Jak správně darovat nemovitost | Dostupný advokát

Jak správně darovat nemovitost

Jak správně darovat nemovitost

5. 6. 2018 / autor: Ondřej Preuss

Darování nemovitosti dětem je obecně jednodušší než případné vypořádání dědictví. A taky vyjde levněji. Pozor ale na právní nástrahy, které by si měl dárce nejprve rozmyslet. Jak na darování mimo rodinu, je také výhodné? Vše lze ošetřit. Správně sepsanou darovací smlouvou předejdete do budoucna problémům a zbytečným konfliktům.

Studentka Kamila se dlouhé roky starala o nemocnou babičku. Nebyla to však její skutečná babička, ale sousedka. Kamila jí jen vypomáhala, až to přerostlo v každodenní péči. Ačkoli to Kamila vůbec neočekávala, babička se rozhodla, že Kamile daruje svůj byt. Stará paní totiž nebyla za dobře se svou rodinou, která se o ni vůbec nezajímala.

Problém však byl, že se babička ani paní Kamila s nikým neporadily. Kamila stáhla starý vzor darovací smlouvy z internetu, vyplnila ho neúplně a takto smlouvu s nemocnou babičkou podepsaly a předložily na katastr nemovitostí. Ukázalo se však, že špatně označily podíl na společných částech domu. Zapomněly i uvést podíl na souvisejících pozemcích v okolí domu, tedy zahradě.

Kvůli chybě tak katastr řízení zastavil a darovací smlouvu odmítl. Mezitím však stará paní zemřela, a tak její byt připadl dědicům v dědickém řízení.

Při převodu, tedy i darování bytů se často převádějí nemovitosti na více listech vlastnictví, na což se právě zapomíná. Každý podíl se musí označit výslovně, nesmí se zapomenout jak na podíl na pozemku, na kterém dům s bytem stojí, tak na podíl na samotném domě. Byt je v souvislosti s novým občanským zákoníkem definován jinak než dříve, což může také vést k chybě, zejména pokud se vychází ze staré smlouvy.

U darování domu se lze se setkat s další typickou právní chybou. Nový občanský zákoník sice zavedl zásadu Superficies solo cedit. V překladu to znamená “povrch ustupuje půdě” ve významu, že stavba je součástí pozemku. Neplatí to však důsledně a domy a pozemky se scelují teprve postupně. Dům tedy nemusí nutně ani dnes být součástí pozemku. Může se tak stát, že se při darování omylem převede jen pozemek bez domu, nebo dům bez pozemku. To vše musí být zejména ve smlouvě dobře ošetřeno. Smlouva musí být samozřejmě písemná a podpisy všech účastníků by měly být ověřené. Buď u notáře, advokáta, nebo na pracovišti Czech Pointu.

Pouze ten, kdo má u katastrálního úřadu uložen “vzorový podpis”, nemusí nic ověřovat.

Mnozí lidé si uvědomují všechna rizika a problémům se snaží předcházet už při řešení darovací smlouvy. Jako paní Martina, která nás před časem oslovila s tím, že potřebuje na sebe a bratra převést co možná nejrychleji a za nejlepších možných podmínek pozemky v jižních Čechách. Ty jim chtěli darovat rodiče. Bála se, aby neudělala nějakou chybu. K jedné z parcel totiž vedla cesta, která byla součástí druhé parcely. To je potenciálně právně složitá situace. Paní Martině jsme doporučili vytvoření darovací smlouvy na pozemek se služebností cesty.

V praxi to znamená, že cesta zůstane v majetku bratra paní Martiny, který měl dostat sousední pozemek. Ovšem ona – i případný nový vlastník jejího pozemku – si zachová právo se ke svému pozemku dostat právě touto cestou. Takto ošetřená darovací smlouva na pozemky může předejít mnoha budoucím problémům, například pokud by se jeden ze sourozenců odstěhoval a z nového majitele by se vyklubal problémový člověk.

Darování je také obecně levnější než dědické řízení. To dokazuje právní úprava v oblasti daní. Darovací daň se již neplatí. Připadá tedy v úvahu jen daň z příjmu. Dárce žádný příjem nemá, naopak o majetek přichází, daňovou povinnost tedy mít nemůže. Obdarovaný však příjem získává. Pokud ho však s dárcem pojí bližší vztah a patří do okruhu jeho „osob blízkých“, je i takový převod od daně osvobozen. Pokud ne, zahrne dar do svého celoročního příjmu a zdaní společně s ostatními výdělky.

