky
Facebook Dostupný advokát Twitter / X Dostupný advokát
Dostupný advokát © 2013-2024