Společné prostory v bytovém domě | Dostupný advokát

Společné prostory v bytovém domě

Bytová jednotka obsahuje jednak byt, ale také podíl na společných částech domu. Jsou to ty části, které podle své povahy mají sloužit vlastníkům jednotek společně.
Společné prostory v bytovém domě
8 minut čtení
Ondřej Preuss
10. 6. 2018

To platí i v případě, že se určitá část přenechá některému vlastníku jednotky k výlučnému užívání. Takové užívání společné části musí být uvedeno v prohlášení vlastníka. Což je vlastně listina, kterou se všichni vlastníci bytových jednotek dohodli na rozdělení toho, co je v domě společné a co ne, případně komu byly prostory svěřeny k výlučnému užívání. To znamená, že nikdo jiný tento jinak společný prostor užívat nemůže. Osoba, která výlučně takový prostor užívá, nese zpravidla i náklady na jeho údržbu a opravy.

V bytových domech se často najdou i společné prostory, které vlastníci bytových jednotek nevyužijí. Jsou to například kočárkárny, nebo dokonce protiatomové kryty, případně prostory určené pro obchody nebo provozovny. Spoluvlastníci se mohou rozhodnout tyto prostory pronajímat, výnos z těchto pronájmů však nepatří SVJ, ale samotným spoluvlastníkům. Jsou to jejich společné části. Zisk se tedy rozdělí mezi ně dle podílů na společných částech domu.

O běžném hospodaření s takovou společnou věcí, tedy i o jejím pronájmu a nakládání s výnosy, rozhodují všichni spoluvlastníci většinou hlasů, které se počítají podle velikosti jejich spoluvlastnických podílů. Spoluvlastníci mohou také rozhodnout o tom, že svěří hospodaření s domem společnému zástupci, kterým může být např. SVJ. Tady je však potřeba souhlas nadpoloviční většiny všech spoluvlastníků. SVJ bude oprávněno uzavírat nájemní smlouvy, kontrolovat plnění těchto smluv, vymáhat dlužné nájemné a bude předkládat spoluvlastníkům vyúčtování. Někdy se dokonce dává do stanov, že výnos z těchto prostor bude započítán jako příspěvek členů svému SVJ, což zpřehledňuje účetní situaci. Je to však na hraně zákona.

V souvislosti se společnými prostorami je také potřeba zdůraznit, že od ledna 2018 začal v České republice opět platit institut předkupního práva na spoluvlastnický podíl na nemovitosti přímo ze zákona. To znamená, že pokud dům nebo jinou nemovitost má více vlastníků ve spoluvlastnictví, tak nemůže jeden z nich svůj podíl prodat cizí neznámé osobě, ale musí jej nejdříve nabídnout ostatním spoluvlastníkům. Cílem této úpravy je zmenšit počet spoluvlastnictví, ve kterých často dochází k neshodám a rozbrojům.

Tato úprava se však přímo netýká oněch společných částí domu - ty jsou přímo ze zákona součástí jednotky. Když tedy vlastníte byt samostatně, nemusíte ho nabízet ostatním, i když zároveň máte podíl na domě. Bytových jednotek se to týká, jen pokud přímo konkrétní byt vlastní více osob (třeba následkem dědictví).

Problém ovšem může nastat, pokud například podzemní garáž v bytovém domě je v prohlášení vlastníka vymezena jen jako jedna jednotka a každý spoluvlastník ji využívá částečně. Při prodeji bytu musí spoluvlastnický podíl na garáži nabídnut ostatním spoluvlastníkům. Kupující pak nemá jistotu, že s bytem získá i možnost parkování právě kvůli předkupnímu právu.

Existuje však výjimka z předkupního práva - není povinnost nabízet nemovitost spoluvlastníkům v případě prodeje tzv. osobě blízké. Těmi jsou například příbuzní v řadě přímé, sourozenci, manžel, partner podle zákona o registrovaném partnerství nebo třeba osoby, které spolu trvale žijí, případně osoby takzvaně „sešvagřené“.

Právník SVJ a BD na rok

Poskytneme vám právníka pro SVJ nebo BD na 6 nebo 12 měsíců. Bude vám kdykoli k dispozici, zastoupí vás u soudu nebo při jednání s úřady a pomůže vám s řešením jakékoli právní otázky. To vše za předem známou cenu a možností zaplatit až po skončení služby.

Tento článek jsme připravili pro Seriál Lidových novin „Právo & bydlení“. Podívejte se i na další články ze seriálu:

1. Na co si dát pozor při koupi nemovitosti

2. Jak na hypotéku

3. Co si zkontrolovat před koupí nemovitosti

4. Kdo a jak platí daň z převodu nemovitosti?

5. Co by měla obsahovat kupní smlouva na nemovitost

6. Nejčastější chyby při sepisování návrhu na katastr nemovitostí

7. Koupě nemovitosti od developera

8. Úschova kupní ceny při koupi nemovitosti

9. Rozdíl mezi bytem družstevním a v osobním vlastnictví

10. Co je to anuita?

11. Jak správně darovat nemovitost

12. K čemu slouží věcné břemeno nebo služebnost?

13. Sepsání závěti a vypořádání dědictví

14. Co je to kolace

15. Co by nemělo chybět v nájemní smlouvě

16. Kdy se může zvyšovat nájemné

17. Ukončení nájmu

18. Dohoda o ukončení nájmu

19. Jak sepsat smlouvu o dílo s řemeslníkem

20. Skryté vady a odstoupení od smlouvy o dílo

21. Kdy potřebujete stavební povolení k rekonstrukci nemovitosti?

22. Domovní řád

23. Co obnáší funkce ve výboru bytového domu?

24. Povinnosti člena výboru bytového domu

25. Proč nepodceňovat stanovy v bytovém domě

26. Společné prostory v bytovém domě

27. Co obnáší rekonstrukce bytového domu

28. Může se SVJ nebo bytové družstvo zadlužit?

29. Jak na rekonstrukci domu nebo chaty

30. Na co si dát pozor při jednání se stavební “firmou”?

31. Stavba domu na „zelené louce“

32. Jak na vyjmutí půdy ze zemědělského fondu

Řešíte obdobný problém?

Tým online právníků Dostupný advokát vám jej vyřeší.

Právník SVJ a BD na rok

Poskytneme vám právníka pro SVJ nebo BD na 6 nebo 12 měsíců. Bude vám kdykoli k dispozici, zastoupí vás u soudu nebo při jednání s úřady a pomůže vám s řešením jakékoli právní otázky. To vše za předem známou cenu a možností zaplatit až po skončení služby.

od 11400 Kč
Chci pomoct
Předem dané ceny
Od začátku víte, kolik a za co platíte.
Vše zvládneme online
Takže ušetříte čas i peníze za dopravu.
Pracujeme rychle
90 % požadavků vyřešíme do druhého dne.
Zkušený tým
Pro každý právní obor máme specialistu.

Líbil se vám článek?
Sdílejte ho s přáteli

Mohlo by vás také zajímat

Jak svolat shromáždění SVJ a členskou schůzi BD

Jak správně svolat členskou schůzi společenství vlastníků jednotek nebo bytového družstva, to si řekneme na následujících řádcích. Ostatně ne nadarmo se říká, že pořádek dělá přátele....

18. 2. 2018
Ondřej Preuss

Kamery v bytových domech

Nové stanovisko Úřadu pro ochranu osobních údajů upřesňuje podmínky za kterých lze provozovat kamerové systémy v bytových domech, případně na jejich vnějších pláštích....

29. 1. 2016
Ondřej Preuss

Vypořádání příspěvků do fondu oprav při prodeji nebo koupi bytu

V tomto blogu si řekneme, proč je dobré pro obě strany kupní smlouvy na byt, tedy pro toho, kdo kupuje bytovou jednotku, ale i pro toho, kdo ji prodává, aby...

3. 1. 2016
Ondřej Preuss

Jsme členy

ČAK logo

Znáte nás z médií

Dostupný advokát © 2013-2019