Co je to kolace | Dostupný advokát

Co je to kolace

Dědické řízení se může zkomplikovat ve chvíli, kdy ho někdo napadne. Napadena může být závěť například z důvodu nepravosti, falešných podpisů. Případně proto, že byla sepsána a podepsána pod nátlakem nebo ve stavu duševní nemoci. Vyděděný nepominutelný dědic se může žalobou obrátit na soud s tím, že je vyděděn neoprávněně.
Co je to kolace
8 minut čtení
Ondřej Preuss
6. 6. 2018

Nejčastěji se však setkáváme ještě se závažnější situací. Jeden z dědiců přemluví před smrtí své rodiče, aby mu darovali dům či byt, který by jinak připadl do dědictví nejen jeho, ale i sourozenců. Do dědictví může tedy zasáhnout i dar, kdy se de facto obchází nepominutelní dědicové, resp. je možné se pokusit je takto “obejít”.

Jak se bránit? Za prvé je potřeba uplatnit tzv. „kolaci“. V dědickém řízení to znamená započtení toho, co někteří dědicové získali od zemřelého v posledních třech letech před jeho smrtí. Při takovém započtení se ovšem nepřihlíží k obvyklým darům, jako jsou vánoční nebo jiné běžné dárky.

Započítává se ale to, co zůstavitel za svého života poskytl na založení samostatné domácnosti nebo na rozjezd podnikání. Započte se i to, co použil na uhrazení dluhů potomka. V závěti je možné tříletou lhůtu ještě prodloužit nebo i zkrátit, případně možnost kolace výslovně zcela vyloučit.

V praxi si lze představit situaci, kdy maminka jednomu ze tří synů těsně před smrtí daruje byt v hodnotě 2 500 000,- Kč. V pozůstalosti pak zanechá jen hotovost ve výši 300 000 Kč a movité věci prakticky nulové hodnoty. Každý ze synů by tak měl z pozůstalosti nárok na 100 000 korun. Jeden však již obdržel byt daleko převyšující tuto hodnotu, a tak nedostane nic a podělí se jen ostatní dva. Mezi ně se jeho podíl rozdělí, tedy oba dva dostanou 150 000 Kč. To jim však zdaleka nekompenzuje celkovou „ztrátu“.

Obdarovaný se ale nemusí bát, že by musel něco vracet, pouze nedostane z pozůstalosti nic. V případě, že by k darování bytu došlo například pět let před smrtí, k započtení by nedošlo, pokud by tedy maminka v závěti neurčila něco jiného. Každý ze synů by tak získal 100 000. To vše se ale týká pouze nepominutelných dědiců.

Započtení na dědický podíl

Existuje však také institut, kterému se říká „započtení na dědický podíl“. Tento princip se od výše uvedeného liší okruhem osob a také tím, že zůstavitel musí vyjádřit vůli započíst dar na dědický podíl písemně a ve formě závěti, dědickou smlouvou či dovětkem. Pak se započtou dary všem dědicům. V praxi však notář, který byl pověřen vypořádáním dědictví, nemusí o poskytnutí všech darů vědět.

Dědic tak musí započtení v řízení namítnout a notáře na tuto skutečnost upozornit. Také zde mohou nastat spory o to, co komu a kdy daroval. Například pokud daroval zůstavitel nějakou movitou věc značné hodnoty, například obraz od věhlasného malíře. Takové věci se nezapisují do žádného veřejného seznamu, není tedy jednoduché zjistit, kdy byla taková věc darována.

Jak je však patrné, v mnohých případech nebude kolace postačovat a klíčový majetek se do dědictví “nevrátí”. V takovém případě nezbude, než se obrátit na soud a dožadovat se neplatnosti samotné darovací smlouvy, která mohla být uzavřena takříkajíc „pod nátlakem nesvobodně nebo bez vážné vůle zůstavitele“. Pak je však potřeba se připravit na nejistý spor a nutnost dokazování konkrétních okolností podpisu darovací smlouvy. Většina těchto sporů je však neúspěšná.

Tento článek jsme připravili pro Seriál Lidových novin „Právo & bydlení“. Podívejte se i na další články ze seriálu:

1. Na co si dát pozor při koupi nemovitosti

2. Jak na hypotéku

3. Co si zkontrolovat před koupí nemovitosti

4. Kdo a jak platí daň z převodu nemovitosti?

5. Co by měla obsahovat kupní smlouva na nemovitost

6. Nejčastější chyby při sepisování návrhu na katastr nemovitostí

7. Koupě nemovitosti od developera

8. Úschova kupní ceny při koupi nemovitosti

9. Rozdíl mezi bytem družstevním a v osobním vlastnictví

10. Co je to anuita?

11. Jak správně darovat nemovitost

12. K čemu slouží věcné břemeno nebo služebnost?

13. Sepsání závěti a vypořádání dědictví

14. Co je to kolace

15. Co by nemělo chybět v nájemní smlouvě

16. Kdy se může zvyšovat nájemné

17. Ukončení nájmu

18. Dohoda o ukončení nájmu

19. Jak sepsat smlouvu o dílo s řemeslníkem

20. Skryté vady a odstoupení od smlouvy o dílo

21. Kdy potřebujete stavební povolení k rekonstrukci nemovitosti?

22. Domovní řád

23. Co obnáší funkce ve výboru bytového domu?

24. Povinnosti člena výboru bytového domu

25. Proč nepodceňovat stanovy v bytovém domě

26. Společné prostory v bytovém domě

27. Co obnáší rekonstrukce bytového domu

28. Může se SVJ nebo bytové družstvo zadlužit?

29. Jak na rekonstrukci domu nebo chaty

30. Na co si dát pozor při jednání se stavební “firmou”?

31. Stavba domu na „zelené louce“

32. Jak na vyjmutí půdy ze zemědělského fondu

Využijte jednu z našich stálých služeb — Řešení právního problému na míru
Zjistíme, v čem je váš právní problém, jaká z něj pro vás vyplývají právní rizika a navrhneme konkrétní možná řešení. Žádný právní problém pro nás není dost velký.

Líbil se vám článek?
Sdílejte ho s přáteli


Mohlo by vás také zajímat

Podmínky prodloužení nájemní smlouvy na byt je dobré mít ošetřené už při jejím uzavírání

Uzavírání nájemní smlouvy na byt provází celá řada otázek: Na co při jejím sjednávání nezapomenout? Je nutné od začátku myslet na prodloužení nájemní smlouvy? A kdy se smlouva prodlouží automaticky?

29. 7. 2017
Ondřej Preuss

Soudy ruší stanovy bytových družstev

Bytová družstva musela do půlky roku 2015 přizpůsobit své stanovy novému zákonu o obchodních korporacích (ZOK). Ten bytovým družstvům přikazuje, aby ve svých stanovách podrobně upravila práva a povinnosti svých...

26. 7. 2016
Ondřej Preuss

Kamery v bytových domech

Nové stanovisko Úřadu pro ochranu osobních údajů upřesňuje podmínky za kterých lze provozovat kamerové systémy v bytových domech, případně na jejich vnějších pláštích. Lze očekávat, že mnoho bytových domů nebude...

29. 1. 2016
Ondřej Preuss

Jsme členy

ČAK logo

Znáte nás z médií

Dostupný advokát © 2013-2019