Blog a právní novinky | Dostupný advokát

BLOG

Co je to kolace

Co je to kolace

6. 6. 2018 / autor: Ondřej Preuss
Dědické řízení se může zkomplikovat ve chvíli, kdy ho někdo napadne. Napadena může být závěť například z důvodu nepravosti, falešných podpisů. Případně proto, že byla sepsána a podepsána pod nátlakem nebo ve stavu duševní nemoci. Vyděděný nepominutelný dědic se může žalobou obrátit na soud s tím, že je vyděděn neoprávněně.

Co by nemělo chybět v nájemní smlouvě

Co by nemělo chybět v nájemní smlouvě

6. 6. 2018 / autor: Ondřej Preuss
Občanský zákoník chrání primárně slabší smluvní stranu. U nájemní smlouvy za ní považuje nájemce, a pronajímatele tak omezuje v mnoha ohledech. I tady jde řadu věcí upravit ve smlouvě, některé naopak obejít nepůjdou. Jaká jsou tedy práva a povinnosti při nájemním bydlení? Co je výhodné pro pronajímatele a co pro nájemce?

Co je to anuita

Co je to anuita

5. 6. 2018 / autor: Ondřej Preuss
Při převodu družstevního podílu se často hovoří o tzv. anuitě. Co to vlastně je? Anuita je obecně roční splátka. V praxi se však používá jako zlidovělý název pro nesplacené části takzvaného “dalšího členského vkladu”. Družstvo muselo z něčeho zaplatit bytový dům, zpravidla tedy splácí nějaký dlouhodobý úvěr, a to v podstatě prostřednictvím svých členů. Člen družstva se tak podílí na investici do domu v majetku družstva, ve kterém je i družstevní byt, o který běží a který má v nájmu.

Jak správně darovat nemovitost

Jak správně darovat nemovitost

5. 6. 2018 / autor: Ondřej Preuss
Darování nemovitosti dětem je obecně jednodušší než případné vypořádání dědictví. A taky vyjde levněji. Pozor ale na právní nástrahy, které by si měl dárce nejprve rozmyslet. Jak na darování mimo rodinu, je také výhodné? Vše lze ošetřit. Správně sepsanou darovací smlouvou předejdete do budoucna problémům a zbytečným konfliktům.

Kdo a jak platí daň z převodu nemovitosti

Kdo a jak platí daň z převodu nemovitosti

4. 6. 2018 / autor: Ondřej Preuss
Při koupi nemovitosti nesmí kupující zapomínat na povinnost zaplatit daň z nabytí nemovitých věcí. Často se označuje svým dřívějším názvem jako daň z převodu nemovitosti.

Úschova kupní ceny při koupi nemovitosti

Úschova kupní ceny při koupi nemovitosti

4. 6. 2018 / autor: Ondřej Preuss
Prodáváte nemovitost a chcete si být jisti, že za ni dostanete zaplaceno? Pak si především musíte smluvně ošetřit mechanismus výplaty kupní ceny. Převod vlastnického práva k nemovitosti, která je zapsána v katastru nemovitostí, neprobíhá totiž okamžitě po podpisu smlouvy z ruky do ruky.

Rozdíl mezi bytem družstevním a v osobním vlastnictví

Rozdíl mezi bytem družstevním a v osobním vlastnictví

4. 6. 2018 / autor: Ondřej Preuss
Je na každém z nás, jakému vlastnictví bytu dáme přednost. Třeba družstevní byt nevlastníte vy, ale družstvo, které vám ho de facto pouze pronajímá. Toto právo je spjaté s vaším podílem v daném družstvu a vlastnictví je více omezené. Družstevní byty tak mají jak výhody, tak samozřejmě i nevýhody.

Nejčastější chyby při sepisování návrhu na katastr nemovitostí

Nejčastější chyby při sepisování návrhu na katastr nemovitostí

3. 6. 2018 / autor: Ondřej Preuss
Na základě návrhu na vklad v katastru nemovitostí teprve dojde k samotnému převodu vlastnictví. Katastr je totiž veřejný seznam toho, co komu z nemovitých věcí patří. K návrhu na vklad je proto nutné přiložit i takzvaný právní titul - tedy nejčastěji kupní smlouvu, nebo její ověřenou kopii s úředně ověřenými podpisy. V některých konkrétních případech pak další listiny, pokud jejich potřeba vyplývá v konkrétním případě ze zákona.

Koupě nemovitosti od developera

Koupě nemovitosti od developera

3. 6. 2018 / autor: Ondřej Preuss
Už nechcete platit nájem a chtěli byste se přestěhovat do vlastního. Z nabídek vás nejvíc zaujal byt nebo dům od developera, který jste se rozhodli koupit. Nemovitost ale ještě nestojí, je pouze na papíře v podobě plánů a vizualizací. Na co všechno si dát pozor, abyste o své úspory nepřišli?

Co by měla obsahovat kupní smlouva na nemovitost

Na co si dát pozor při koupi nemovitosti

2. 6. 2018 / autor: Ondřej Preuss
Ne nadarmo se říká, že co je psáno, to je dáno. V právu to platí dvojnásob. Ať už nemovitost kupujete, nebo prodáváte, ve smlouvě by mělo být sepsáno vše podstatné. Ušetří to vaše nervy i peněženku. Jsou věci, které kupní smlouva musí obsahovat, pak samozřejmě také ty, které je dobré v ní mít.