Odvolání daru

Přepisem na katastru nemovitostí nemusí být darování jednou pro vždy vyřešeno. V určitých případech přichází v úvahu i takzvané „zpětvzetí“, tedy správně odvolání daru. Zákon pro něj předpokládá v zásadě dva možné důvody. Jednak jde o případy, kdy dárce upadne do nouze. To znamená, že nemá ani na základní živobytí pro sebe nebo pro toho, kdo je na něm závislý. Obdarovaný je v takovém případě povinen dárci vrátit dar, anebo mu poskytnout obvyklou cenu takového daru.

Častější je však odvolání daru pro takzvaný nevděk. Za nevděk se považuje situace, kdy obdarovaný dárci úmyslně nebo z hrubé nedbalosti ublíží. Tím se nemá na mysli vypjatá hádka, ale třeba neposkytnutí pomoci při nemoci nebo dokonce trestný čin proti dárci nebo jeho osobě blízké. Každý případ se však hodnotí jednotlivě a individuálně. O tom, co je nevděk, tedy rozhoduje v důsledku až soud.

Dárce má na odvolání, nebo-li odstoupení od daru lhůtu jednoho roku od okamžiku, kdy mu obdarovaný ublížil. Výjimkou je situace, kdy mu dotyčný ublížil nepřímo nebo ublížil jeho osobě blízké. V takovém případě běží lhůta od okamžiku, kdy se o tom dozvěděl. V některých případech dokonce právo na odvolání daru přechází i na dědice dárce.

To platí tehdy, pokud mu obdarovaný před smrtí v odvolání daru zabránil. Může jít přirozeně o krajní situaci, kdy obdarovaný dárce usmrtí nebo zmrzačí a tím pádem na odvolání daru není prostor. Pak na jeho místo nastupují dědicové. V praxi si lze představit třeba situaci, kdy jeden ze sourozenců v hádce zabije svého rodiče, který mu ale předtím daroval dům. Ostatní dědicové pak budou dům vymáhat “zpět” a dar můžou odvolat.

Tento článek jsme připravili pro Seriál Lidových novin „Právo & bydlení“. Podívejte se i na další články ze seriálu:

1. Na co si dát pozor při koupi nemovitosti

2. Jak na hypotéku

3. Co si zkontrolovat před koupí nemovitosti

4. Kdo a jak platí daň z převodu nemovitosti?

5. Co by měla obsahovat kupní smlouva na nemovitost

6. Nejčastější chyby při sepisování návrhu na katastr nemovitostí

7. Koupě nemovitosti od developera

8. Úschova kupní ceny při koupi nemovitosti

9. Rozdíl mezi bytem družstevním a v osobním vlastnictví

10. Co je to anuita?

11. Jak správně darovat nemovitost

12. K čemu slouží věcné břemeno nebo služebnost?

13. Sepsání závěti a vypořádání dědictví

14. Co je to kolace

15. Co by nemělo chybět v nájemní smlouvě

16. Kdy se může zvyšovat nájemné

17. Ukončení nájmu

18. Dohoda o ukončení nájmu

19. Jak sepsat smlouvu o dílo s řemeslníkem

20. Skryté vady a odstoupení od smlouvy o dílo

21. Kdy potřebujete stavební povolení k rekonstrukci nemovitosti?

22. Domovní řád

23. Co obnáší funkce ve výboru bytového domu?

24. Povinnosti člena výboru bytového domu

25. Proč nepodceňovat stanovy v bytovém domě

26. Společné prostory v bytovém domě

27. Co obnáší rekonstrukce bytového domu

28. Může se SVJ nebo bytové družstvo zadlužit?

29. Jak na rekonstrukci domu nebo chaty

30. Na co si dát pozor při jednání se stavební “firmou”?

31. Stavba domu na „zelené louce“

32. Jak na vyjmutí půdy ze zemědělského fondu


Darovací smlouvu na nemovitost sepíšeme či zkontrolujeme do 2 dnů. V celém Česku!

Darování bytu, domu, pozemku nebo garáže díky nám proběhne bez právních komplikací. Provedeme vás celým procesem a dohlédneme na bezchybnost smluvních vztahů. Vše vyřešíte jednoduše a on-line.

Darovací smlouva bez chyb a s nejnižší možnou daní

Ať už nemovitost darujete nebo dostáváte od (pra)rodičů, partnera, partnerky, příbuzných nebo od souseda, garantujeme vám, že darovací smlouva bude po právní stránce naprosto v pořádku a darování proběhne tak, jak si přejete. Za darování nemovitosti díky nám nezaplatíte na daních ani o korunu víc, než musíte. Celý proces proběhne bezchybně a rychle jako u 253 převodů, které jsme realizovali v minulém roce.

Poradíme vám i v případech darů nemovitostí zatížených:

  • věcným břemenem nebo služebností bytu (například pro rodiče či prarodiče),
  • nájmem (například pro stávajícího nájemníka), nebo
  • zástavním právem.

Připravíme pro vás dohody pro zřízení výše uvedených práv a také další specifické dohody, jako je převod více nemovitostí najednou.

