Družstevní byt

Družstevní byt je prostorově oddělená část domu sloužící k bydlení, jež však nepatří svému obyvateli, ale bytovému družstvu, které jej družstevníkovi přenechává k užívání. Správu takového bytového domu vykonává družstvo. Nakládání s družstevními byty (nájmy, převody) podléhá specifickému režimu, který je odlišný od nakládání s byty v osobním vlastnictví.

Znáte nás z médií
Logo Česká advokátní komora Apek Logo Advokátní kancelář roku 2023 a 2024
Sledujte novinky
Facebook Dostupný advokát Twitter / X Dostupný advokát
Dostupný advokát © 2013-2024