Odpověď od advokáta
Máme 1 variantu řešení vašeho problému
Zobrazit

Kdy potřebujete stavební povolení k rekonstrukci nemovitosti

Při rekonstrukci bytu nebo domu není radno zapomenout nejen na stavební předpisy, ale i na sousedy. Ač se přístup úřadů stává stále benevolentnějším, někdy je stále zapotřebí stavební povolení, jehož získání může být náročnější než samotná rekonstrukce. Nespokojený soused také může vše zdržet.
pár diskutující nad plány rekonstrukce
10 minut čtení
8. 6. 2018

V první řadě si představme, jak bychom se asi cítili, kdyby nám soused, který se nově přistěhoval a kterého ani pořádně neznáme, započal s rekonstrukcí bez jediného slova. Vrtačky a sbíječky by běžely ve dne v noci, na chodbách prach, odložené pracovní nářadí a kýble plné suti. Takový soused si jistě v domě moc přátelské vztahy neudělá.

Rekonstrukci však samozřejmě nelze vlastníkovi bytu zakázat. S vlastní věcí si může každý dělat, co chce, pokud tím však neomezuje práva ostatních. Je proto slušnost oznámit sousedům, co se bude v našem bytě odehrávat. Pokud je nezastihneme doma, je možné jim vhodit lístek do schránky, nebo vyvěsit na nástěnce, že se u nás koná rekonstrukce a od kdy do kdy budou probíhat práce. V některých případech takové oznámení vyžaduje domovní řád a jindy je třeba získat souhlasy sousedů pro ohlášení stavby nebo pro vydání stavebního povolení. Může to tedy být i povinnost, nikoliv jen slušnost.

Při realizaci drobné stavby kolem domu, rekonstrukci koupelny v bytě nebo domě, výměně střešní krytiny za krytinu novou, ale podobnou, nemusíte vaše plány nijak oznamovat stavebnímu úřadu. Před započetím s rekonstrukcí se ale vždy vyplatí navštívit stavební úřad v místě stavby a zjistit, jaké jsou požadavky v daném konkrétním případě.

Při rekonstrukci běžně velkého rodinného domu nebo chalupy v zástavbě podobných domů pak stačí tzv. ohlášení. Jde o zjednodušený postup, kdy neprobíhá stavební řízení. Po obdržení ohlášení zkoumá stavební úřad, zda-li ohlášená stavba splňuje všechny podmínky stavebního zákona. Při kladném zjištění vydá stavební úřad do 30 dnů souhlas s provedením ohlášené stavby. Doručením souhlasu počíná běžet dvouletá lhůta, ve které musí práce začít. Pokud stavební úřad dospěje k závěru, že pouhé ohlášení nestačí, nařídí usnesením provedení řádného stavebního řízení.

Spolu s ohlášením musí stavebník předat stavebnímu úřadu mimo jiné i souhlasy sousedů, kteří mohou být rekonstrukcí dotčeni. Pokud nebudou souhlasy kompletní nebo se ozve nějaký opomenutý soused, že s rekonstrukcí nesouhlasí, stavební úřad přejde do režimu stavebního řízení a bude rozhodovat o vydání stavebního povolení. Co v případě, že souhlas souseda nelze získat například proto, že je dlouhodobě v zahraničí? V takovém případě ohlášení nestačí. Je nutné požádat o stavební povolení.

Ohlášení dále nestačí, pokud rekonstrukce při přestavbě bytu v domě zasáhne do nosných zdí nebo panelů. Tam je třeba také stavební povolení, které stavební úřad nevydá bez posouzení zamýšleného zásahu do nosné zdi statikem.

Stavební povolení vydává stavební úřad na základě písemné žádosti. Spolu s ní musí stavebník přinést i souhlasy dotčených osob, tedy opět sousedů, ale také souhlas SVJ. Nosné zdi domu patří totiž všem vlastníkům jednotek. K ohlášení nebo k žádosti o vydání stavebního povolení je nutné připojit i projektovou dokumentaci, aby mohl stavební úřad celou věc posoudit.

Odpověď od advokáta

Hledáte odpověď na konkrétní právní otázku? Napište nám ji a do 48 hodin budete mít k dispozici odpověď od některého z našich advokátů. Máme specialisty na všechny oblasti práva a garantujeme tak vysokou odbornost. Zaplatit můžete až po poskytnutí služby.

Alternativou k vydání stavebního povolení může být tzv. certifikát autorizovaného inspektora. Autorizovaný inspektor vše odborně posoudí, provede zkrácené stavební řízení a vydá certifikát, jehož oznámení stavebnímu úřadu má stejnou váhu jako stavební povolení.

V jednom bytovém domě se dlouho o vše starala paní Zlata, která měla byt v nejvyšším patře. Byla předsedkyní SVJ a velmi dbala na dodržování domovního řádu a vůbec na chod celého SVJ. Nikoho ani nenapadlo, že právě ona provedla zcela bez povšimnutí rekonstrukci svého bytu, ale také jeho rozšíření o část společné chodby, na jejímž stropě byl i vstup na půdu. Bez stavebního povolení i bez souhlasů SVJ a sousedů. Vlastníci jednotek dali podnět stavebnímu úřadu, který věc prošetřil a nařídil odstranění stavby. Paní Zlatě se tak její rekonstrukce značně nevyplatila, musela nakonec skutečně vše na společné chodbě na své náklady uvést do původního stavu.

