Smluvní pokuta

Smluvní pokuta je jeden z nástrojů zajištění splnění povinnosti ze smlouvy. Spočívá v tom, že pokud svou povinnost neplníte ve stanovené lhůtě, vznikne vám ještě další povinnost (tedy smluvní pokuta). Např. máte ve smlouvě určeno, že do pátku musíte dodat nový účetní softwere. Pokud tak neučiníte včas, nejen, že stále musíte software dodat, ale navíc zaplatit 50 000,- Kč. Její účel je nejen sankční, ale i preventivní. Má tedy od neplnění odrazovat.

Znáte nás z médií
Logo Česká advokátní komora Apek Logo Advokátní kancelář roku 2023
Sledujte novinky
Facebook Dostupný advokát Twitter / X Dostupný advokát
Dostupný advokát © 2013-2024