Dostupný advokát

Blog

Jak stát podporuje zaměstnavatele v době karantény COVID-19

Jak stát podporuje zaměstnavatele v době karantény COVID-19
11 minut čtení
JUDr. Ondřej Preuss Ph.D.
25. 3. 2020

Navazujeme na náš předchozí článek o všeobecných právních důsledcích aktuálně trvající karantény a zaměříme se tentokrát na pracovní stránku věci. Ačkoliv příslušné zákony, které vnesou jasno do pravidel státní podpory ohledně současné krize způsobené šířením viru COVID-19, nebyly zatím v definitivní podobě schváleny, zřetelné kontury jsou již na světě a my vás rádi provedeme jejich detaily. Číst dále

Střídavá péče v době epidemie koronaviru

Střídavá péče v době epidemie koronaviru
3 minut čtení
Mgr. Lucie Petránková
24. 3. 2020

V České republice byl dne 12.3.2020 vyhlášen nouzový stav a následně byl omezen volný pohyb osob. Z volného pohybu osob byly stanoveny výjimky, kdy je pohyb dovolen, a to např. když se jedná o nezbytné cesty za rodinou nebo osobami blízkými. Číst dále

Pomoc poškozeným pandemií nemoci COVID-19

Pomoc poškozeným pandemií nemoci COVID-19
4 minut čtení
JUDr. Ondřej Preuss Ph.D.
23. 3. 2020

Dostupný advokát se otevírá lidem, na které dopadla krize vyvolaná pandemií COVID-19. Nabízíme individuální konzultaci nejpalčivějších problémů pro každého poškozeného, a to zdarma. Číst dále

Epidemie koronaviru – kompletní přehled právních důsledků

Epidemie koronaviru COVID-19, vše, co je potřeba vědět o právních důsledcích
14 minut čtení
JUDr. Ondřej Preuss Ph.D.
8. 3. 2020

Virová epidemie s sebou přinesla zásadní omezení cestování, podnikání i běžného života vůbec. Opatření státu ale přinášejí celou řadu právních problémů. Sledujeme pro Vás vývoj současné situace a průběžně aktualizujeme náš článek tak, abyste měli na jednom místě co nejúplnější přehled právních důsledků epidemie koronaviru. Číst dále

Co(ne)zjistíte z nahlížení do katastru nemovitostí

Co(ne)zjistíte z nahlížení do katastru nemovitostí
3 minut čtení
JUDr. Eva Braunová
8. 3. 2020

Z nahlížení do katastru nemovitostí lze zjistit mnoho důležitých věci, a to zejména pokud zamýšlíte realizovat koupi nemovitosti. V takovém případě doporučujeme věnovat značnou pozornost údajům uvedeným v katastru nemovitostí, protože tak můžete předejít nepříjemným překvapením. Číst dále

Jak číst ve výpisu z katastru nemovitostí

Jak číst ve výpisu z katastru nemovitostí
6 minut čtení
JUDr. Eva Braunová
2. 3. 2020

Výpis z katastru nemovitostí, tzv. list vlastnictví (LV) představuje nezbytného pomocníka při koupi a prodeji nemovitosti. Výpis z katastru nemovitostí si můžete snadno stáhnout prostřednictvím internetových stránek CUZK.cz. Číst dále

Dostupný advokát v Českém rozhlase

Dostupný advokát v Českém rozhlase
0 minut čtení
JUDr. Ondřej Preuss Ph.D.
25. 2. 2020

V pořadu Radiofórum se k tématu zvýšení soudních poplatků vyjádřil i zakladatel služby Dostupnyadvokat.cz Ondřej Preuss. Číst dále

Odstoupení od smlouvy

Obrázek k článku Odstoupení od smlouvy
5 minut čtení
JUDr. Eva Braunová
20. 2. 2020

Odstoupení od smlouvy je právní úkon, který můžete učinit bez souhlasu druhé smluvní strany, avšak pouze v určitých případech. Závazek ze smlouvy se odstoupením ruší od počátku a zanikají tak práva a povinnosti obou stran, které si musí vrátit vzájemná plnění. Nezaniká však povinnost k úhradě případné smluvní pokuty ani splatného úroku z prodlení, nebo náhrady škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti. Číst dále

Jak vymazat údaj z obchodního rejstříku

Podpis formuláře, obchodní rejstřík
5 minut čtení
Berenika Kuchynková
1. 2. 2020

Obchodní rejstřík je veřejným rejstříkem, do něhož se zapisují zákonem stanovené údaje o obchodních společnostech a družstvech a některých fyzických osobách. Tyto údaje se v čase různě mění, často se třeba mění adresa sídla společnosti, členové jejích orgánů nebo i samotní společníci. Číst dále

Od kdy máte nárok na dovolenou?

Žena s batohem na vyhlídce
3 minut čtení
JUDr. Ondřej Preuss Ph.D.
1. 2. 2020

Nastoupili jste do nového zaměstnání, máte tříměsíční zkušební dobu a nejste si jisti, od kdy již můžete využít dovolenou? Můžete ji využít ve zkušební lhůtě? A jak je to v případě, když prcujete "na IČO"? Číst dále


Jsme členy

ČAK logo

Znáte nás z médií

Dostupný advokát © 2013-2019