Další omezení souvisí s památkovou ochranou. Vlastnictví domu nebo bytu v památkové zóně, nebo přímo památkově chráněného objektu s vysokými stropy, dřevěnými okny, mozaikami a dalšími prvky má své nevýhody. Památkáři jsou totiž oprávněni požadovat, aby se kulturní dědictví neměnilo v lunapark. V závazném stanovisku tak nařídí, jaké postupy, materiály a součásti se při rekonstrukci smí použít. Nejčastěji v takových domech nelze vyměnit dřevěná okna za plastová, domy nelze zateplit zvenčí a tím úplně zruinovat jejich původního ducha. Můžou být přijata i další omezení, závisející na konkrétní situaci. Za nedodržení pokynů památkářů může být samozřejmě uložena pokuta.

Ústavní soud již kdysi rozhodl, že tato omezení nejsou protiprávní. Vlastnictví totiž zavazuje a navíc stát poskytuje pro majitele kulturních památek různorodé pobídky a dotace, které jim alespoň část nákladů na zvýšenou péči, byť určitě nedostatečně, nahradí.

Každý, kdo provádí rekonstrukci bytu, musí také dodržovat noční klid. Ten trvá mezi desátou hodinou večerní a šestou hodinou ranní. Obec může určit odlišnou dobu, například z důvodu místní slavnosti nebo jarmarku, ale může ho pouze zkrátit a nikoliv prodloužit. Za rušení nočního klidu může přivolaný strážník uložit na místě pokutu až 10 000 korun.

Tento článek jsme připravili pro Seriál Lidových novin „Právo & bydlení“. Podívejte se i na další články ze seriálu:

 1. Na co si dát pozor při koupi nemovitosti
 2. Jak na hypotéku
 3. Co si zkontrolovat před koupí nemovitosti
 4. Kdo a jak platí daň z převodu nemovitosti?
 5. Co by měla obsahovat kupní smlouva na nemovitost
 6. Nejčastější chyby při sepisování návrhu na katastr nemovitostí
 7. Koupě nemovitosti od developera
 8. Úschova kupní ceny při koupi nemovitosti
 9. Rozdíl mezi bytem družstevním a v osobním vlastnictví
 10. Co je to anuita?
 11. Jak správně darovat nemovitost
 12. K čemu slouží věcné břemeno nebo služebnost?
 13. Sepsání závěti a vypořádání dědictví
 14. Co je to kolace
 15. Co by nemělo chybět v nájemní smlouvě
 16. Kdy se může zvyšovat nájemné
 17. Ukončení nájmu
 18. Dohoda o ukončení nájmu
 19. Jak sepsat smlouvu o dílo s řemeslníkem
 20. Skryté vady a odstoupení od smlouvy o dílo
 21. Kdy potřebujete stavební povolení k rekonstrukci nemovitosti?
 22. Domovní řád
 23. Co obnáší funkce ve výboru bytového domu?
 24. Proč nepodceňovat stanovy v bytovém domě
 25. Společné prostory v bytovém domě
 26. Co obnáší rekonstrukce bytového domu
 27. Může se SVJ nebo bytové družstvo zadlužit?
 28. Jak na rekonstrukci domu nebo chaty
 29. Na co si dát pozor při jednání se stavební “firmou”?
 30. Stavba domu na „zelené louce“
 31. Jak na vyjmutí půdy ze zemědělského fondu

Řešíte obdobný problém?

Tým online právníků Dostupný advokát vám jej vyřeší.

Odpověď od advokáta

Hledáte odpověď na konkrétní právní otázku? Napište nám ji a do 48 hodin budete mít k dispozici odpověď od některého z našich advokátů. Máme specialisty na všechny oblasti práva a garantujeme tak vysokou odbornost. Zaplatit můžete až po poskytnutí služby.

od 2500 Kč
Chci pomoct
Předem dané ceny
Od začátku víte, kolik a za co platíte.
Vše zvládneme online
Takže ušetříte čas i peníze za dopravu.
Pracujeme rychle
90 % požadavků vyřešíme do druhého dne.
Zkušený tým
Pro každý právní obor máme specialistu.

Pomohl vám tento obsah?
Sdílejte ho s přáteli…

…nebo mu přidejte hodnocení

průměrné hodnocení: 2.1
Hodnoceno: 8 krát

Autor článku

JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.

Ondřej je ten člověk, v jehož hlavě uzrál nápad poskytovat advokátní služby online. Právním službám se věnuje již déle než 10 let. Rád klientům pomáhá, když si nevědí rady s pracovními problémy, řeší za ně převod nemovitosti nebo poradí s autorskou licencí.

Vzdělání

 • Právo, doktorské studium (Ph.D), Pf UK v Praze
 • Právo, L’université Nancy-II, Nancy
 • Právo, magisterské studium (Mgr.), Pf UK v Praze
 • Mezinárodní teritoriální studia (Bc.), FSV UK v Praze

Mohlo by vás také zajímat

pohled na rozestavěnou konstrukci domu

Stavba domu na „zelené louce“

Po dlouhém hledání jste si vyhlédli pozemek, na kterém chcete postavit rodinný dům nebo chatu. Vězte, že to nejhorší máte teprve před sebou....

13. 6. 2018
Ondřej Preuss
starší paní hledící z okna

K čemu slouží věcné břemeno nebo služebnost

Rodiče se často rozhodnou věnovat svůj dům či byt dětem. Vyjde to levněji, než kolik by stálo vyřízení pozůstalosti v dědickém řízení. Navíc mají rozdělení svého majetku mezi...

6. 6. 2018
Ondřej Preuss
Otec předává dceři dar

Darovací smlouva na pozemek

Darovanému koni na zuby nekoukej! Pokud ale místo koně budete chtít darovat pozemek nebo budete na straně obdarovaného, určitě si vše pečlivě pohlídejte. Písemná darovací smlouva, která je k

18. 12. 2019
Ondřej Preuss

Jsme členy

ČAK logo

Znáte nás z médií

Dostupný advokát © 2013-2019