S katastrem nemovitostí vše vyřešíme za vás. Garantujeme správnost a rychlost celého procesu

Naše právní služby vás zbaví starostí, když:

  • je pro vás všechno to papírování složité,
  • nevíte, v jaké výši a jak zaplatit darovací daň,
  • chcete darovat družstevní podíl (družstevní byt),
  • chcete předejít odvolání daru pro nevděk.

Nechte celý proces darování a převodu nemovitosti na nás, včetně zápisu do katastru nemovitostí. Zajistíme pro vás bezchybnost celého procesu darování po právní stránce. V akutních případech reagujeme neprodleně, nenecháme vás čekat!

Co pro vás uděláme:

Varianty naší nabídky Standard Premium
Sepíšeme darovací smlouvu na míru vašemu případu
Zkontrolujeme darovací smlouvu na míru vašemu případu
Připravíme návrh na vklad vlastnictví do katastru nemovitostí
Posoudíme výši darovací daně
Připravíme věcné břemeno pro klidné dožití dárce
Poskytneme konzultaci s advokátem pro zhodnocení rizik a dalšího postupu30 minut60 minut
Jak rychle vše zpracujeme a najdeme pro vás řešení? do týdnedo 48 hodin
Konečná cena včetně DPH39003222,96 Kč bez DPH49004049,36 Kč bez DPH

Rychlé představení služby

Rychlá služba pro dárce i obdarované

Díky našim právním službám se vám nestane, že kvůli chybně podanému návrhu na vklad do katastru nakonec přijdete o darovaný byt, jako paní Kamila. Pomůžeme vám i se zápisem do katastru nemovitostí tak, aby proběhl hladce už napoprvé, abyste kvůli chybám zbytečně nečekali a neplatili poplatky jako pan Karel.

Poradíme vám, jak je to s daní z převodu nemovitosti, a provedeme vás celým procesem tak, aby nedošlo k problémům, které by způsobily neplatnost darovací smlouvy nebo její odmítnutí katastrem nemovitostí. To se může stát například kvůli chybě v identifikaci darované nemovitosti, omylu dárce nebo chybějícím náležitostem smlouvy.

Objednáte-li si expresní a individuální služby, bude takový i náš přístup. Ať už jste z Prahy, Brna, Plzně, Hradce Králové, Děčína či Ostravy.

Anonymní vzory smluv a neodborné rady vás můžou finančně poškodit

Anonymní vzor darovací smlouvy na nemovitost, darovací smlouvy na byt, pozemek nebo garáž vám může při obdarování blízkých velmi zkomplikovat život. Smlouva vytvořená nebo zkontrolovaná avokátem, který se specializuje na nemovitostní právo, vás účinně ochrání. Neprodlužujte zbytečně proces darování nemovitosti. Garantujeme správnost všech smluv podle nového občanského zákoníku (NOZ).

S čím jsme už klientům pomohli?

Nejčastěji řešíme dary nemovitostí od prarodičů nebo rodičů dětem nebo vnoučatům. U těchto darů dbáme především na to, aby celý proces proběhl hladce a bez negativních daňových dopadů na dárce či obdarovaného.

Měsíc co měsíc řešíme darování desítek nemovitostí. Z hlediska objemu a odbornosti patříme mezi nejvýznamnější odborníky na problematiku darování nemovitostí v ČR. Zabezpečení daru vaší nemovitosti je proto u nás v nejlepších rukou.

Co říkají lidé, kteří využili našich služeb?

Monika Holcátová, Praha: „S darovací smlouvou od vás jsem neměla na katastru nejmenší problém. Pracovnice u okénka se podívala na logo a poznamenala, že vaše smlouvy jsou vždy v pořádku. Dostupný advokát mi navíc telefonicky vysvětlil věci kolem věcného břemene, které by mne jako laika vůbec nenapadly. Nevím, co na službě zlepšit, jsem naprosto spokojená.“
Ing. Jan Sekanina, Praha (ekonom): „Když mi prarodiče chtěli darovat byt, nechtěl jsem se z důvodu vysokého pracovního vytížení zabývat tím, co všechno musím zařídit a jak docílit přepisu vlastnictví v katastru nemovitostí. Dostupný advokát vše zařídil za mě, žádný problém na katastru nebyl a vše bylo celkem rychle zapsáno a vyřízeno. Díky a palec nahoru!.”
MgA Lenka Šindelová, Ostrava (grafička): „Netušila jsem, že existuje online služba, kde za vás právník zařídí veškeré papírování a vy se můžete soustředit jen na radost z obdarování milované osoby.“
Další reference našich zákazníků naleznete v záložce Reference.

Radíme vám i v médiích:


Ohodnoťte tento článek:

Mohlo by vás také zajímat: